مقالات کاربران

در بخش دوم این نوشتار به بررسی دیگر مؤلفه های فرهنگ گرائی و سیاست های «تلاقی تمدن ها» منجمله رابطۀ فرهنگ و مذهب ، بویژه در کشورهای پیرامونی (جنوب گلوبال) خواهیم پرداخت.
در طول چهار دهه ای که از حضور روحانیت در ساختار قدرت گذشته،آینده کشور هر سال از سال پیش بدتر شده است.
ساعتی پیش به گفتگوی زنده فیسبوکی آقای کیانوش توکلی با آقای امید دانا گوش می کردم که صدها کامنت داشت (1).
داستان شورش ۵۷ روایت‌ های ناگفته ی بسیاری دارد، گوشه‌ های تاریکی که پس از گزشت حدود چار دهه، با انتشار اسناد طبقه بندی شده ی دولت آمریکا به تدریج در حال روشن‌ تر شدن است.
من در دو روز گذشته، یکی دو مطلب از سام قندچی دیدم که مثل سایر نظراتش غیر جدی و البته توهین آمیز بود و هوس کردم در بخش نظرات یکی دو نظر غیر جدی گذاشتم.
7 کامنت
این ایده که جنگ داخلی طولانی در سوریه ممکن است از طريق تغییر ساختار کشور به یک فدراسیون حل شود اخیراً در اذهان بسیاری بوده است.
Djalal_Idjadi
هوش مصنوعی دانش برنامه ریزی سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی و دانش الگوریتم است که می کوشد تا رفتار «انسان گونه» را بازسازی نموده و حتا فراتر از قدرت مغز انسان به پیش رود. ما، بعنوان انسان، یک امتی
1 کامنت
در عین حال باید با یک خسته نباشید گفتن قدر کسانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا و کیانوش توکلی را دانست که با صبر و حوصله تجارب نیم قرن اخیر اپوزیسیون ایران را با نسل جوان ایران بطور زنده و روزمره در میان
هدف اپوزیسیون حتی در دموکراسی ها گرفتن قدرت است تا چه رسد وقتی اپوزیسیونِ رژیمی هستیم که واپسگرا با قانون اساسی قرون وسطایی جمهوری اسلامی است که در آن حتی سنگسار و قصاص در قرن بیست و یکم وجود دارد.
در خاورمیانه، تنش‌ها بین پادشاهی عربستان سعوی و جمهوری اسلامی ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
حمایت از کارگران
طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود و قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمایان و دولت اسلامی سرمایه داران قد علم میکند.
ahmadimezhad_ultimatum
اولتیماتوم 48 ساعته، مدت 48 ساعت زیاد نیست.
Wafa_Soltan
نخست باید عادت به مطالعه داد و نهایتا بی سوادی سیاسی و اجتماعی را از میان برداشت و مردمان را یاد آور شد که هر اتفاقی در هر گوشه ای ازمملکت بیافتد، بی تفاوتی را کنار بگذارند، زیرا این اتفاق به همه مربو
lenin-facepalm
قتل ده ها کمونیست ایرانی در شوروی از جمله پیشه وری، امری شخصی نبود و تصمیمات سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی و کمینترن بود.
4 کامنت
گفتگویی با زنده یاد شاهپور بختیار پیرامون فتنه ی خمینی و دخالت دستگاه دین فروش آخوندی در همه ی شئونات کشور.