گزارشی از جلسه مدیریت ایران گلوبال پیرامون آئینامه داخلی!

خوانندگان، کاربران و نویسندگان محترم سایت ایران‌گلوبال! آنچه در پی می‌خوانید بخشی از آئین‌نامۀ سایت است که پس از نظردهی‌های کتبی در یک جلسۀ پالتالکی با حضور همۀ اعضای مدیریت، بند به بند مورد بحث، حک و اصلاح مجدد و در نهایت، با اجماع (و نه رای اکثریت) به تصویب این اعضا رسیده است. متعاقبا، منشور سایت ایران گلوبال نیز، پس از بررسی متن کنونی و نظرخواهی کتبی از اعضای مدیریت و در پی آن بحث شفاهی پالتالکی و تصویب، منتشر خواهد شد.

خوانندگان، کاربران و نویسندگان محترم سایت ایران‌گلوبال! آنچه در پی می‌خوانید بخشی از آئین‌نامۀ سایت است که پس از نظردهی‌های کتبی در یک جلسۀ پالتالکی با حضور همۀ اعضای مدیریت، بند به بند مورد بحث، حک و اصلاح مجدد و در نهایت، با اجماع (و نه رای اکثریت) به تصویب این اعضا رسیده است. متعاقبا، منشور سایت ایران گلوبال نیز، پس از بررسی متن کنونی و نظرخواهی کتبی از اعضای مدیریت و در پی آن بحث شفاهی پالتالکی و تصویب، منتشر خواهد شد. از آنجا که بخشی عمده از این آئین‌نامه پانزده ماده‌ای به روابط درونی مدیران سایت ارتباط داشت، تنها آن بخشی را برای انتشار برگزیدیم که بهتر دیدیم همگان از آن باخبر باشند. امیدواریم با همکاری همۀ شما عزیزان در سرزنده و پویا نگاه داشتن سایت و هرچه پربارتر کردن آن موفق باشیم.

سرپرست سایت

کیانوش توکلی

##########################

* ایران گلوبال از بنیاد علیه سانسور در فرهنگ سیاسی ایران زاده شده است؛ با این همه، ما از درج نوشته‌هائی که در آنها به افراد حقیقی و حقوقی توهین یا نسبت به آنها بدون ارائه‌ی سند، اتهام استنادی عنوان شده‌باشد و نیز ستیزگرانه، پرخاشگرانه ، توهین آمیز و به ویژه، نژاد ستیزانه باشند، در صفحۀ نخست و نیز در صفحۀ شما معذوریم و تاکید می‌کنیم نویسندگانی که تاکنون بدون تمایز، همۀ نوشته‌هایشان در سایت درج می‌شده‌است توجه داشته باشند که از این پس، اجباری برای چاپ مقالات و اخبار رسیده توسط اعضای مدیریت وجود ندارد.

* «صفحه شما» در عین این که همه‌ی اعضای مدیریت حق نظارت و در صورت تشخیص حذف کامنتها را دارند، به ویژه، تحت نظر و با مسئولیت کیومرث نویدی سامان می‌یابد. در عین حال، حذف‌کنندۀ هر کامنتی دلیل حذف را در یک کامنت با نام خود توضیح خواهد داد.

* در «صفحه شما» ،هیج نظری (به صرف نظر بودن) حذف نمی‌شود و تنها مطالب توهین آمیز ، اتهام‌های استنادی نسبت به افراد حقیقی و حقوقی و نیز نوشته‌های نژادستیزانه حذف می‌شوند؛ این بخشی از سیاست ایران‌گلوبال است که امکان دهد ایرانیان از هر گرایشی که در بخشی یا حتی اقلیتی از مردم ایران بروز یا رشد کرده‌است آگاه شوند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که با جلوگیری از انعکاس این گونه نظرات، آنها محو نمی‌شوند. تنها در خفا رشد می‌کنند و به عکس، اگر ما امکان دهیم که این گونه نظرات منعکس و نقد شوند، ای بسا که از دامنۀ افراط‌‌گرائی‌ها کاسته شود و کسی نتواند تنها به قاضی برود. بنا بر این عدم حذف نظریات افراطی کاربران به معنی تائید نظرات آنان نیست. اما در این مورد نیز مرز تحمل ما تا آنجاست که نظرات افراطی قوم و ملیت‌گرایانه به توهین به ملیت‌های ایرانی (و نیز غیر ایرانی) یا کشور و ملت سیاسی ایران بر نروید. روشن‌تر بگوئیم: ما شبانه‌روز زحمت نمی‌کشیم که ارگانی برای کاشتن بذز کینه که می‌تواند زمینه‌ساز پاکسازی قومی در کشور بحران‌زدۀ ما شود در اختیار بگذاریم. در این مورد نیز ناگزیریم قضاوت را به اعضای مدیریت و به ویژه مسئول صفحۀ شما واگذاریم. بنا براین سیاست ما در صفحۀ نخست با سخت‌گیری بیشتری نسبت به صفحۀ شما توام خواهد بود. اما صفحۀ شما را نیز نمی‌توانیم بدون کنترل رها کنیم. توافق آئین‌نامه‌ای ما در این مورد بر این نیز تاکید دارد که به ویژه ما در قبال آرامش روانی نویسندگان سایت مسئولیم. یعنی نمی‌توانیم اجازه دهیم که در کامنت‌های پای مقالات به جای بحث و نظر به برخورد شخصی با شخص نویسنده پرداخته شود. بنا بر این از کاربران درخواست داریم از برخوردهای شخصی و اظهار نظرهای بی‌ربط با محتوای مقالات، پای مقالات صفحۀ نخست اجتناب و چنین نظراتی را (در چارچوبی که ذکر شد) مستقیما در صفحۀ شما درج کنند.

* این امکان را نیز برای نویسندگان و کاربرانی که می‌خواهند بدون کنترل هرآنچه را که دل تنگشان می‌خواهد بگویند گذاشته‌ایم که با گرفتن کد در بخش دیدگاهها نوشته‌های خود یا دیگران را درج کنند.

بخش دیدگاهها بدون کنترل است. با این همه در این ستون نیز اجازۀ توهین و ایراد اتهام استنادی (بدون سند) به اشخاص حقیقی و حقوقی داده نمی‌شود. در عین حال، نویسندگان و کاربرانی که در این ستون یا در صفحۀ شما مطلب‌گذاری می‌کنند، نباید از ما انتظار داشته باشند که نوشته‌شان را به صفحۀ اصلی منتقل کنیم؛ چنین تصمیمی به عهدۀ مدیریت مشارکتی سایت است. توضیح بیشتر در این مورد و نیز دیگر موارد در منشور سایت خواهد آمد که پس از بحث درونی میان اعضای مدیریت و توافق بر سر آن در سایت درج خواهد شد.

با احترام :

ناهید حسینی

کیومرث نویدی

اقبال اقبالی

کیانوش توکلی

 

انتشار از: