حسین شریعتمداری به ایران گلوبال حمله میکند

در روز نامه شریعتمداری آمده است: سايت «ايران گلوبال» با اشاره به آشوبگري هاي هفته گذشته نوشت: مجاهدين خلق اوائل انقلاب اين راه را رفته اند. وقتي رد صلاحيت شدند اول تظاهرات كردند، بعد خشونت كردند، بعد كه راهها بسته شد گفتند هر پنج نفر اعضاي سازمان خودشان هماهنگ شوند و فضا را ناامن كنند تا جمهوريتي نماند كه رئيس جمهور داشته باشد، تا وقتي كه طرف مقابل كوتاه بيايد.

باز شاهد حمله حسین شریعتمداری به سایت ایران گلوبال هستیم. آز آنجاییکه ما قصد آگاهی خوانندگان را داریم متن اصلی این روزنامه را در اختیار خوانندگان قرار میدهیم و در آن ویرایشی از سوی ما انجام نمیگیرد. قضاوت با شما ولی قبل از ان اصل مقاله را بخوانید تا متوجه شوید که ما چه مطلبی را انتشار داده بودیم : اوّل: عصباني نباشيم تا بتوانيم فکر کنيم.

يك سايت نزديك به وزارت خارجه رژيم صهيونيستي، از عجله جريان آشوبگر و اغتشاش طلب در وارد شدن به بن بستي كه گروهك منافقين در آن رفتند و مضمحل شدند ابراز نگراني كرد.

سايت ايران گلوبال با اشاره به آشوبگري هاي هفته گذشته نوشت: مجاهدين خلق اوائل انقلاب اين راه را رفته اند. وقتي رد صلاحيت شدند اول تظاهرات كردند، بعد خشونت كردند، بعد كه راهها بسته شد گفتند هر پنج نفر ]اعضاي سازمان[ خودشان هماهنگ شوند و فضا را ناامن كنند تا جمهوريتي نماند كه رئيس جمهور داشته باشد، تا وقتي كه طرف مقابل كوتاه بيايد.

اين سايت صهيونيستي مي افزايد: طرف مقابل پاي همه چيزش ايستاده است. از خشونت راه به جايي برده نمي شود. مردم هم نيستند. دقت كنيد مثل بعضي ها نباشيد كه روز يكشنبه گول خوردند و ساعت 30/12رفتند كوچه ميرهادي ]ستاد موسوي[!

سايت ضدانقلابي آنگاه در توضيح چرايي دعوتش به دوري از شتابزدگي و خشونت سريع مي نويسد: يك صداي رسمي در داخل حكومت ايران در حال به دنيا آمدن است]؟![ بگذاريم با آرامش و حمايت، راحت زايمان كند. طولاني تر از نتيجه انتخابات فكر كنيد. دسته بندي در بدنه قدرت تازه درست و حسابي در حال شكل گرفتن است. بايد به سمتي برويم كه يك صداي مخالف قوي از داخل حكومت شنيده شود... كيهان و رسانه هاي مشابه آن، بارها مخالفان را به آلت دست بودن غرب متهم كرده اند. لازم است بار ديگر شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را در كنار الله اكبر مورد توجه قرار دهيم، از برچسب براندازي و انقلاب مخملي نترسيم و از برخي حركت ها مثل نوشتن نامه به سران كشورهاي خارجي يا شعارهاي تحريك كننده مشابه دوري كنيم.

سايت صهيونيستي ايران گلوبال همچنين در راستاي بكارگيري شيوه هاي منافقانه از سوي عناصر اغتشاش طلب و ضدانقلاب خطاب به آنها نوشت: شجاعت امام حسين را به ديگران يادآور شويد. اميدوار و شجاع و پر از رويا باشيد. زندگي بدون رويا ارزش زيستن ندارد(!)

گفتني است برخي نويسندگان سايت مذكور چند ماه پيش به ستايش از رژيم نامشروع صهيونيستي پرداخته و از اين رژيم خواسته بودند حمله نظامي عليه ايران را هرچه سريع تر انجام دهد! اين مواضع خائنانه حتي با اعتراض تند ديگر گروهها و محافل ضدانقلاب مواجه شد.

 

انتشار از: