مقالات کاربران

- هیچ کشوری به اندازه آمریکا در بازتعریف نظامِ جهانیِ منبعث از دو جنگ جهانی،موثر نبوده است.قواعد و ساختارهای جهان ، بیش از هرچیز، درجهت تضمین منافع این کشور شکل گرفته است.
سال 1367 بود که از کابل به تاشکند آمدند، اولین بار بود فرزانه را میدیدم.
مرگ هم رنگی ازرنگ های تیره زندگی وفراسوی زندگیست ! رنگی مخصوص به خود ! رنگ خاطره ها ! رنگی مانده گار درذهن ، این قدرت مرگ است که هم زمان با پس زدن زندگی خاطره را پیش می کشد و جای گزین می کند .
1 کامنت
Dictator  Erdoğan
رئيس جمهور تركيه تفاوتى با ولاديمير پوتين روسيه و السيسى مصر ندارد.
1 کامنت
سخنان ژنرال آمریکائی فرمانده سابق نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان "وزلی کلارک" را حتما در رسانه های مجازی شنیده اید.
دستاوردهای بزرگ لویاتان ایران برخلاف روایت اسلام‌گرایان حکومتی هیچ ربطی به عامل قدرتهای خارجی نداشت.
1 کامنت
سوءاستفاده از احساسات مردم
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی شهردار خوش‌نام تهران که در میان بهت رای دهندگان تهرانی و سکوت اصلاح‌طلبان، همچون خرگوش زهره ترک شده‌ای به کام افعی فرو رفت، چیست؟
در میان تمامی عقاید و باورهای سیاسی کشور، سراغ امور و مشترکات سیاسی آینده برویم.
حال فاصله ما با نسلی که در خیابان پای می کوبد ونسلی که در صحنه اجتماعی فعال است دو یا سه نسل است .اگر تغیرات در زمان ما را نسبت به نسل قبل در نظر بگیریم ، تغیرات اجتماعی و فن آوری در دوران ما ونسل قب
Telegram_Filtering
با توجه به اینکه رژیم قصد دارد بر روی پیامرسانهای داخلی تبلیغات ویژه ای انجام دهد، رسانه های اپوزیسیون می توانند پیام خود را از این مجرا انتقال دهند و شبکه سازی خود را تنها معطوف به تلگرام نگه ندارند.
1 کامنت
kargar
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی برگزاری تظاهرات خیابانی روز کارگر بە عنوان یک مانور تبلیغاتی ظاهرا پذیرفتە شد، ولی کنترل آن از ابتدا از دست عوامل دولتی خانە کارگر خارج شد و بە دست کارگران افتاد و شعار
یک سری از مدافعان رنگارنگ جمهوری اسلامی بحثی به تازگی راه انداخته اند که می گویند خیزش 96 (1) بخاطر گرسنگی بود و نه برای سکولاریسم (2).
۵٠ سال پیش مردی سیاه پوست و خشونت پرهیز بخاطر مبارزه علیه تبعیض و دعوت مردم به اعتراضات علیه نژادپرستی ترور شد.
jalal_ijadi
جامعه بیمار کدامست؟ آن جامعه ای که در «قدسیت» فرورفته، منابع هوشیاری و نیروهای فکری خود را به هدر داده و نابود می کند و ناتوان از بکار گیری خرد خلاق انسانی برای بهروزی و آزادی انسان است.