«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
باز هم بە جناب جمال و یا اسمی کە خودمان میدانیم کە کی هستند اولأ مگر شما اسم ندارید کە دیگران بتوانند شما را خطاب قرار دهند ؟ در بالای جائی کە شخصی میخواهد کامنت بگذارد نوشتە شدە نام ( شما ) ولی شخصی کە میخواهد با یک نظر و کامنت منازرە کند بە جای اینکە در همان جا اسم خودش را بنویسد بە جمال ، یا بە بهمن موحدی ، یا بە کیانوش توکلی مینویسد ،،، مشکل دارد جانم اولأ کە نمیخواهد پرنسیپهای این سایت را رعایت کند دومأ میخواهد زیر همان نام جعلی مطالب توهین آمیز بیان کند کە نمیتوانست با یک نام مشخص همان کار را بکند میبینید کە تا اینجا شما مشکل داری جانم کە یک نام حقیقی یا غیر حقیقی برای خودتان انتخاب نمیکنید و با لحاف و چادر و مقنعە کامنت گذاری میکنی
به جمال
بحای اینکه مثل امنیتی ها، ساواکی بازی دربیاوری و دنبال اسم افراد و شناسایی آنان باشی، بهتر است به موضوع بحث بپردازی و سئوالات را پاسخ بگویی .خودت اسمت اینجا جعلی است، آنوقت در باره دیگران خیالپردازی میکنی. ما وقت نداریم که به یک آدم ناوارد مثل سرکار،همه چیز را اینجا گوشزد گنیم و بیاموزیم و چرا مثل امید دانا و سلطنت طلب ها با گلوبالیزم مخالفی ؟ اصلا تو از مزایا و مضرات گلوبالیزم چه میدانی؟ تو در اینحا نمی توانی یک جمله فارسی بدون غلط املایی انشایی مفهومی، بنویسی و این سایت برای شما افراد ضد ایرانی و ضد فارس، بهترین کلاس ودانشکده نویسندگی شده.
جمال
جناب بە جمال و تازە سیاسی شدە ، فکر میکنی کسی ادبیات کامنت گزاری شما را تشخیص نمیدهد اگر با همان اسم واقعیت محسن کردی کامنتها را میگذاشتی فکر نمیکنید راحت تر میبودید و لزومی بە چادر و م`نعەی کامنی نبود ؟ در هر کامنی اسمتان را عوض میکنید من هر چە هستم یا نیستم خودمم ترە برام خورد کنند یا نکنند این نظر و تفکر من است خارج باشم یا نباشم چە اهمیتی دارد ؟ من تفکر فاشیستی پان ایرانیستی را بە چالش کشیدم و هیچ خصومتی هم نە با شخص شما دارد و نە دیگری ولی با تفکر ایران گرائی و فاشیزم اشغالگرانەی ایران در کوردستان مشکل دارم و بازم هم خواهم نوشت حداقل امثال شما باید متوجە بشوید کە هویت جعلی و اشغالگرانەی ایران در سرزمین دیگران باید بە پایان برسد شاید من آرزوی کوردستان مستقل و دیدن اوردنگی و بیرون کردن اشغالگران ایرانی بر سرزمین کوردستان را بە قول امثال سما بە گور ببرم ولی مطمئن باشید فرزندان
برای جمال
عکس العمل ات نشان میدهد که ظرفیت هیج بحث و نظری را نداری و مثل آخوند موضوع را امنیتی میکنی. ناسیونالیسم و شونیسم را باید فقط با قدرت زور مردم با واقعیات آشنا کرد.
به شعار و دروغ و خیالپردازی و توهین در این صفحه مثل گذشته ادامه بده ! مسائل سیاسی اجتماعی را در ایران و منطقه مردم تصمیم میگیرند.
شما خارج نشین های تحزیه طلب فقط اینجا خودتان را ارضا میکنید . کسی در ایران و در خاورمیانه برایتان تره هم خورد نمیکند.
جمال
شخصی بە اسم ( تازە سیاسی شدە ) و ( بە جمال ) از دیروز 2 بار در رابطە با کامنتهای من کامنت گذاشتە جدای از آنکە این شخص معلوم است در همین سایت با یک نام همیشگی نیز کامنت میگذارد ولی شهامت جواب دادن کامنتهای من را با همان اسم ندارد چون بیشتر محتوای کامنتهایش بی ادبانە هست ایشان در کامنتهایشان چپ و راست میزند در حالی کە میخواهد خود را چپ نشان دهد و از گلوبالیزم جهانی صحبت میکند در همان حال روی دیگر راست خود و فاشیزم ایرانی را نشان میدهد کە حتی برای حفظ چهار چوب مرضی میتواند در سنگر اسلام بربر شیعەی داعش امام زمانی نیز قرار بگیرد ایشان در همان حالی کە از یک ملت یک دولت صحبت بە میان میآورد و ایرانگرائی را تقدیس میکند نمیتواند منکر این مسئلە هم بشود کە جنبشی در همین سرزمین اشغال شدە توسط ایران بە نام کوردستان وجود دارد کە برای رهائی از سلطەی اشغال ایران مبارزە میکند
تازه سیاسی شده
جناب جمال تازه سیاسی شده.
اکر سواد تاریخی داشتی میدانستی که تمام کشورهای منطقه و جهان بقول آریانپور هر 70-30 سالی دجار تحول و خوادث و انقلاب و شکست و پیروزی میشوند. تو چیز حدیدی را کشف نکرده ای . بسیار مشکل است شما ناسیونالیستهای تازه سیاسی شده را تفهیم کرد . سراب ناسیونالیسم با تاخیر، شونیسم و فاشیسم و سپاراتیسم و خودکشی و رمانتیسم پرخاشگراست. اشاره ای هم به تاریخ یکپارچگی ایران بکن که سه هزار سال پوژه دشمنانش را خونی مالی خاکی کرده .ازیونان و رم و مغول و عرب و امریکا و اسرائیل و روس و.......... قس علیهذا.
در سیاست باید جدی بود. شعار دادن و دروغ و خیانت و خیالپردازی دیگر زمانش گذشته.جنبش کرد بدلیل افردی مثل تو ، دهها بار شکست خورده و مردم بیچاره را به کشتن دادید.جهان بسوی وحدت و تشکیل اتخادیه ها و فدرال ها پیش میرود . زمان دهاتی بازی و خان خان بازی سپری شده. بهتر است در غرب بمانی و
جمال
جناب بە جمال من یک 9 سالە باشم یا 12 سالە در بارەی موقعیت و وضعیت ایران مینویسم حال هیچ انتظاری ندارم کە جناب عالی آن را تأیید کنید اگر تأیید میکردید میبایستی در مورد درستی کامنت خودم شک میکردم در ضمن من بە عمرم در رابطە با پیشرفت نظامی کشورهای اشغالگر سرزمینم ، هیچ وقت چیزی بیان نکردم من با صراحت از خلاء قدرت سیاسی در ایران نوشتم کە در تاریخ معاصر از زمان مشروطیت تا حال 5 بار ایران دچار خلاء قدرت سیاسی شدە و هر بار تا فروپاشی کامل ایران پیش رفتە میخواهید چگونگی آن خلاء های قدرت سیاسی را برایت بیشتر باز کنم ؟ کە تفهیم بشوید ؟
به جمال
اینقدر روضه نخوان ! تاکنون چقدر از این ادعاهای خودفریبانه اینجا نموده ای ؟
مدتی بود مثل سازمان مجاهدین افنخار میکردی که مثلا فلان سیاستمدار و لابی غربی در باره کردستان چه گفته..........بعدا از پیشرفتهای نظامی در 4 کشور همسایه سخنسرایی کردی.در حالیکه اردغان حتی رهبران کرد را هم دستگیر و فراری داد. در ایران هم حتی یک پیشمرگه نمی توان یافت...........
حالا باد اقلیم کردستان ترا سرمست و نشئه کرده . اگر این منطقه توانست جدا شود و در حمله اختمالی عراق و ایران و ترکیه نفله نشد، آن موقع میتوانی اینجا به شعاردادن و خودفریب هایت ادامه دهی.از نظر شعور سیاسی ، تو در حد یک کودک 9-12 ساله هستی. بهتر است مثل سابق در غرب بمانی وگرنه نیروهای اسلام سرت را توی دجله و فرات پرت خواهند کرد.از سنی ها در رفتی. حواست به شیعه ها باشد.
دروغهایت در این سایت توهین به شعور روشنفکران و مبارزان حقیقی سیاسی است
جمال
ما قبلأ در همین سایت بە ایران گراها و پان ایرانیستها گفتیم کە ایران در تاریخ معاصر 5 بار دچار بحران و خلاء قدرت سیاسی دچار شدە کە هە بار تا فروپاشی کامل این کشور بی هویت نزدیک بودە ، انقلاب مشروطیت، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی ، دوران مصدق و فرار شاه و بلاخرە انقلاب 1356 در تمامی این پنج دوران خلاء قدرت سیاسی بر ایران حاکم شدە و در هر 5 ار بحران بە درگیریهای نظامی و خلاء سلاح پادگانها منجر شدە ما گفتیم و باز هم خواهیم گفت کە رژیم داعش شیعەی ایرانی نیز در یک بحران همە گیر گیر خواهد کرد کە منجر بە فروپاشی پایەهای وحشت و بربر جمهوری اسلامی و در نهایت بە بحران و خلاء قدرت سیاسی برای بار 6 شیشوم گریبان ایران را خواهد گرفت ولی بحران و خلاء قدرت سیاسی این بار کاملأ با پنج بار گذشتە فرق خواهد کرد اولأ کە فضای سیاسی و نظامی و اقتصادی خاور میانە بە شدت ملتهب است
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - حق باشماست،هیچ ملتی نیاز به قیم ،وصی،وکیل ندارد.
ملت کورد،خود باید تصمیم بگیرد، از تمام راه هایی که دیگران ترسیم میکنند،و یا دست به تهدید میزنند،استقلال بنفع ملت کورد
است.
البته فرزندان سالم و صادق وخود ملت کورد باید دراین مورد تصمیم گیرند.
دراین مرحله حساس مواظب باشند،که هیچ گونه تحریک ملتهای دیگر بنفع آنها نیست.
ارتجاع و فاشیسم فارس و پان های مختلف تمامیت خواه دنبال بهانه تحریک دیگرملتها هستند.
تندرو های کورد باعث نشوند،همه چیزبرعلیه ملت کورد تمام شود.افرادی در خارج باشعارهای خاله خرسی نه تنها نمی خواهند
دوست هم ندارند،ملت کورد،استقلال فکری ندارند،بلکه می‌خواهند
آنها را آلت دست و ابزار خود در خرابکاری منطقه کنند،
همان طور که پ ک ک را اروپایی و ارتجاعیون منطقه ابزار کرده
هم تور کیه رابدردسر انداختند،هم حقوق داده شده مدنی به
کورد رابیشترشان ازبین رفت.
انشاالله.
این جمال
این جمال میگوید - استقلال و جدایی و خودمختاری و آرادی کردستان - در چهارچوب عراق ! -آیا همچون چیزی ممکن است ؟ یا بازهم روشنفکر آسیایی ، دچار کج فهمی از مفاهیم سیاسی شده است ؟
مرسی. تیله خرسی.
جمال
سخنی با دوستان تورک اگر گوش شنوا داشتە باشند .
25,09,2017 در بخشی از سرزمین کوردستان یا همان گونە کە اشغالگران میگویند کوردستان عراق رفراندومی برای جدایی و استقلال کوردستان از عراق یا ماندن در چهار چوب عراق انجام میگیرد هر چند کشورهای منطقە ، عراق ، تورکیە و ایران شدیدأ مخالف رفراندوم برای استقلال کوردستان هستند ولی رهبری کوردستان در این بخش بر انجام رفراندوم برای جدائی و استقلال از عراق یا ماندن در چهار چوب عراق جدی و مسر هستند هر چند کە تورکیە و ایران بخصوص ایران تهدید میکنند ولی رهبران کورد میگویند بازگشی برای این امر نیست و در این تاریخ رفراندوم را انجام خواهیم داد تعین تاریخ رفراندوم برای استقلال آنچنان محیط سیاسی کوردستان را پر جدل و مناقشە کردە کە تا کنون نمونە نداشتە
نادر
اقا جمال این ارزو را به گور خواهی برد که ایران را تجزیه کنی.چپ وتجزیه طلب نشان دادند اساسن ایرانی نیستند و در خدمت بیگانه میباشند.پشت سر شماها دولت یهود قرار دارد.سکوت چپ به چه معناست؟
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - جنگ بین جناب آقا جمال واستخانلو. هیچ نتیجه ایی نمی شود یافت.
این مردم کورد است که باید بتوسط افراد شاخص و مورد اعتماد خود که صداقت درحرف وعمل دارند،بایدتصمیم گیرند،چه راهی برایشان سودمند است.
ملت کورد ،خود ونسانهایی بزرگ دارد،نیازبه سیمی مثل من واستخانلو،ندارند.که برایشان انتخاب راه ورسم کنیم.
این بزرگان صادق ملت کورد هستند که چه تضمینی برای خودگیرند.
البته اکنون جوامع پیشرفته صلح و دوستی وزندگی مسالمت آمیزرابرای خود انتخاب کرده و تعامل با دنیا و ملل را پیش گرفته اند،
امید که دیگر برای این ملت هیچ وقت غمی گرفتاری های حاشیه ایی درست نکنند.
انشالله که گروه های تروریست نیز دست ازیقه ملت بردارند.
تا آنها واردمصیبت های حاشیه نگردند.

جمال
بە استخوان لو جناب شما در حدی نیستی من جوابتون بدهم ولی این را فقط از من داشتە باش اولأ کم تر کوردی هست در سرتاسر کوردستان برای امر آزادی کوردستان هزینە ندادە باشد این هزینە یا زندانی شدن است یا آوارگی ، یا خانە ویران شدن یا مصادرە اموال یا کشتە شدن و یا زندانی یک از نزدیکا وووووووو دومأ لزموی ندارد همە اسلحە در دست داشتە باشند بر ضد اشغالگران بخصوص ایرانی مبارزە کنند هر کسی وظیفەای دارد کە بە نوعی در خدمت جنبش رهائی بخش ملت کورد باشد و شاید این شرکت حتی بە یک کامنت در یک سایتی باشد و این همان چیزی است کە فاشیزم اشغالگر سرزمین کوردستان نمیتواند درک کند کە از یک کودک کوچک تا یک پیر زن و پیر مرد بە این امر امر رهائی کوردستان از اشغالگری کمک میکنند سومأ بلە برای یک کورد در ایران کە هر روز همو طنان کوردش در ایران زندانی ، اعدام و با تیر مستقیم فاشیزم ایرانی کولبران
جمال
فاشیزم ایرانی در رابطە با رفراندوم برای استقلال کوردستان کف کردە و سران فاشیست ایرانی در مورد کوردستان هزیان میگویند ،،،، ایران در بحرانی ترین زمان خود بعد از انقلاب سال 1358 قرار دارد با 3 فشفشە هوا کردن بە نام موشک و خالکوبی نشان دادن نمیتوانند هیچ کسی را بترسانند تمام این های و هوی ایران ترس خودش از شکست نظام جمهوری اسلامی و اوردنگی بە آیت اللە ها میباشد ،،،،، این را ایرانیها از من داشتە باشند ،،هیچ شک نکنید برای نابودی این جرسومەی بشریت ایران اسلامی ملت کورد در کنار هر نیرو و کشوری خواهد بود برای نابودی آن از نظر ملت کورد عربستان ، اسرائیل ، آمریکا ، 1000 شرف بر جمهوری اسلامی ایران تروریست و ترویست پرور دارند
جمال
جناب lachin یادتون هست ٢ سال پیش فاشیستهای تورک گورگهای خاکستری در تورکیە دفاتر تنها حزب قانونی کورد در تورکیە را آتش میزدند ؟ جناب لوایی آن زمان در همین سایت ایران گلوبال اعلام کردند کە ای کاش ایشان هم در تورکیە بودند همراه این فاشیستها دفاتر حزب قانونی کورد در تورکیە کە آنزمان نمایندە هم در پارلمان تورکیە داشتند آتش میزدند خوب فکر میکنید این نوع فاشیزم کە آرزوی شرکت کردن در دفاتر یک حزب را بە زبان می اورد مریض نیست ؟؟
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - آقاجمال والله تند میرویی.
درتورکیه اردوغان هرکاری میکند ،به من وتو ربطی ندارد.
تاانجاییکه من خبردارم تورکیه تازمان سربازکشی پ ک ک ویاپ ی د
که درسوریه بابشاراسدهمکاری مستقیم کرد،همه امورمناطق کورد
نشین مثل تعیین شورای شهروروستا.شهردار.مدرسه بزبان مادری
رادیو وتلویزیون بزبان کوردی رابه خودکوردها داده بود.
حتی احزاب کوردی توانسته بوددرمجلس ودردولت قدرتی بالا داشته حدود80 نماینده هنوزهم درمجلس دارند.
اگربرخوردی بادونماینده چپ تندرو وحامی پ ک ک شده همگی
طبق قانون ماورای تصمیم اردوغان تصمیم گرفته است.
این دونفرکه یکی دمیرتاش ودیگری خانم ..بود همیشه درمراسم ختم تروریست هاشرکت داشت وخارج ازتصمیم حکومتی باسران دول نشست وبرخاست داشت.
ولی درایران .بیش ازنیمی ازمردم ایران یعنی تورکان حتی یک نماینده مستقل ندارند.
یاهمان کوردان که شماازآنهادرایران وبیشتردرتورکیه دفاع نامشروع میکنی یک
جمال
این جملە از سخنان دیروز اوردغان است ،،،،،،،،،،،،،،،، اردوغان در سالگرد کودتای ترکیه: سر خائنان را از تن جدا می‌کنیم

پس میبینم گردن زدن و سر از تن جدا کردن در اصل و مبدأ آن ترکستان است اگر داعش با گردن زدن و ترس و دلهرە در اوایل مناطقی را تصرف کرد این گردن زدن را از ترکستان یاد گرفتە بود باز لطفأ پان اتراک کە از کوردها و گردن زدن مهملات میگویند حتی یک نمونە را نیز در دست ندارند چون فرهنگ ملت کورد بر دوستی و احترام متقابل و احترام بە ادیان و محیط زیست و جانوار استوار است ولی پان تورک خود بر گردن زنی اقرار میکند اوردغان تهدید بە گردن زنی میکند
پرویز
با تاسف بسیار گزارش شد که خانم مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی درگذشت . تسلیت به همه میهن پرستان ایرانی و احساس همبستگی با خانواده این دانشمند بزرگ قرن .نام و اوازه او همواره در تاریخ ایران جاویدان خواهد ماند .
جمال
از هزیانهای یک پان تورک ........جمعیت کوردهای ترکیه طبق اسناد اتحادیه اروپا 10 در صد است ولی 80 نماینده در مجلس 250 نماینده ای ترکیه دارند. ........... این جناب یا بی سواد است یا ازخبار را نمیخواند بعد از سلطان شدن اوردغان این 80 مایندە کە پان تورک بە عنوان دمکراسی تورکی پزش را میدهد همراه تعداد زیادی از پارلامنتاران حزب جمهوری خلق یا حزب آتاتورک بە جای نشستن بر روی صندلی پارلمان سلطان انها را زندانی کردە پس لطفأ پز دادان تورکی موقوف
جمال
کمک 80‌میلیاردی برای بازسازی حرم سیدالشهدا(ع) چیزی نزدیک بە 25000000 دولار انگار میخواهند هست و نیست اقتصاد ایران را خرج این مستراحها کنند این چندمین بار است کە انگونە کلان پول خرج آنجا میکنند
lachin
رابطه بین موضع ضدّ قطر دانالد ترامپ و ندادن وام ۵۰۰ میلیون دلاری به داماد او از طرف قطر..
وقتی‌ چند هفته پیش ناگهان عربستان سعودی و برخی‌ از متحدان آن بر ضدّ قطر موضع گرفتند. خود بحران که هنوز ادامه دارد باعث تعجّب بود، چون فقط چند روز قبل از آن امیر قطر در عربستان بود. در میا‌‌ن شگفتی همه آقای دانالد ترامپ هم جانب عربستان را گرفت، و سعی‌ کرد برای خود برای این موضوع قدری اعتبار کسب کند. وقتی‌ وزیر خارجه آمریکا آقای رکس تیلرسون تلاش کرد که موضع معتدلی درباره این موضوع بگیرد [که از پشتیبانی پنتاگون هم برخوردار بود]، آقای ترامپ همچنان بر موضع ضدّ قطری خود پایفشاری نمود. حال وبسایت بسیار مترقی اینترسپت گزارش میدهد که درست قبل از بحران قطر آقای جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، و کمپانی او تلاش نمود یک وام ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلاری از قطر دریافت کند، ولی‌ موفق نشد. بر طبق گزارش اینترسپت، کوشنر
Anonymous
از گزارشهای رسیده چنین بگوش میخورد که یونسکو ثبت کردن زبان ترکی را یک اشتباه میداند که باید برطرف شود. بر حسب تحقیقات مدرن زبان ترکی سالاتی از زبان مغلی، عربی، فارسی و چندین هزار واژه های لاتین میباشد.
qochaq zonozli
سالام الیکیم
️ترکی یکی از زبانهای بین المللی یونسکو❤️

یونسکو پیشنهاد ایران مبنی بر ثبت زبان فارسی، بعنوان زبان بین والمللی رسمی را رد کرده و به ایران پیشنهاد داده شد که، بجای تلاش برای بین المللی کردن زبان فارسی، زبان بین والمللی ترکی را که از زبان اکثریت ایرانیان و زبان بومی اکثر استانهای ایران و کشورهای همسایه آن میباشد را به رسمیت بشناسد.
این درحالیست که زبان ترکی، توسط یونسکو بعنوان زبان بین والمللی، رسمی شناخته شده است.
پیش ازاین سید محمدرضا دربندی، معاون امور بین الملل بنیاد سعدی، از ارائه پیشنهاد ثبت زبان فارسی، بعنوان هشتمین زبان بین والمللی در یونسکو در جریان سفر "ایرینا بوکووا" مدیرکل یونسکو به ایران خبر داده و گفت : این پیشنهاد را پیگیری خواهیم کرد.
او گفته بود که بر اساس مذاکرات انجام شده، شروط بین‌المللی کردن زبان را تغییر دهند.
qochaq zonozli
سالام الیکیم
فردا جمعه ساعت 17 یعنی 5 بعد از ظهر به وقت تبریز محیط زیست دوستان آزربایجانی و غیر آزربایجانی (اگر داشته باشیم)
در روی پل میان گذر تبریز - اورمو برای اتخاذ تدابیری و عملی بمنظورجلوگیری از خشک شدن اورمو گولی گرد هم آمده و زنجیر
انسانی تشکیل خواهند داد
انشاالله که موفق و سر افراز باشند
lachin
آقا و یا خانم کهن دیارا.....دو مسئله مهمی که در نقش استقلال آزربایجان بازی می کنند یکی رشد آگاهی های سیاسی , اجتماعی و آرمان های استقلال طلبانه جوانان پرشور است و دیگری « اقتصاد » این دیار کهن . اگر شما هم مثل بعضی از رهبران باور دارید که (( اقتصاد مال خر است )) , این مشکل ما نیست . این مشکل شماست. به امید و آرزوی پایان استعمار و استعمارگران دولتی داخل ممالک محروسه ایران...
yaradiciliq
"" فیلسوف ما و کشتارگاه عقلانیت "" اینکه ارجحیت و والائی در گفتمان فیلسوف ما با "" روح لطیف روسی است یا شاهنامه "" مبهم است، ولی‌ "" سلاخی کردن اندیشه و عقلانیت "" به بلندای همان کوه‌های قفقاز است که وی سخت از آن بیزار است. آخر چگونه امکان دارد فیلسوف ما، به قرن ۱۹ روسیه بنازد ولی‌ توان درک تحولاتی را که " روسیه امروزی در قرن ۲۱ و سال ۲۰۱۷ " قصد پیاده کردن آن را دارد نداشته باشد، آیا شما باید نبوغ انیشتن را داشته باشید تا دریابید " روسیه امروز با تمام توان، قصد برگردان اروپا، به قرن ۱۹ را دارد. خواندن این مقاله بسیار ضروری است، در لابلای آن، کشف خواهید کرد چرا ایران، با فرهنگ شاهنامه خوانی، به اینجا رسید. آدرس مقاله ( چونکه امکان کامنت گذاری وجود ندارد ).
http://www.iranglobal.info/node/60952 , استالین، نماد انتقام قفقاز از روسها , طاهره بارئی
lachin
آقا و یا خانم Anonymous....خیلی ممنون از اطلاعاتی که برایمان فرستادید. یکی از زیبای های زبان مادری من یعنی ترکی , در همین « زمان های » دستوری است که در با لا ذکر کردید .در زبان ترکی نه تنها افعال ( یک فاعله.....آلدیم ), و ( دو فاعله .....آلدیردیم ) , داریم بلکه افعال ( سه فاعله ......آلدیریتدیردیم....دادم بوسیله دیگری گرفته شود .... و یا مثل .... یازدیتدیردیم... دادم نویساندند ) داریم که نه در زبان انگلیسی هست و نه در زبان فارسی.....دو مثال فعل سه فاعله در زمان آینده نزدیک به زبان ترکی با ترجمه انگلیسی..
1- یازدیتددیراجاغام......I am going to have it written
2-آلدیریتدیراجاغام.......I am going to have it bought
همین که یک فعل در زبان ترکی بدون اینکه (( ریشه اش )) را عوض بکند بتواند یک جمله 7 کلمه ای انگلیسی را جای گزین سازد, زبان شناسان جدید, اگر این «شاهکار »نیست پس چسیت؟

ع.ب.تورک اوغلی
سالام - زنده باشی .منیم اورئگیمین بندی.
خواهشن اگرچنانچه وقت داشتی وماهارا لایق خواندن این اطلاعات خود دانستی ،بعضی مواقع درمورد قدرت وبکارگیری زبان مادری ما تورکان
یاری مان کنید.
ماسراپا تشنه فراگیری زبان مادری خودتورکی بوده وهستیم.
خداوندشماهارابرای ملت مامحفوظ بدارد.
ائللروار اولسون.
جمال
https://www.youtube.com/watch?v=VggllRkCApQ&feature=share
جمال
این ویدیو کلیپ هم پیشکش بهمن موحدی بامدادان کە چند روز پیش در مورد ناصر رزازی اظهار فضل فرمودند ... در مورد ویدیە احتیاجی بە گفتن ندارد این ویدئو کلیپ چند سال پیش ناصر رزازی همراه مرحوم خانمش مرضیە رزازی پخش کردند و باز برای اطلاع ایشان بیشتر از 90 % آهنگهای رزازی در مورد استقلال کوردستان و سرودهای برای آزادی کوردستان هست
جمال
این جناب بهمن موحدی بامدادان دوبارە افاضات فرمودند ،،،،،،،،، ملت ایران بارها اعلام کرده اند که نسبت به یکپارچگی و استقلال ایران پایبند هستند و در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی که قرار گرفته باشند در برابر هر بیگانه ای چه کوچک ، چه بزرگ به صورت واحد و یکپارچه ایستاده و اجازه کوچکترین تخطی و تعرضی نسبت به تمامیت ارضی ایران را نخواهند داد،،

جا دارد از این جناب سوأل سود ملت کورد کی و چە زمانی بە شما اعلام کردند ؟ در حالی کە میدانیم حد اقل در 100 گذشتە ملت کورد بە طور مستمر برای جدائی از ایران اشغالگر سرزمینش در مبارزە هستند و تا کنون هزینەهای بسیاری دادەاند
Anonymous
در زبان ترکی برای بیان زمان انجام فعل طیف بسیار گسترده ای وجود دارد که در ترجمه آنها به زبانهای دیگر باید از جمله استفاده کرد. اگر مطرح ترین زبانهای دنیا 10 تا 15 زمان دارند در زبان ترکی 46 نوع زمان وقوع فعل وجود دارد که تصورش هم محال است.

بیان تمامی این ازمنه در حوصله این مجال نیست لیکن به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می کنیم. از توضیح درباره زمانهای ماضی، حال و آینده که در هر زبانی موجود است پرهیز می کنیم:
@ana2dilim
در ترکی زمان دائم وجود دارد که دامنه زمانی اش از گذشته ی دور تا آینده دور است و از اضافه شدن "ار" به فعل امر ساخته می شود. مانند: چیخار، گلر، ایتر ، باتار. مثلا می گوییم: "گون چیخار" ترجمه فارسی اش می شود: "آفتاب طلوع می کند" درحالیکه در ترجمه زمان حال "گون چیخیر" نیز می گوییم: "آفتاب طلوع می کند"! ترک
yaradiciliq
"" توهمات روزانه یک فیلسوف "" با منطق فیلسوف ما، اینک باید پرسید اگر "" استالین نماد انتقام قفقاز از روس هاست "" آیا "" پوتین نماد انتقام اروپا و غرب از روس هاست؟ ""، کدام ساده لوحی نمی‌داند که پوتین، دست پخت و محصول جنگ سرد شوروی با غرب است؟ آیا فیلسوف ما، با منطق خود، خود را میکوبند؟ بزودی خواهید شنید که آمریکا خواهان برگشت کریمه به مام وطن اوکراین است و گرنه تحریم‌های روسیه، تداوم خواهند یافت، فیلسوف ما، خواهند گفت سیاست ترامپ، نماد انتقام حس حقارت معکوس فروش آلاسکا روسیه به آمریکاست. آیا پوتین سیاست شطرنجی‌ و پوکر روسی و رولت روسی و دلتمداری را از شاهنامه یاد گرفته؟ امکان کامنت گذاری وجود ندارد >>
http://www.iranglobal.info/node/60952 استالین، نماد انتقام قفقاز از روسها , طاهره بارئی ...
آیا
استخانلو
درود بر اسامه.
که بزودی موجب افسردگی روحی و بیماری زخم معده این "2 ترک " بی منطق حسود کینه توز عقده ای بیسواد در این صفحه خواهد شد. که نسبت به همه چیز حساس هستند غیر از به ضرب و شتم نصف جمعیت ترکیه توسط فاشیسم مذهبی اردغانیسم.
lachin
دوستان... جا دارد که این آقای زبان شناس مثل ارشمیدس فریاد بزند Eurika,,,,Eurika....ایشان اول «ثابت» کردند که در زبان ترکی حرف «خ» نیست و الان هم به اثبات رساندند که در این زبان حرف «ر» هم نیست. البته ایشان تنها زبان شناسی هستند که باور دارند « گلم » در زبان ترکی یک فعل (امر) است.. دعای خروس آسمانها الغنجیدن این زبان شناس باشد. قوقولی قو.. قوقولی قو....
lachin
ادامه...
4- تاریخ اولین استفاده از این کلمه بایستی درج شود. اگر این کلمه انگلیسی برگرفته شده از زبان های دیگر است , زمان تاریخیش که وارد زبان انگلیسی شده است درج می شود. برای مثال که امروز روز 9 جولای است..کلمه روز Ameliorate است . معنیش بطور واضح داده شده است. دو پاراگراف که از این کلمه استفاده شده است یکی بوسیله Philip K.Dick, Humpty Dumpty n در Okland در سال 1986 است و دیگری در ترجمه کتاب معروف بینوایان بوسیله ویکتور هوگو با مترجمی Isabel F. Hapgood در سال 1877 است. منبع : همانطوری که توضیح داده میشود ریشه این کلمه از زبان لاتین است که در قرن 16 وارد زبان فرانسه شده و بعد در قرن 18 این کلمه وارد زبان انگلیسی می شود.
تنها خواهشی که ما از آقای اسامه کردیم این بود که ایشان از 10 فعل بسیطی که از کتاب فرستاده شده ایشان ما درج کردیم , برایمان 10 جمله ساده بسازند . هنوز منتظریم..
lachin
دوستان... جا دارد از ایران گلوبال تشکر بکنیم که بحث های بی مورد «ما » نسبت به موضوع مقاله را به ( صفحه شما ) انتقال دادند. و اما خواهشی که از این زبان شناس کردیم این بود که برای ما 10 جمله از افعال بسیط که انتخاب کرده بودم بنویسند. ولی باز ایشان طفرقه رفته و عوض اینکه برای ما جمله سازی بکنند , برای ما توضیحات , معنی و منبع فعل را درج کردند که احتیاجی نبود. از ایشان هنوز ما منتظر این ده جمله با این افعال هستیم. دلیل اینکه چرا من از ایشان این خواهش را کردم به این جهت است که من آبونه یکی از فرهنگ های انگلیسی هستم و هر روز ساعت 7:00 صبح یک کلمه انگلیسی به عنوان ( کلمه روز Word of the Day ) به آی فون من تکس داده میشود.. موقعی که این کلمه را باز می کنید
1- می توانید به تلفظش را با بلند گوش بدهید.
2- معنی کلمه بطور واضح توضیح داده می شود.
3- کلمه روز بایستی در دو پاراگرف جداگانه و با
yaradiciliq
"" پایان دوران ساده لوحی و سرنوشت زبان فارسی‌ "" به ساده لوح‌های ما چنین باورانده بودند که """ زبان انگلیسی‌ نیز، مانند زبان فارسی‌ / دری، بی‌ قاعده و دیمی است. زبان‌های با قاعده و قدرتمند، به "" پسوند فعل ساز، و پیشوند فعل ساز "" نیاز ندارند، در زبان انگلیسی‌ و ترکی، شما نیازی به "" پیشوند (ب ) ندارید تا آن را "" امری کنید "". بن و مصدر در انگلیسی‌ و ترکی، در حالت عادی و نرمالشان، حالت امری دارند، زبان فارسی‌، برای "" امری کردن بن و مصدر ، یا باید "" پسوند ( کن ) را به بن و مصدر اضافه کند، و یا "" پیشوند ( ب ) به بن و مصدر، بچسباند. زبان‌های انگلیسی‌ و ترکی، نیازی به هیچ " پسوند و پیشوندی " ندارند. با پایان دوران ساده لوحی در دو ۲ حیطهٔ‌ زبان و جامعه شناسی‌، تحولات اجتمائی را ما ترکان آزربایجان جنوبی، دوباره باز تعریف خواهیم کرد. "" ب ساز "" ب رقص "" فکر کن "" تمیز کن "" در ترکی و
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - آقای اسامه بن لادن .تو درحدی نیستی که درموردزبان شناخت داشته باشی ونظردهی.
دراینجابخاطربازی وتفنن بچه هاباتوبازی میکنند.
وقتی کسی نمی فهمد که دارندگان یک زبان هنگام تلفظ زبان دیگری بالهجه زبان خودوباحروف منتسب زبان خود کلمات واسامی آنهارابیان میکنند.سوادکه ندارد،بلکه درنظردادن میتواند نقش یک دلقک رابازی کند.
باخودت خوش باش.تادیگران هم به دلخوشی تو خوش باشند.
اسامه
این توضیح داده شود که در زبان ترکی، پسوندها نامحدود می باشند و بیشتر از نود و پنج درصد الفاظ الحاقی را پسوندها تشکیل می دهند به همین دلیل این زبان را پسوندی (التصاقی) میگویند
این واقعیت را باید بپذیریم که اصلا پسوند هایی که در مکالمات روزمره تورک ها رایج بوده و مورد استعمال دارند، هیچ ربطی به تورکی یا زبانی به این نام ندارند بلکه در حالت اصلی مغولی و در سایر حالت ها عربی یا فارسی است:
اسامه
تورکی زبان نیست لهجه غربی زبان مغولی است
یکسانی های زبان مغولی با تورکی:
پرندہ ھا

سبرال ، بورگود ، شغجئی ، چیگگ ، چولدی ، قرقولاد ، سنگ کویگ ، چوغوگ ، با شه ، قجیر و ……….
حشرات

قونغوس ، بوی ، جولگگ ، قوللئی ، شولوگ ، کوڈی ، چیلگ ، خمندوگ ، ووخلی ، قورہ ، سونه ، گنگ ، کانه ، شلجه ، ریشک ، منٹه پلخ ، جیژدوغ ، مٹگ ، قبرگ ، خمندوگ و……..
حیوانات درون آب:
چنچکلو ، مانی پوشت ، قوقری ، باغا و..........

حیوانات وحشی و اھلی در زبان تورکی و مغولی هر دو یکی است

جیرہ ، تولئی ، تبرغو ، تولکا (روبا) ، بیلی ، قالو (سگ دریایی) ، کیرپی جیرہ ، قبلو ، گینڈوگ ، قینجیغ ، داغو ، اولاغ ، قوئین (گوسفند) ، اوچو ، بورو، غونجی ، سوبای ، سغلیغ و……….
خوردنی ھا

خوراک : قورتی ، نان بوٹه ، اوگرہ ، ملیدہ ، قتیغ ، جوبلغه ، پیرکی ، بوسراغ ، چوب جوش ، تافه ، پتری ، ٹیکی ، لولدوش ، پاد ، قدید ، آچونی ،اید
اسامه
جناب یازیچی یا ینی لیک یا هر چه :
اصلا فرض میکنیم ان 5000 فعل هیچی این 2000 فعل لینک هم هیچی من مینویسم زبان فارسی 100 تا فعل بسیط دارد شما لطف کرده بدون "ملق" کشیدن 100 تا فعل بسیط امر برای زبان تورکی بنویس این ماق کشیدن را فرهنگستان زبانتان برای این به تورکی اضافهع کرده که افعال بسیط تورکی حتی 100 تا هم نیست اگر هست با کمک لاچین 100 تا فعل برای زبانک تورکی بنویس

درباره قسمت دوم سخنانتان بارها اثبات شده که اگر کلمات فارسی و عربی را از زبان تورکی برداریم لازم است شما دور مغولستان شروع به چرخیدن بفرماییدئ

بارها توضیح دادیم که:
زبانی با نام زبان تورکی وجود ندارد یکبار برای شما توضیح کامل داده میشود نام واقعی این به اصطلاح زبان شما زبان "مغولی" گویش غربی میباشد
زبان شناسی عبارت است از بررسی علمی زبان. زبان شناسی حق ندارد «تجویز» کند چرا که تجویز کردن، کار علم نیست و علم تنها
اسامه
فعل ساده مصادری که نوشتی:
فنجیدن /fanjidan/
معنی
۱. خمیازه کشیدن در حالت خماری یا خواب‌آلودگی.
۲. مورمور شدن و کشیده شدن اعضای بدن پیش از بروز تب.
جمله

واژه معنی
غنجیدن غنجیدن . [ غ ُ دَ ] (مص ) فحش گفتن . (آنندراج ). زشت گفتن . زشت گویی کردن . (ناظم الاطباء). || هزل وبازی نمودن . (آنندراج ). بذله گو...
در ضمن درباره فعل های اسبوندن و هم حق با شما است من اشتباه کردم این فعل ها در فارسی هست:
اسبونتن اسبونتن . [ اَ ت َ ] (هزوارش ، مص ) بلغت زند و پازند دیدن . مشاهده کردن . (برهان ). || دوانیدن . (برهان ).

واژه معنی
دندانیدن دندانیدن . [ دَ دَ ] (مص ) خاییدن . (ناظم الاطباء).

بقیه را هم اگر خواستی برای شما مینویسم
شما لطف بفرما تنها 100 تا فعل برای زبان تورکی بنویس
اسامه
الغنجیدن
لغت‌نامه دهخدا
الغنجیدن . [ اَ غ َ دَ ] (مص ) حاصل کردن و یافتن . (ناظم الاطباء). رجوع به الفنجی

الغندن . [ اَ غ َ دَ ] (مص ) حاصل کردن و یافتن . (ناظم الاطباء) (استینگاس ). کسب کردن . (فرهنگ شعوری ج 1 ورق 122 الف ). || اندوختن ...

الفاختن . [ اَ ت َ ] (مص ) اندوختن . (فرهنگ رشیدی ). اندوختن و جمع کردن . (فرهنگ جهانگیری ). کسب کردن و جمع کردن . (فرهنگ میرزا ابراهی...
الفاختن . [ اَ ت َ ] (مص ) اندوختن . (فرهنگ رشیدی ). اندوختن و جمع کردن . (فرهنگ جهانگیری ). کسب کردن و جمع کردن . (فرهنگ میرزا ابراهی...
الفختن . [ اَ ف َ ت َ ] (مص ) بمعنی الفاختن . (فرهنگ جهانگیری ) (شرفنامه ٔ منیری ) (فرهنگ رشیدی ) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (آنندراج ) (...


lachin
یک اشتباه تایپی.....نگاهم به لباس و کفشهایم افتاد که .....
lachin
دوستان و yaradiciliq عزیز.... یک قطعه ادبی با استفاده از به اصطلاح کتاب 5000 افعال بسیط در زبان فارسی که بوسیله آفای اسامه معرفی شد در این جا برایتان تقدیم میکنم....
دوستان... دیروز بخاطر (تباسیدن) اصلآ (تناسیده) نبودم. دیگر اینکه بخاطر ( شافیدن و زلفیدن) در نزدیکی های ( رومبیده ها ) خیلی « زقزقیدم » و شروع به ( زنجیدن ) کردم. این حالت اصلآ ( اندیدنی ) نداشت. اول خیلی ( چغیدم) و با خود هی می ( توفیدم ) و می ( زکیدم ) و می ( رگیدم). بعد از چند لحظه ای ساکت شده و چند بار ( سگلیدم). اول خیلی ( چغیدم ) که آرامش روحیم را حفظ بکنم هرچند که ( چغزانیده ) و تا اندازهای هم ( بلملیده ) شده بودم. نگاهم به لبای و کفشهایم افتاد که ( خاسیده ) شده بودند به آن حدی که ( سپوختن ) غیر ممکن بود. با خود گفتم که این همه ( الفاختن ها ) و ( الفختن ها ) و الفغدن ها ) و ( الفنجیدن ها ) که کرده بودم نتیجه اش
Anonymous
سالام الیکیم
bbc و کلیه رسانه های پان فارسیست و کمونیستهای پان فارسیست شده و (اوتانجاق پان فارسیست کمونیستلر) خجالتیها این باصطلاح مدعیان انسان دوستی و انسان محوری را ببینید بیخ گوش و چشم شان ارمنستان آدم کش در منطقه غیر نظامی اقدام به کشتار زهرا دوساله و مادر بزرگش توسط خمپاره روس کرده و نه دولت اسلامی به اصطلاح شیعه دوست و مخالفان شعوبیه دوستش هیچ یک محکومیت این اقدام ضد بشری را انجام نداده اند که هیچ کمونیستهای هزار آتشه کوبانی دوست هم عکس العملی ندارند نشان میدهد همه چیز کشک است فقط در فکر خودشان هستند که جایگاه از دست رفته را بیابند و دسته ای هم در فکر فرصت طلبی و اپورتونیسم موجود در افکار کمونیستیشان هستند لذا وقت این نوع اخبار بی اهمیت منطقه ای را ندارند
yaradiciliq
"" حضرت اسامه، خیال همه ما را راحت کردند "" ایشون می‌‌فرمایند ، نقل به مضمون "" چون ترکی پسوند فعل ساز ندارد "" پایان نقل قول " خوب این از ویژگیهای زبان‌های قدرتمند و با قاعده انگلیسی‌ و ترکی است.""" انگلیسی‌ و ترکی، نیازی به "" پسوند فعل ساز ندارند ""، به چند نمونه نگاه کنیم ۱. انکار کردن، " انگلیسی‌ deny " و dan ترکی " " ، ۲- پرواز کردن ، " انگلیسی‌ Fly " و " Uç ترکی " ۳- انتخاب کن، " انگلیسی‌ select " و " ترکی Seç " sech. باز مستحضرید که در زبان‌های با قاعده و قدرتمند ترکی و انگلیسی‌، بن و مصدر، حالت امری دارند. گریه کن، Ağla , cry