بو بکش، بوبکش چه بوی گندی از سیمای ایران آمده

هرجایش را می بویی، بوی گندش دماغت را می آزرد. واپسین دسته گل مملکت گل وبلبل، ریدن اکبر عبدی در تلویزیون رسمی ایران بود. بوی این مستراح روباز، سراسر "ایران زمین" آریایی را فراگرفته است . این بوی گُه را آریا نژادان، گهربار دانسته اند و در شبکه های اجتماعی به ستایش اش پرداخته اند اما انسان صفتان را آشفته کرده.این غول مردار بویِ تازه جان که نژاد پرستی آریایی نام دارد و عرب ستیزی نشانه برجسته آن است می رود که همه جامعه چند ملیتی ایران را با مدفوع خود آلوده کند

هرجایش را می بویی، بوی گندش دماغت را می آزرد. واپسین دسته گل مملکت گل وبلبل، ریدن اکبر عبدی در تلویزیون رسمی ایران بود. بوی این مستراح روباز، سراسر "ایران زمین" آریایی را فراگرفته است . این بوی گُه را آریا نژادان، گهربار دانسته اند و در شبکه های اجتماعی به ستایش اش پرداخته اند اما انسان صفتان را آشفته کرده.این غول مردار بویِ تازه جان که نژاد پرستی آریایی نام دارد و عرب ستیزی نشانه برجسته آن است می رود که همه جامعه چند ملیتی ایران را با مدفوع خود آلوده کند و زمینه را برای خشونت آماده سازد. این فقط توهین اکبر عبدی هنرپیشه سرشناس ایرانی به عرب ها نیست بلکه نوای ناخوش اندیشه عرب ستیز و دگر ستیزی است که از دوران "آریا"مهری تا جمهوری اسلامی – آریایی ادامه دارد. طی این مدت،ده ها تاریخنگار، سیاستمدار،  شاعر، نویسنده، هنرمند وروزنامه نگار ریز ودرشت بر کوره نفرت از عرب دمیده اند. این تنها صدا وسیمای جمهوری شیعی – پارسی نیست بلکه عقده هایی است که همه روزه در محافل حزبی و سیاسی وخانوادگی ، دانشگاه ها، روزنامه ها ورسانه های رنگارنگ فارسی سر باز می کنند تا چرک هایش را بر چهره ما بپاشاند.

با وجود این اندیشه ها و صداها و تریبون های داخل وخارجِ نژاد پرستان عرب ستیز آیا نیازی به صدام حسین و حزب بعث و دیگر ناسیونالیست های عرب هست تا ملیون ها عرب هموطن خود را به سوی جدایی خواهی براند و آنها را از هر چه ایران و ایرانی است متنفر کند؟ قاطعانه می گوییم، شما نژادگرایان آریا تخمه، تجزیه طلب اید، شماها هستید که تخم نفرت می کارید و زمینه قهر و جدایی را آماده می کنید، بیهوده دیگران را متهم نکنید. در ایران – اما - امید  به اقلیتی است که نمی خواهد در برابر بادهای تهوع آور نژاد پرستی سر به ستایش آورد. اکبر عبدی تنها یک فرد از خانواده صدا وسیمای ج اا، است که به بهانه حادثه تاسف بار حج امسال به همه عرب ها اهانت کرده، لذا مدیران این موسسه عریض و طویل مسوول مستقیم پیامدهای این گونه برنامه ها هستند.

کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران

بیانیه شماره 27/3/10/2015   

لينك مصاحبه اكبر عبدى با شبكه سه سيماى ج ا ا : 
https://www.facebook.com/RadioFaryad/videos/819157578200972/

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انچه در ایران کنونی بنام دین و دولت عملی میشود در حقیقت همان سنتهای قبیله قریش است و ربطی به مردم ایران ندارد و صد در صد برگرفته از ایات الهی و سنت رسول الله و ستنت و ادحایث امامان عرب است. جهان اسلام و بویژه جهان عرب نیاز مند گندزدائی از خود و بیرون ریختن افتی بنام اسلام است. همین غیوران عرب در سوریه و عراق و سوردان و لیبی و یمن بجان هم افتاده و نسل عرب را از بین میبرند. این بوی گند و تنفن که به دماغ عده ای جیره خوار توده ای و چپی تسبیح به دست میخورد در حقیقتت بوی گند ناله محمد است که از غار حرا می اید و تا این بوی گند حرائی و مکتبی و قرانی از جامعه جهانی طرد نشود نوع بشر عرب در عذاب محمدی است. سنت حجاز توانی بیشتر از عمامه داران سیاه و سفید بوجود نیاورده است. انچه عرب در هزار سال پیش کاشته است امروز درو میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-بازهم سانسورچی متن من راحذف کرد.جناب بنی طرف این اکبرعبدی یکی از...آسیملاسیون شده های تورک اردبیل است واین افرادبراثرخودکم بینی به خودزنی مشغولند.انسانهای کم سواد به خودتحریفی.خودانکاری.خودزنی مشغول میشوند.این شخص نمادفرهنگی جامعه فارسی است.که بااسارت گرفتن انسانها پس ازبی هویت کردن آنها ازآنهاابزاری برای خود نموده تاعقده های خودشان راتوسط اوخالی کنند.این شخص درسریال هتل پیاده رو ودردیگرفیلم های فارسی تاتوانست خودزنی کرده وبه تورکان توهین نمود.من بعنوان یک تورک ازملت عرب عذرخواسته وبه این مانقورد ارزش وبهاء ندهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یوسف عزیزی بنی طرف ...ما ترک ها به همچنین اشخاص یک تعریف خوبی داریم که به عنوان (( مانقورت... از خود بیگانه)) مشهور هستند. متاسفانه در جامعه ترک ایران , این اشخاص مثل پان فارسها آنقدر حس کم بینی دارند که با کوبیدن فرهنگ های سایر ملل ایران , احساس « برتری » میکنند. این یکی از نمونه های فرهنگ ملتی است که تاریخش را بیگانگان نوشته اند. در یک فرهنگ مریض هم چون فرهنگ ایرانی, متاسفانه بیش از این نبایست انتظار داشت. خود نگری, خود اندیشی , خود شناسی و آشنائی علمی با تاریخ خود, سال های سال طول خواهد کشید...(( کلّل حیات طعب))...بهترین ها را برایتان آرزومندم..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نیاز روانی خودآزاری و مازوخیسم ناسیونالیسم دهاتی است که دنبال ابتذال هم فکرهای خود میگردد و آنان را در اینجا درج و پخش میکند . تجزیه طلبان شونیست و فرزندان داعش آخوندی و پان ایرانیست های لوس آنجلسی محصول تولیدات مغزشویی شاه و شیخ و دولتهای بیگانه عرب و ترک هستند که تنها سرگرمی شان ذباله جویی در فضای اینترنتی و پخش آن در فضای فرهنگی بیمار آخوندی و ناسیونالیستی است . مایه تاسف است که مسئول درج این نوشته ، خودرا تا این سطح کاهش داده . این است خودآزاری و مازوخیسم ناسیونالیست تجزیه طلبی که در روز نیاز به درد و رنج دارد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یوسف عزیزی بنی طرف من از طرف مردم آزربایجان از مردم عرب عذر خواهی می کنم که فرزند ناخلفی از آزربایجان برای خودشیرینی جلوی اربابان آریایی اش گشاده دهانی کرده...