تسلیت به خانم ناهید حسینی

با اندوه بسیار با خبر شدیم خانم ناهید حسینی در غم از دست دادن خواهر عزیزشان (لیلا ) به سر می برند. بدینوسیله نهایت تاسف و تاثر خود را از خبر درگذشت خواهر گرامیتان اعلام کرده و این غم بزرگ را به شما دوست عزیز و به خانواده و خویشان و آشنایان تسلیت گفته و در این روزهای اندوهبار خود را همراه و در کنار شما عزیزان می دانیم . روانش شاد از سوی اعضای مدیریت ایران گلوبال : کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی ، داریوش حاجبی ، ونداد اولا اعظمی ، ویستا ، اقبال اقبالی ، کیومرث نویدی ، ا.ایلیار ، هرمس ، مصطفی شکری و

با اندوه بسیار با خبر شدیم خانم ناهید حسینی در غم از دست دادن خواهر عزیزشان (لیلا ) به سر می برند. بدینوسیله نهایت تاسف و تاثر خود را از خبر درگذشت خواهر گرامیتان اعلام کرده و این غم بزرگ را به شما دوست عزیز و به خانواده و خویشان و آشنایان تسلیت گفته و در این روزهای اندوهبار خود را همراه و در کنار شما عزیزان می دانیم . روانش شاد از سوی اعضای مدیریت ایران گلوبال : کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی ، داریوش حاجبی ، ونداد اولا اعظمی ، ویستا ، اقبال اقبالی ، کیومرث نویدی ، ا.ایلیار ، هرمس ، مصطفی شکری و دلیر کردستانی

 از سوی اعضای مدیریت ایران گلوبال

انتشار از: