Parchizadeh - Mohammadnia
گفتگوی معصومه محمدی‌نیا با رضا پرچی‌زاده در بابِ چند و چونِ عبور از رژیمِ ولایتِ فقیه و استقرارِ دموکراسی در ایران
soraya_shahabi
بيانيه دستجمعي تحت عنوان"بيانيه۱۵ فعال سياسي و مدني ايراني جهت تعيين نوع حکومت ايران از طريق رفراندوم"، که نام آقاي حسن شريتعمداري بر فراز آن"ميدرخشد"، مانند بيانيه فردي آقاي رضا پ
با توجه به علائم اولیه‌ای که رژیم از خود بروز می‌دهد و با توجه به تجربه ۳۹ سال اخیر رژیم ولایت فقیه، نباید تعجب کرد که بار دیگر برای حفظ خود این رژیم به همه کار راضی شود و صد البته هر شکستی را پیروزی
«اگر مخالفان قوی و از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشند رژیم چاره‌ای جز اجابت افکار عمومی و برگزاری همه‌پرسی ندارد. این همه‌پرسی توسط شهروندان ایران برگزار می‌شود.
نفی تاریخی این اندیشه و سیستم فکری، به نحو غیر قابل تفکیکی نا نفی تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران گره خورده است.
تعریف آنچه مردم باید بدان آری بگویند، در صورتی که نه یک موضوع ساده، بلکه خواستی مرکب و پیچیده باشد ـ مانند آنچه در بیانیه‌ی امضاء‌کنندگان دیده‌می‌شودـ جز از طریق تشکیل یک مجلس‌ِمؤسسان شدنی نیست....از
مردم ایران یک گروه سلطنت طلب نیستند. گروه های فکری و دینی و قومی و نسلی و طبقاتی آنها از خود سخنگویان و نمایندگانی دارند که نماینده درد و رویاهای ایشان است.
3 کامنت
دراین بیانیه ۱۵ نفره هیچ توضیحی از «نقشه راه» متناسب با واقعیت ایران داده نشده است. به نظر می‌رسد «مسیر، نقشه راه و شیوه مبارزه» برای خود امضاکننده گان هم روشن نیست.
روحانی و ۱۵ نفر از کنشگران مدنی در بیست و دوم بهمن سالگرد قیام مردم علیه رژیم استبداد سلطنتی کالای بنجل "همه پرسی و رفراندوم" را به میان کشیدند.
2 کامنت
ازویٰژگی های هرجنبش بزرگ ومهم یکی هم این است که بموازات گشودن افق وطلیعه گفتمان ویاگفتمانهای جدید،گفتمان های مدافع وضعیت موجودرابچالش می گیردوچه بسا بر آن ها مهرابطال می زند.با این همه این پدیده به سا
جنبش خیابان پله ها و فازهای فراتری از طرح شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و خواهان آلترناتیو جایگزین برای آن میباشد، امید بستن به اینکه طرح شعار رفراندم نقش بسیج کننده مردمی در خیابان
مدعی می شود که در مقابل شکست دیپلماسی، گزینه نظامی منطقاً خود را تحمیل می کند. یعنی درست تبلیغات اسرائیلی آمریکایی را بدون پس و پیش تکرار می کند.
در تقسیم بتدی تاریخ اروپا، سال های بین 1550-1300 با سه اصطلاح پیوند خورده است: دوره واپسین –متاخر- سده های میانه، رنسانس و اصلاح مذهبی.
khamenei
به نظر می رسد موج اعتراضات اخیر در ایران، حتی اگر موقتی نیز بوده باشد، فرو کش کرده باشد.
سخنرانی مهرداد درویش پور در سالگرد کومله در کپنهاک: