زاد گاه Tuvgan Jer -Kazakistan

ترانه ی زادگاه با زیر نویس خط قدیم ترکی
ترانه در مورد زندگی و خاطرات و زیبایی های دوران کودکی و جوانی در زادگاه و وطن سخن میگوید. با عشق و دلبستگی به کوچکترین نشانه ها.

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.