مقالات کاربران

قبل از انقلاب افراد جامعه بمراتب کم سوادتر و بیسوادتر و جامعه هم بمراتب از حالا عقب مانده تر بود. قبیله و عشیره بود ولی از حالا هم ضعیف تر نمود داشت و هم صحبت از ان محدود تر.
شاهزاده رضا پهلوی، مهندس حسن شریعتدمداری، دکتر اسماعیل نوری علی، دکتر مهران ترابی، سرکارخانم های: "هایده توکُلی، شیرین عبادی، مهر انگیز کار" فواد پاشایی، دکتر آهی، بهزاد کریمی، منصور اسانل
از آنجا که جمھورى اسلامى ايران ھمواره پيشبرنده سياست "اختلاف بينداز و حکومت کن" بشیوه ی فرقه گرایانه برعلیه "غيرخودى ھا" بوده و مي باشد، احتمال اينکه ترور مولوى عبدالغفورجمالزھى
با عملیاتی شدن تحریم ها و بسته شدن و محدود شدن راه کسب در آمد رژیم, سایه ناامیدی و ترس ناشی از سرنوشت نا معلوم و کابوس سرنگونی بر کل نظام و سران جمهوری اسلامی به وضوح دیده می شود.
نابرابری بیش‌از اندازه، موجب بروز اعتراض و خشم می‌شود. آلبرت هیرشمن، این خشم را در قالب مثالی به نام اثر تونل به خوبی بیان کرده است.
بازداشت, حبس و شکنجه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی به خروش و فریاد حق خواهی هزاران کارگر گرسنه و خانواده هایشان بود.
باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت
اعتراضات گسترده بی تردید در راه است و زمان آن فرا رسیده است که کارزاری سراسری از اعتراض و محکومیت سرکوب اعتراضات دادخواهانه کارگران و زحمتکشان و برای آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان براه اندازیم تا پا
برای پایان دادن به اعدام، شکنجه و در راستای حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان، کشاورزان‌ در اکسیون شنبه ۲۴ نوامبر ساعت ۳ در لیندن شرکت کنیم، تا اعتراض خود را نسبت به زندانی کردن
بیشتر این به اصطلاح سازمان ها از چند تن یا از اعضای یک خانواده تجاوز نمی کنند. جمعی بازماندۀ افکار کهنه شده و پوسیدۀ استالینی ، زیر عنوان غلط انداز «چپ و لاییک »، همچنان تئوری «خلق ها» شان را این بار
ویتگنشتاین پیرامون رابطه زبان و فلسفه مینویسد، مشکل فلسفه، ناتوانی و مشکل زبان در بیان مقصود است. زبان،لباس اندیشه است و فقط ظاهر آنرا نشان میدهد و نه ماهیت را.
این پروژه، "انقلاب مخملی" حزب آقای پهلوی، به دو دلیل پرونده اش بسته شد.
یهودستیزی یک بیماری خطرناک و جنایتکارانه است. ضدیهودی های نژاد پرست و اسلامی، فقط درماندگان تاریخ هستند و تنها وسیله آنها کینه جوئی و آسیب رساندن به یهودی میباشد.
حال شما کلاه خود را قاضی قرار داده وبفرمائید کجای این تصمیم ما اشکال دارد و چرا انتظار دارید ما با کشوری که تا حال تمام دشنام ها را به ما و ملت ما داده، میلیون ها بار شعار داده "مرگ برآمریکا"
یهود ستیزی در جهان و ایران چگونه قابل فهم است؟ طی دو سال اخیر تعداد زیادی یهودی در فرانسه و اروپا کشته شدند. چندی پیش یک آمریکایی یازده یهودی را در کنیسه کشت.