اجازه بدهید به خاطر همه ی جوانان قربانی شده سوگوارباشیم

این جوان ایرانی نیست. در اروپا و آلمان به دنیا آمده
درست نیست از واکنش جنایتکارانه ی یک جوان بی تجربه و تحت هزاران فشار روحی و مادی و تربیتی ، از عمل زشت یک قربانی، که موجب قربانیان زیادی شده، اتهام زنی به یکدیگر و دعوای « فارس-ترک» راه بیاندازیم.
هم حادثه ی کشته شدگان موجب درد جانگاهی ست و هم مرگ خود علی.

اجازه بدهید به خاطر کل حادثه غمناک و همدرد باشیم. این حادثه هیچ ربطی به فارس و غیر فارس ندارد.
متأسفم که دید ها به دنبال « اصل و نسب» اند. حادثه ای ست بسیار غمناک که در آن جان انسانها نابود شد. و علتش شرایط خود جامعه است. و نه چیز دیگر. اصل و نسب علی هز چیز میخواهد باشد؛ او قربانی ست مثل قربانیان دیگر. 

این جوان ایرانی نیست. در اروپا و آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده و بچه ی خود همین جامعه است. او درست گفته یک آلمانی ست. اما آلمانی قربانی شده که قربانیان زیادی را با خود برد. حادثه در کل بسیار غم انگیر و طاقت فرساست

 

دیوید سنبلی عقاید راسیستی پیدا کرده بود، درست. طبیعی ست که وقتی جوان نتوانست عقاید درستی بیابد تحت فشار محیط و زندگی به عقاید نادرست گرایش پیدا میکند. در جوان 18 ساله ایکه تازه نوجوانی را طی کرده ، گرایش به عقاید مختلف و چه بسا راسیستی چیز عجیبی نیست. او با بی تجربگی و تحت فشارهای نابودگرانه ، عقاید راسیستی یافته بود. روحا وضع عادی نداشت، و گرایش به بیراهه ها نیز تنها امکانش بود. خانواده در جامعه تنها ده بیست در صد تأثیر دارد باقی از آن جامعه است.
گرایش راسیستی جوان کم سن و سالی را که دچار مشکلات روحی ست به خانواده اش و وطن پدر مادرش ربط دادن خود یک گرایش راسیستی ست. و طرح مسایل فارس و ترک. 
آیا شماها با این سن و سال و تجربه در همین سایت دید نسب گرایانه جست و جو میکنید ، که نوعی برخورد راسیستی ست، عقاید درستی دارید؟ که آن قربانی جامعه داشته باشد؟
حادثه ی اجتماعی را جامعه شناسانه تحلیل میکنند نه با دید نسب جویانه و در ارتباط با آسیمیلاسیون خود. این رخداد هیچ ربطی 
به تبعیض دیدگی ما ندارد. طرح غلط اینگونه مسایل در خدمت تبعیض دیدگی ماست نه در جهت رهایی ما

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا که مشخص شده ضارب اصالتا ترک زنجان بوده حرفتان را عوض می کنید که ترک و فارس نداریم و او آلمانی بوده و محصول جامعه آلمان و فقر و بیکاری و ... واقعا شما ترکها کی هستید.
مهاجرت پدیده ای آسیب زا است هر قومی باید در خواستگاه خود بماند شما ترکها هم اگر در مغولستان و سیبری می ماندید شاید اینهمه کشتار در ایران و آسیای صغیر و اروپا نمی کردید و مردم خاورمیانه و اروپا اینقدر از شما متنفر نبودند. هر چند شما اکثرا ترک الموش یا نیمه ترک هستید.
رسانه های آلمان پر است از توهین و تحقیر ترکها.
کسی که به جایی مهاجرت می کند باید زبان و فرهنگ جامعه میزبان را بپذیرد و اگر هم آسیمیله شد باید خود را سرزنش کند نه جامعه ای که به عنوان مهمان ناخوانده به آنجا هجوم برده و منابع آنها را چاپیده
وضع شما ترکها در ایران مثل وضع مهاجران در اروپا می باشد مهمانهای ناخوانده ای که طلبکار میزبان هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-ماهمه ادعای روشنفکری کرده ولی به هیچ یک ازاصول روشنفکری پایبندنبوده بلکه سعی میکنیم خودراپروفسوربرنادنشان دهیم.
هیچ کسی ازکشته شدن علی فاشیست بیماری که درایران باپول نفت پرورش داده ومیدهند؛ونه نفرکشته شده و15نفرزخمی نیست.
ولی روشنفکرحق نداردبخاطرمحافظه کاری صداقت درقلم زنی رازیرپاگذارد؛تاتعدادی همچون صدسال گذشته ککشان نگزد.
روشنفگر وکسی که ادعای راهنمایی داردبایدازگفتن واقعیت ابانکند.
همه میدانیم که درصدسال گذشته که عصرترقی ورشدجوامع درتمام ابعادبوده حاکمیت شئونیسم فارس انگلیسی این عقب ماندگی راپیش آورده است.پس ماچرابادبااینکه میدانیم درداین ناهنجاری ها کجاست ؛بخواهیم خودرابه ندیدن کنیم؛تاتعدادی ازدوستان قدیمی ازمانرنجند.آقایان درستی کاراینجاست که بگذاراین دوستان متوهم بدانندکه گرفتارتوهم وخودبزرگ بینی هستند.شمادراصل به آنهاکمک میکنید؛که ازاوهام وتخیلات خارج شوند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز،
حادثه اجتماعی را در دو وضعیت مورد توجه قرار میدهند:
1- کنکرت. 2- عام .
-در حالت عام میشود در باره ی رخداد مونیخ گفت: ما نباید امکان فراهم کنیم کودکان و جوانان به طرف راسیسم و داعش و مانند اینها گرایش پیداکنند. و حوادثی مثل مونیخ پیش آید.
- ایرانی ها( منظور همه ی ملیتها) یا کلا خارجی ها ضروریست با وضعیت فرزندان خود آگاهانه برخورد کنند.
فقر -تربیت-نیاز ها- سرگرمیها- انترنت- سئوالات- عشق و محبت- دوستی ها ، شکست و پیروزیها می توانند کودکان و جوانان
را در شرایط بد به سوی داعش یا راسیسم - یا اعتیاد و دزدی و غیره - گرفتار کنند. درست نیست با دست خود کودکان را به عقاید
فاجعه بار سوق دهیم. یا به جای انتخاب آزاد طی زندگی، اعتقادات خود را به آنها تحمیل کنیم.
این یک برخورد عام است. و شامل همه. فارس و غیر فارس هم ندارد. با این برخورد موافقم و درست است. میتوان خیلی چیزها گفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار با تمام احترامی که به شما قایلم اما با نظر آقای مین ائلی بیشتر موافقم که :"جوامع غربی ماشین ادم سازی از نوع پیشنهادی مایاکوفسکی نیستند و خانواده ها نقش برجسته ای در فرم و شکل دادن شخصیت و افکار فرزندانشان دارند. اکثر خانواده هائ ایرانی بصورت ایزوله در جوامع غربی زندگی می کنند و تمامی دوستانشان را ایرانیها و ماکزیمم چند خارجی همانند خودشان تشکیل می دهند. نتیجتا بچه ها در محیط بسیار بسته ای بزرگ می شوند. کاراکتر فرزندان اکثر این خانواده ها با مثلا فرزندان آلمانیها بسیار متفاوت است. تعلقات ملی -ائتنیکی و فرهنگ جو حاکم درشکل گیری روح فرزندان این خانواده ها رل مهمی در انتقال بسیاری از رفتارها و عقاید دارند. برخورد مکانیکی و یا سر در برف فرو کردن و نادیده گرفتن این فاکتها به تداوم فجایع از این نوع کمک خواهند کرد. اینکه همه جنایتکاران خود نیز قربانی محیط