در نظرسنجی کنگره برای تحریم ایران شرکت کنید

یکی از اعضای کنگره در اقدامی کم نظیر دست به یک نظرسنجی درباره ی تحریم ایران زده است. مارک کرک، رئیس جمهوریخواه کار گروه ایران در کنگره، در این نظرسنجی که از طریق ای میل انجام می شود می پرسد آیا آمریکا باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته ای تحریم های اقتصادی هدفمند تصویب کند.

یکی از اعضای کنگره در اقدامی کم نظیر دست به یک نظرسنجی درباره ی تحریم ایران زده است.

مارک کرک، رئیس جمهوریخواه کار گروه ایران در کنگره، در این نظرسنجی که از طریق ای میل انجام می شود با اشاره به فاش شدن سایت دوم غنی سازی اورانیوم می پرسد آیا آمریکا باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته ای تحریم های اقتصادی هدفمند تصویب کند.

برای شرکت در نظرسنجی به لینک زیر مراجعه کنید:

http://kirk.house.gov/index.php?option=com_content...

 

برگرفته از: 
voacapitol.blogspot.com
بخش: 
انتشار از: