کیهان تهران در صفحه اول از ایران گلوبال مینویسد

سايت ضدانقلابي ايران گلوبال دراين باره مي نويسد: پس از 30 سال اختلاف و پراكندگي اپوزيسيون در برابر حكومت اسلامي به روزگاري رسيده ايم كه عاليجناب سرخپوش ها به قهرمانان بخشي از نيروهاي سياسي سابق و كمونيست و سكولار و لائيك تبديل شده است. روزهائي را بخاطر مي آورم كه چگونه روشنفكران كتاب عاليجناب سرخپوش را دست به دست مي كردند

 

متن خبر روزنامه کیهان مربوط میشود به آخرین مقاله ناصر مستشار که در ایران گلوبال منتشر شد.

مقاله چاقو دسته اش را نمی برد

بدون ویرایش در خبر آمده است:

ايران گلوبال: خاك عالم بر سر اين اپوزيسيون بي عرضه (خبر ويژه)

برخي عناصر ضدانقلاب دل بستن اپوزيسيون به مدعيان اصلاح طلبي براي مقابله با جمهوري اسلامي را نشانه «بي عرضگي» و «بي شعوري» اپوزيسيون تلقي مي كنند.

سايت ضدانقلابي ايران گلوبال دراين باره مي نويسد: پس از 30 سال اختلاف و پراكندگي اپوزيسيون در برابر حكومت اسلامي به روزگاري رسيده ايم كه عاليجناب سرخپوش ها به قهرمانان بخشي از نيروهاي سياسي سابق و كمونيست و سكولار و لائيك تبديل شده است. روزهائي را بخاطر مي آورم كه چگونه روشنفكران كتاب عاليجناب سرخپوش را دست به دست مي كردند تا از وقايع پشت پرده جنايات ]...[ آگاه شوند اما همان طرفداران فرمولهاي غيرمنطبق با جامعه ايران اينك به انتظار مي نشينند كه رفسنجاني در نمازجمعه دست به كدام معجزه سياسي مي زند!

ايران گلوبال نوشت: اپوزيسيون پراكنده در 30 ساله گذشته آنقدر بي عرضگي و بي شعوري و بي عملي از خود نشان داد كه عاقبت هاشمي رفسنجاني به قبله عالم مخالفان تبديل شده است. اپوزيسيون بايد بسيار شرمسار باشد كه طي 30 سال بحث هاي سوسياليستي، سكولار، لائيك جدا از توده بارديگر به دنباله روي دچار شده است.

اين سايت ضدانقلابي افزود: آيا درست بود روشنفكراني كه روزگاري بعنوان شخصيت هاي شناخته شده كمونيست سابق و سكولار و لائيك امروز و دارنده جايگاه خاص سياسي اينگونه منتظر نمازجمعه به امامت عاليجناب سرخپوش بمانند؟ نمازجمعه هم تمام شد و از سيل خروشاني كه به قول شما روشنفكران قرار بود تا رژيم را جاروب كند خبري نشد. براي اپوزيسيوني كه هيچگاه قدم جدي براي اتحاد برنداشته اند و برايش نسخه گوناگون مي پيچيدند و امروز به نمازجمعه امامزاده رفسنجاني اميد بسته اند، آيا بايد اشك ريخت يا خنديد؟ نيروهاي سياسي كه در گذشته به برنامه حداقلي براي اتحاد و ائتلاف رضايت نمي دادند حالا به امامزادهائي همچون رفسنجاني دخيل بسته اند! خاك عالم بر سر اپوزيسيون اخته و بي شخصيتي كه بدنبال نماز امامت جمعه رفسنجاني عرق مي ريزد و همه آرمانهاي سكولاريته و لائيسته خود را فراموش مي نمايد و بدنبال رهبري كروبي و موسوي مي دود. اپوزيسيون ايراني يعني شكست پي در پي و عاقبت هيچ! نگاه كنيد كه اپوزيسيون سياسي ايران براي برآورده ساختن جامعه مدني به كدام نيروي سياسي اميد بسته است؟ برنامه مبارزاتي به سبك شاه سلطان حسين صفوي (حزب مشاركت)؟

 

انتشار از: