محمد ملکی: سرکوب رژیم مردم را به اعمال خشونت متقابل می کشاند

ویدئو

محمد ملکی، کنشگر سرشناس سیاسی، می گوید ما به دزدی و فساد مقامات حکومت و تحمیل فقر و ستم بر مردم اعتراض داریم.

ملکی معتقد است رژیم از ترس گسترش اعتراضات مردم همایش های اوین و دنا را با خشونت سرکوب کرد؛ چنین شیوه ای مردم را به اعمال خشونت متقابل می کشاند.

محمد ملکی می افزاید: همه ی جناح های رژیم در جنایت بر ملت ایران دست داشته اند و اختلافات میان آنها بر سر منافع مردم نیست.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
حق با دکترملکی عزیز است. مردم باید برای رودررویی با این رژیم جنایتکار و سرکوبگر که اجازه اعتراض به هیچکس نمیدهد از راه های مختلف آماده شوند. نمیشود که همه ش توسری خورد. جواب های هوی است.
عدم انتشار شده: 
false