دو ترانه‌ زیبای آذربایجانی

انتشار از: امین موحدی

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
این ترانه ها خیلی زیبا هستند.
حناب اقای شیر نشان من یک فارس زبان هستم و متاسفم از اینکه شما ناسیونالیستی و شونیستی خیلی فارسها را نا دیده میگیرید ناسیونالیستی و شونیستی به بدترین فرم را میتونید در اکثر سلطنت طلبها مشاهده کنید!!!!!!!!!
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
موسيقي زيبايي بود،واقعا كه اين موسيقي جهان رو فتح ميكنه
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
یک روز گرگهای خاکستری منطثه را شیرهای یال بلند پارسی خواهند درید . در موسیقی ایرانی و پارسی و ارمنی و کردی اینهمه ماندد موسیقی ناسیونالیستی و شونیستی نام وطن یا آذربایجان نمی آید . آنوقت ترکها دیگران را متهم به راسیسم و ناسیونالیسم میکنند.انگار مانند زمان هیتلر و استالین باید در هر ترانه ای از آذربایجان نام برود تا اجازه پخش بیابد. در چند ترانه ایرانی شما نام ایران یا فارس را شنیده اید ؟یکروز شیر با گرگ روبرو خواهد شد و گرگها باید به سیبریه نزد اجداد و آبادشان بروند .
عدم انتشار شده: 
false