خطر دیپورت محمد تنگستانی از ترکیه به ایران

ما نیز از همه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنیم که از طروق مختلف دولت ترکیه را وادار کنند که به همکاری با نهادهای اطلاعاتی - امنیتی حکومت اسلامی خاتمه داده و قوانین بین المللی در رابطه با حقوق انسانی پناهجویان را نقض نکند.

بنا به خبر دریافتی از سایت اشتراک: "دولت ترکیه اعلام کرده است که روز دوشنبه "محمد تنگستانی" روزنامه نگار و شاعر توسط پلیس ترکیه به ایران دیپورت میشود. هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت پرونده ایشان در دسترس نیست اما با توجه به فعالیت های سیاسی او در ایران، فعالین حقوق بشر از این خبر ابراز نگرانی کرده اند. ایشان هم اکنون در بازداشتگاه اینترپل در ترکیه بسر می برد."

محمد تنگستانی شاعری ست که هرمز علیپور در باره او می نویسد که:

"به نظر من محمد تنگستانی شاعری ست که کلمه را خوب میشناسد ،و این میتواند اصلی برای شناخت شاعر از غیر شاعر باشد .چرا که شعر رادیو فرنکفورد او را خوانده و شنیده ام مطمعا هستم که در صورت چاپ و پخش تمام دوست داران ادبیات را با ذهن و حرف من همسو می کند ."

ما نیز از همه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنیم که از طروق مختلف دولت ترکیه را وادار کنند که به همکاری با نهادهای اطلاعاتی - امنیتی حکومت اسلامی خاتمه داده و قوانین بین المللی در رابطه با حقوق انسانی پناهجویان را نقض نکند.

لازم بگفتن است که جریانات فاشیستی ترک، رفتار غیرانسانی با پناهندگان سیاسی ایرانی دارند و بکرات در دسته جات فاشیستی جوانان ایرانی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

 

انتشار از: