مقالات کاربران

انتشار این مصاحبه در این زمان اتمام حجتی است با اصلاح طلبان روبنایی تا از خواب غفلت بیدار شوند و رویای اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی، امکان انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی در نظام جمهوری اسلامی وا
آن ها که حوزه علمیه را از درون می شناسند، می گویند دنیای مدرن و استفاده از تکنولوژی روحانیت را سلطه گرتر و هویت آن را آشفته تر کرده است.
سند هموندی دکتر مصدق السلطنه در لژ فراماسونری رژیم فخیمه ی انگلستان
16 کامنت
خطر از اول در همان سوریه این بود که در زمان بهار عربی آب از آب تکان نمی خورد و سلطنت استبدادی یا به اصطلاح جمهوری خاندان اسد بدون چالش ادامه پیدا می کرد.
آنچه جای آن خالی است، مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروه‍های شناخته شده به آزادیخواهی و ایراندوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به منظور جهت دادن به این مبارزات و همآهنگ‍ ساختن آن
در یک دمکراسی می‌بایستی هر فردی این امکان را داشته باشد که بتواند به گونه‌ای برابر بر سیاست کشورش تاثیر گذار باشد.
بن‌سلمان و کوشنر همچون آهن‌ربا یکدیگر را یافتند. آنها با تلفن و ایمیل با هم ارتباط برقرار کرده و «به سرعت به دوستان نزدیکی تبدیل شدند.» یک مقام کاخ سفید می‌گوید: «آنها جهان را یکسان می‌نگرند.
نماینده روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، لندن را به چیزی که "سیلی از دروغ و روسی‌ستیزی محض" نامید، متهم کرد.‏
Djalal_ijadi
دویست سال پیش کارل مارکس متولد شد و طی قرن بیستم پرنفوذ ترین اندیشمند جهان شد. امروز کارنامه او را چگونه باید مورد بررسی قرارداد؟
shahzadeh_reza
پروژه إصلاحات تنها یکی از دامهایی بود که سر راه مردم ستمدیده ایران برای رسیدن به آزادی قراردادند.
1 کامنت
درآمدی بر پس دستی به تمدن و آثار ویرانگر متمدن نمایی و دریوزگی آینده از اکنون.
برای نجات کشور نیاز به یک دوربرگردان توسط جمهوری اسلامی و گزینش نمایندگان راستین مردم و دیوانسالاران شایسته است. چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟
ابوالفضل محققی
داریم زیباترین لحظه های زندگی را تجربه می کنیم! نور می نوشیم و عشق می ورزیم. لحظات نابی که سعادت آن کمتر نصیب آدمی می شود.
رئیس جمهوری فرانسه باید دونالد ترامپ را برای ادامه پایبندی به توافق هسته‌ای «متقاعد» کند والا «راه دیگری وجود ندارد».
قرآن پژوهی هفته