«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
جناب بهمن موحدی بامدادان تفکر و ئیدولوژی شما نیز دست کمی از تفکر فاشیستی پان تورک ندارد شما نیز بە نام ایرانیت و چهار چوب مرضی ایران در همین سایت نشان دادید کە هیچ فرقی با پان تورک نداری شاید اگر شما و تفکر سما در قدرت میبد چە بسا از تفکر فاسیزم پان تورک بیستر مرتکب جنایت و کشار میشدید شما حد اقل شما حق ندارید خود را در صف مخالفان و ضدیت با فاشیزم اینجا معرفی کنید هنوز جوهر کلمات فاشیستی شما در کامنتهائی کە نوشتید خشک نسدە شما حاضرید برای پایداری چهار چوب مرضی ایران دست بە هر جنایتی بزنید مگر شما ١٠ ها و ١٠٠ ها بار همین صفحە دستور قتل عام و اعدام کسانی کە این چهار چوب مرضی را بە خطر بندازند صادر نکردیدد ؟؟
جمال
ملت کورد بیشتر از هر ملتی جدیتر و منسجمتر و با شکوهتر نوروز را جشن میگیرد ، نوروز برای ملت کورد بە روز ملی تبدیل شدە و هویت ملی سیاسی خود را با نوروز تداعی میکند ، ولی جشن نوروز و برگزاری جشن نوروز ملت کوەد با دیگر ملتهائی کە نوروز را جشن میگیرند فرق اساسی دارد ،،، ملت کورد سفرەی هفت سین ندارد ، و قرآن و شاهنامە ووو نرا برای نماد خود و هویت خود بە دیگران معرفی نمیکند ملت کورد چهار شنبە سوری ندارد و با خرافات زردی من از تو سرخی تو از من بە پیشواز نوروز نمیرود ،، ولی در همان حال ملت کورد اولین روز ( خاکە لیوە ) یا فروردین را با شکوه جشن میگیرد و در همین روز اتش نوروز روشن میشود و دور آتش رقص و پایکوبی میکنند چرا کوردها بە فروردین میگویند خاکە لیوە ،،، چون خاک زمین با ذوب شدن برف و بارانهای بهاری بە رنگ لب انسان در می اید دومین ماه بهار اسمش گلان است و اسم دیگرش بانە مر ،،
جمال
جالب است این آ الیار هم مثل چسپ دو قلو بە این زبان اتصالی بند کردە بە هر صورت و زوری باشد میخواهد اصل و نسب را بە سومر برساند قربانت گردم لطفأ بە ما بفرمائید ، 2 ملت اوروپائی ، زبان فینلاندی و زبان مجارستانی خیلی از زبان شما تورک زبان بیشتر هم زبانشان اتصالی هست ملتهای مجارستان و فینلاند را کجای ملت سومر میگزارید ؟؟ در ضمن این جناب آ الیار نقشەی هم همراه این جعل اخیرش ضمیمە کردە پیشنهاد میکنم خوب نگاه کنید دقیقأ تمام مناطقی کە در نقشەی ایشان هست کوردستان نامیدە میشود و کوردها در این منطقە زندگی میکنند از همان مناطق تورکیە گرفتە تا عراق و ایران و سوریە ،، اگر این نقشە را جناب آ الیار مبنا قرار دهند کوردها بیشتر باید سومر باشند تا شما تورک اغوز
کلاغ سیاه
در نتیجه ناملایمتهای میان هلند و ترکیه، ترکیه تصمیم گرفت تعداد چهل گاو هلندی را از ترکیه اخراج کند. و ترکیه میگوید که خودش قصد دارد گاوهای خودش را پرورش بدهد.
به جمال
این گزارش درست است که ترکیه ۲۵۵ میلیارد پول از این کشورها وام گرفته اما چون امروز در مورد ضربالمثل صحبت شد باید اضافه کنو که ترکها دست گرفتن خوبی دارند و دست پس دادن بدی در پس دان صورت حساب. در اینجا کسی که زیر آب خواهد رفت اسپانیا و ایتالیا هستند.
جمال
این چند خط برای یلینیک کە اینجا مرتب از اقتصاد تورکیە صحبت میکند شاید بد نباشد نگاهی بە آن بکند ،،، تورکیە 255,000,000,000 میلیارد ERU از بانکهای کشورهای جهان مخصوصأ از بانکهای اسپانیا و ایتالیا این پول یک کوه بە حساب میآید و هر کشوری را میتواند بە بحران و نابودی کامل بکشاند تورکیە با قرض این مقدار عظیم پول اسپانیا و ایتالیا را هم با خودش غرق میکند چون قادر بە پرداخت این مقدار عڤیم قرض نیست تورکیە با این همە قرض احتمالأ اوروپا را هم بە یک فاجعە تبدیل خواهد کرد ،،،، http://www.huffingtonpost.de/2017/03/16/tuerkei-wirtschaft-banken_n_15406924
کلاغ سیاه
چرایی جنگهای داخلی و منطقه ایی برایم همیشه پرسش برانگیز بوده و تاکنون پاسخی برایش نیافته بودم تا اینکه امروز آقای کاوس اقلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت که بزودی در هلند جنگهای منطقه ایی رخ خواهد داد. احتمالا آقای کاوس اقلو طرفداران بیشماری در هلند و در مناطق مختلف این کشور دارند که از جلوگیری نشست هواپیمایش در هلند عصیانزده شده اند تا جایی که میتوان گفت جنگهای منطقه ایی آغاز خواهد شد. همین پدیده را هم در سوریه و عراق داشتیم ولی یادم نیست به چه کسانی دقیقاً اجازه فرود هواپیمایش را ندادند! بهر حال جامعه شناسان ساده دل تحصیل کرده در خارج نتوانسته بودند تا به اکنون برای این چیستان پاسخی درخور بیابند. اما احتمال اینکه بزودی آن جناب که عقیده بر گیچی ایرانیان دارد، راز التقاتی معما را دریابد.
رجب قاتی
دوستان!
رجب اردغان قاتی کرده . به زمین و آسمان توهین میکند.
امروز زردشتی و کرد و آته ایست و ایرانی را در یک ردیف نامید و گفت مسجدهای داعشی ترکیه اردغانی را آتش مسزنند.
از مسئولین سایت خواسته میشود این سخنرانی کوتاه او را در اینجا درج کنند .
جمال کرد کجاست ؟
بن لادن هم ار این رجت اردغان ، دمکرات تر و مترقی تر و انسان تر بود.
بابک آزاد و سایر آذری های پان اردغان چرا این سخنرانی را معرفی نمی کنند؟
یا حسین . . میرحسین !
ع. تنها
اقای بامدادان من از شما یک پرسش دارم. البته که شما باور به سوسیالیسم و عدالت اجتماعی دارید و همین گونه از سازمان هم مجاهدین دفاع میکنید و در اینده هم قدرت را بدست خواهید گرفت ایا بهتر نیست با گروهای مخالف نظام مانند فدائی توده ای و حزب دمکرات کردستان وویک نشست برای سرنگونی نظام انجام دهید ؟ شرائط شما چه میباشد ؟ اگر این گروها درونی خلقی هستند همکاری باید کرد اگر ضد خلقی هستند این رااعلام کننید .یا اینکه به تنهائی خواهان سرنگونی نظام هستید ؟. با توانی که در شما و سازمان مجاهدین وجود دارد این نشست بسیار ممکن است . اگر درزمان پیروزی و فرمانروائی مجاهد خلق اقای رجوی جریان چپ هم ازادی داشته باشد چرا از همین امروز همکار ی را اغاز نمی کننید ؟حزب دمکرات کردستان حزب توده و فدائی دارای توان اجتماعی و سازمانی هستند . منت گذاشته پاسخ بفرمائید .
کلاغ سیاه
دموکراسی تنها آزادی روزنامه نگاران و هنرمندان نیست. دموکراسی گاهی ایجاب میکند درست همین گروه را بزندان افکند. با نوشتن این جمله که از سر بی حوصلگی نوشتم، یاد ترکیه افتادم. بعد بخودم گفتم که زیاد هم خطا نگفته ام. امتداد دمکراسی در ترکیه دنباله دمکراسی در دوره عثمانیان است و یا دوره قجر در ایران، نه کمی کمتر و نه کمی بیشتر. مثلا من وقتیکه کامنت سازاخ و یا بامسی را میخوانم بخودم میگویم ببین تو بعنوان ایرانی نمیتوانی بدرستی دمکرات بنویسی اما سازاخ و بامسی و بیشتر از این دو yaradiciliq ذاتی دمکرات دارند. و اگر ببینند که مثلا اردوقان زیادی دمکرات است و دل حساسی دارد طوریکه شبها پیش از خواب رفتن، زار و زار گریه میکند ودل زنان روسری بسر کاخش را برشته میکند. ولی در اروپا، رهبرانش همه دلسخت و نازی هستند و نازی بار آمده اند. منظورم اینست که ما باید از اینها بدون شرمساری بیاموزیم که آموزش
جمال
جناب مسئول کامنتهای سایت ، و جناب کیانوش توکلی بگذارید ٢ کلمە شفاف در مورد این
yaradiciliq بگویم من در حمرم اهل توهین و تحقیر نبودەام و نخواهم بود گاه گاهی کلماتی کە بە کار میبرم شاید نیش دار و تند باشد ولی تمامی مسائلی کە مطرح میکنم سیاسی هستند و قصد نارحت کردن و توهین بە هیچ کسی نیست من فقط آن چیزی را کە بە آن باور دارم میگویم ،،،، ولی برای یک بار بگذارید این کلمە را در مورد ...
yaradiciliq بگویم واقعأ این دوستمان قاطی کردە بە تمام معنا کامنتهای این دوستمان نشان از این دارد هیچ انسجام فکری در کامنتهای ایشان وجود ندارد همە چیز را با عینک رنگی اوردغانی و پان تورکی میبیند و توضیح میدهد
جمال
کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور سوریه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده می‌گوید که سندی از اقدام یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) و نیروهای دموکراتیک سوریه (متشکل از نیروهای کرد و متحدانشان) به "پاکسازی نژادی" به دست نیامده است.
Anonymous
آیا شباهتی میان همه حرفهای این پانترکها و دولت دست از پا درازتر اردقان دیه نمشود؟
تسلیت
ویدا حاجبی تبریزی ، زن کمونیست ایرانی ، در پاریس درگذشت.

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40321
کلاغ سیاه
آیا ممکن است دادستان علیه اعضای حزب «جمهوریت خلق ترکیه» (سی اچ پی) هم اتهاماتی را مطرح کند؟
ـ طبعاً. این خاصیت یک حکومت توتالیتر است که اپوزیسیون و مخالفانش را از کار بیندازد. ممکن است حتی بعضی از اعضای «عدالت و توسعه»، هرآینه که مخالفتی ابراز کنند نیز بازداشت شوند. در بین آن‌ها ممکن است یک وزیر مستعفی یا یک رئیس دولت پیشین هم باشد.
کلاغ سیاه

سردبیر متواری «جمهوریت»: ترکیه به سوی فاشیسم می‌رود

شهروند
جان دوندار، سردبیر ۵۵ ساله روزنامه «جمهوریت» در مه سال جاری به اتهام «جاسوسی» به پنج سال زندان محکوم شد. یک ماه بعد اما موفق شد از ترکیه بگریزد و به آلمان پناه بیاورد. او دوشنبه، ۷ نوامبر با یوآخیم گاوک دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند و گزارشی از وضع آزادی بیان و آینده ترکیه به رئیس جمهوری آلمان ارائه می‌دهد. به همین مناسبت روزنامه “تاگس اشپیگل” (چاپ برلین) با این روزنامه‌نگار سکولار و از مدافعان آزادی بیان گفت‌و گو کرده است. این گفت‌و گو را می‌خوانید:
بعد از بازداشت عده‌ای از اعضای تحریریه «جمهوریت»، در طی هفته‌های گذشته چندین سیاستمدار ترکیه‌ای مدافع حقوق کردها که عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها (اچ دی پی) هستند نیز بازداشت شده‌اند. در ترکیه چه اتفاقی افتاده؟
lachin
دوستان... در معرفی اسم فیلم مستند, اشتباه تایپی بود. HyperNormalisation 2016.....
کلاغ سیاه
کالاهای made in Turky گام بگام جای کالاهای made in Germany را میگیرد. این سرنوشت شوم تاریخ است که میگوید: گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. اکنون جامعه اروپایی در غم از دست دادن ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا است و لی یک امتیاز هم شامل ایرانیها شده و آن اینست که اگر ترکیه وارد بازار اروپا میشد، ایرانیان برای رفتن به اروپا به ویزای آذربایجان جنوبی محتاج بودند. که خدا را شکر خطر از سر گذشت.
اما فیلمهای کیلویی ترکیه تنها باعث فروش کالاهای (مرغوب) ترکیه نمیشود بلکه این فیلمها میتوانند روزی امیدوار باشند که اسکار را نیز بربایند.
جمال
جناب نظر مخالف چنین مینویسد ،،،، تنها طارق عزیز با رجوی ملاقات نداشت که منجر به ان فاجعه تاریخی و قتل عام جوانان ایرانی شد. نقل قول زیر گویاست . ( من در کامنت قبلی گفتم بعد از سرنگونی صدام تمام اسناد رژیم صدام بدست حکومت گران تازە افتاد در تمام این اسناد حتی یک ورق پیدا نشد کە کومەلە و دمکرات کوردستان بە نوعی با رژیم صدام همکاری کردە باشند کومەلە دمکرات فقط از تضاد دو حکومت ایران و عراق بە نفع خود استفادە میکردند حتی کومەلە و دمکرات کە در زمان صدام در بغداد دفتر داشتند بسیاری از پیشمرگان کورد عراق را کە در جنگ با ارتش صدام زخمی میشدند بە اسم زخمیهای کومەلە و دمکرات از امکانات رژیم صدام استفادە میکردند برای مداوای آنها ،،،،،،، جناب نظر مخالف از کشتە شدن جوانان ایرانی بدست رژیم صدام میگوید این جناب جواب دهند پس کشتە شدە جوانان کورد و ویرانی خانهای مردم کورد بدست سپاه و
جمال
در کامنت قبلی تصحیح میکنم 10 میلون دلار درست است کە میلون دلار تایپ نشدە فقط عدد 10 تایپ شدە
جمال
جناب نظر مخالف آیا میدانید غنی بلوریان عضو کمیتەی مرکزی و دفتر سیاسی حزب تودەی ایران بود ؟؟ بنا بر این حرفهای غنی بلوریان در مقطعی کە عضو دفتر سیاسی حزب تودەی ایران بود بە دلیل دشمنی حزب تودە با شخص قاسملو و حزب دمکرات کورستان پشیزی ارزش نە تاریخی دارد و نە عملی بعدها غنی بلوریان کە از حزب تودە استعفا دادند و در آلمان سکونت کردند تمامی نظرات خود را کە در زمان عضویت در دفتر سیاسی حزب تودە بودند پس گرفتند ،،، حزب تودە و فدائیان اکثریت دشمنی و کینەی شتری نسبت بە قاسملو داشتند چون قاسملو دقیقأ 180 درجە بر علیەی سیاستهای حزب تودە عمل میکرد حزب تودە حزب دمکرات کوردستان را سازمان ایالتی خود بە حساب می آورد ولی قاسملو بە تمام ادعاهای حزب تودە خط بطلان کشید قاسملو در مکتب سوسیال دمکراسی اوروپا پروردە شدە بود بنا بر این بە هیچ وجە نمیتوانست بخشی از احزاب اقمار شوروی باشد و بە همین
Anonymous
با نزدیک شدن برگزاری انتخابات قانونگذاری در مجلس ترکیه، احتمال گلاویز شدن نمایندگان در مجلس رو به افزایش است. برحسب نظرخواهی های اخیر ممکن است تا پنجاه درصد مردم مخالفت خود را با دادن قدرت بیشتر به اردوقان و درنتیجه افزایش ریسک دیکتا تری بیشتر، اظهار کنند.
Anonymous
با نزدیک شدن برگزاری انتخابات قانونگذاری در مجلس ترکیه، احتمال گلاویز شدن نمایندگان در مجلس رو به افزایش است. برحسب نظرخواهی های اخیر ممکن است تا پنجاه درصد مردم مخالفت خود را با دادن قدرت بیشتر به اردوقان و درنتیجه افزایش ریسک دیکتا تری بیشتر، اظهار کنند.
جمال
بە بهمن موحدی بامدادان ،،، ایران یک کشور اشغالگر بر سرزمین کوردستان است و حضور ایران و ارتش ایران سپاه پاسداران ایران در سرزمین کوردستان یک حضور اشغالگرانە است ملت کورد حد اقل در 150 سال و 200 سال گذشتە برای پایان دادن و خلاصی از حضور اشغالگری ایران بر سرزمین کوردستان هزینەای بسیار کە منجر بە کشتار ، اعدام ، جنگ و ویرانی سرزمین کوردستان شدە نیز متحمل شدەاند ، از قیام شیخ عبیداللە نهری ، سارم بگ، خان لپ زرین ، تا قیام سمیتقو ( اسماعیل آغا شکاک ) تا اعلام جمهوری کوردستان توسط قاضی محمد تا جنبش چریکی اسماعیل شریفزادە و معینیها در 1348 تا قیام 1358 و جنگ با جمهوری اسلامی و تمام این پروسەی جنگ و شکست و عقب نشینی و پیروزی و باز باز سازی و تجدید قوا تمام این وقایع برای خلع سلاح کردن و بیرون کردن قوای اشغالگر ایران بر سرزمین کوردستان بودە ملت کورد در هیچ رأی گیری و رفراندوم
بهمن موحدی(بامدادان)
به جمال
ایرانیان ، سرزمینی را اشغال نکرده اند که حالا بخواهند به قومی استقلال بدهند، استانهای کردستان ، آذربایجان ، خوزستان ، و بلوچستان و مناطق ترکمن نشین ، بخشی تاریخی و لاینفک از سرزمین ایران است. ایران دارای مرزهای تاریخی و دمکراتیک می باشد . ایرانیان نه تنها سرزمینی را اشغال نکرده اند، بلکه در طول تاریخ و مخصوصاً در دوران شاهان پفیوز قاجار، قسمتهای وسیعی از سرزمین خود را هم از دست داده اند .
خلق قهرمان ایران هیچگاه اجازه نخواهند داد که دوباره دولت های دشمن با ماموران و تجزیه طلبان خائن به وطن بخواهند ایران مان را تکه، تکه کنند. ایران تجزیه شدنی نیست و نخواهد شد چون درهم آمیخته شده برای هزاران سال.
پس از سرنگونی رژیم سفاک و غارتگر جمهوری اسلامی، خلق قهرمان ایران بدون کوچکترین ترحمی، به شدت مزدوران تجزیه طلب و پان عربها و پان ترکها و پان کردها را سرکوب می کنند و آنها را در کنار
جمال
بعد از آلمان . سویس ، اتریش ، هلند کە سخنرانی وزیران تورکیە را در خاک خود ممنوع کردند حالا سوئد هم سخنرانی وزیر کشاورزی در سوئد را ممنوع کرد ،، و حالا نوبت فرانسە هست ببینیم آیا فرانسە هم سخنرانی کە قرار است در فرانسە از طرف وزیر تورک انجام شود مننوع میکنند مانند دیگر کشورهای اوروپائی یا نە
نظر مخالف
فقط چند نقل قول قضاوت با شما .
کلاغ سیاه

در خاتمه هنرمندی از ایران برای کشورش و مردم وطنش افتخار جهانی بزرگی کسب کرده. در زمانیکه به بهانه گناهان حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی نقشه‌های پلیدی برای کشور و مردم ما در حال چیده‌شدن هستند حضور هنرمندانی چون فرهادی در افق سیاست ایران و جهان می‌تواند توجه و علاقه مردم جهان به خصوص مردم امریکا را به ایران و مردم ایران جلب نماید. و بالطبع خطر نقشه‌های دشمنان ایران را کم رنگ‌تر نماید.
دولت آقای ترامپ دنبال برنامه‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی است. برهم زدن «برجام» که خوشبختانه تاکنون بی‌اثر بوده است. تحریم‌های جدید علیه ایران که دودش به چشم مردم ایران خواهد رفت. چه حکومت دزد‌ها و چپاولگران و سردسته ایشان سپاه پاسداران از برداشتن تحریمها ناراضی بودند چون اجناس مورد احتیاج مردم را قاچاق وارد مملکت می‌نمودند و «برجام» دست ایشان را از این سوء استفاده‌های کلان کوتاه کرد.
کلاغ سیاه
عنوان این مقاله «گل‌هائی که در جهنم می‌رویند» از کتابی به‌همین عنوان اثر روزنامه‌نگار و نویسنده دلیر محمد مسعود، مدیر و ناشر روزنامه معروف «مرد امروز»(۲) گرفته شده است. محمد مسعود بی‌محابا به سیاستمداران دزد و خائن و به‌خصوص جسورانه علیه دربار و خانواده منحوس سلطنتی می‌نوشت. و زمانی که مسعود ترور شد همه بر این باور بودند که توسط دربار و اشرف پهلوی به قتل رسیده است. در حالی که شاید بیش از دو دهه پس از آن زمان آشکار شد که مسعود به دست خسرو روزبه، سازمانده و مسؤل کمیته ترور حزب توده در حالیکه مسعود پشت فرمان قرار داشته و روزبه که با او دوستی داشته است به او نزدیک می‌شود و با اسلحه کمری به سر او شلیک می‌کند. این جنایت را زنده یاد دکتر فریدون کشاورز در کتاب معروفش «من متهم می‌کنم» افشا نمود.(۳) و تا کنون هیچ یک از رهبران حزب توده آنرا تکذیب ننموده‌اند.
جمال
آقای موحدی بهمن بامدادان در مورد یک کامنت من چنینن مینویسد ،،،،،،،،آقاجان ! قدری پرنسیب سیاسی را نگه دارید! جنابعالی از کجا می دانی که من با نام "گمنام" کامنت گذاشته ام؟ جناب موحدی فقط لازم است کامنت گمنام را با کامنتهای خودشان مقایسە کند خواهد دید جیچ فرقی بین کامنی بهمن موحدی و گمنام وجود ندارد ،،، هم گمنام هم بهمن موحدی دقیقأ بە یک شیوە مخالفان تمامیت ارضی را تهدید میکنند ،، آنها را قتل عام میکینم ، اعدام میکنیم ، و نابودشان میکنیم جناب بهمن موحدی این چند کلمە اشتراک کامنت شما و گمنام است من نە هە شخص دیگری نمیتواند هیچ فرقی بین کامنت شما و گمنام را درک کند در ضمن جناب بهمن موحدی شما با جهان بینی و هویت طلبی ملت کورد کوچکترین آشنائی ندارید اینها را شفاف میگویم کە حالی شوید هیچ کوردی در جهان وجود ندارد کە در درون خودش با تمام وجودش معتقد بە استقلال کوردستان نباشد ،
کلاغ سیاه
اینگونه تصمیم‌گیری برای هنرمند و نویسنده و یا سایر فعالین اجتماعی و در حقیقت جلوی آتش‌رفتن‌ها تصمیم‌گیری شخصی است که هنرمند یا نویسنده آن را برای خود اتخاذ نماید. کسی برای ایشان نمی‌تواند تکلیف تعیین نماید و نسخه بنویسد. از ایشان می‌توانند انتظار داشته باشند که از روی ترس یا اجبار و یا به طمعی از حکومت آزادی‌کش تعریف و تمجید دروغین ننماید ولی اگر هنرمند به مبارزه‌جوئی در برابر حکومت وحشت نپرداخت جائی برای سرزنش از او در این امر حذر از خطر باقی نمی‌ماند. این هنرمند است که نه تنها باید روح مبارزه‌جوئی را در خود داشته باشد بلکه شرائط شخصی، خانوادگی و اجتماعی برای او باید آماده باشد و روی آن فکر کرده باشد و تصمیم منطقی و بجائی گرفته باشد. و گرنه علاقه و انتظارات بیجای آنهائیکه دستی از دور بر آتش دارند در اینکه از هرهنرمندی قهرمان و مبارز انقلابی بسازند دور از حقیقت و واقعیت است
کلاغ سیاه


نگاهی به دست‌آورد بزرگ هنری اصغر فرهادی: گل‌هائی که در جهنم می‌رویند

دکتر محسن قائم مقام 
سایت ملیون ایران | دوشنبه, ۱۶ام اسفند, ۱۳۹۵ 
شب تاریک بیم موج و گردابی چنین حائل
کجا دائئد حال ما سبکباران ساحلها.
(حافظ)
اصغر فرهادی هنرمند افتخارآفرین سینمای ایران مشعل پیروزی هنر ایران را به بلند‌ترین سکوی افتخار جهانی برای ایران رساند. راهی که برخی دیگر از هنرمندان ایران پیمودند و برای مردم ما آفرین به بار آوردند.
«گلهائیکه در جهنم می‌رویند» به درستی به این گروه برجسته ایرانی تعلق می‌گیرد. این هنرمندان با ارزش مملکت در سخت‌ترین شرایطی که حکومت دیکتاتوری مذهبی بر ایشان ایجاد کرده است دست از تلاش خود برای ادامه فعالیت‌های هنری بر نداشته‌اند؛ اجبار بر اینکه در فیلم‌هائی که می‌سازند زن و شوهر در خانه با چادرنماز یا روسری شرکت نمایند
بهمن موحدی(بامدادان)
به جمال
آقاجان ! قدری پرنسیب سیاسی را نگه دارید! جنابعالی از کجا می دانی که من با نام "گمنام" کامنت گذاشته ام؟! من با کسی تعارف ندارم و نظراتم را صادقانه و صریح و شفاف، با نام خودم بیان می کنم. اینجانب به زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو ارادت بسیار بسیار زیادی دارم و از این مرد بزرگ همیشه به نیکی یاد می کنم. قاسملو همان کسی بود که می گفت : «"ما کردها در ایرانی بودن خود هیچ شکی نداریم و فقط به دنبال حق خود و خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران هستیم"»
در ضمن من می خواستم که به این "گمنام" که به شهید قاسملو توهین کرد جواب بدهم که بعد فکر کردم دیدم ارزش پاسخ دادن ندارد و مشخص است که به کجا وصل است .
جمال
شخصی بە نام گمنام کە بە گمانم همان همان بهمن موحدی بامدادان باشد چینین مینویسد ،،،،،،،،،،،،، کسانیکه ارزوی تجزیه ایران رادارند باید بدانند که سرنوشت انها مانند پیشه وری و قاضی محمد و قاسملو و وو خواهد شد و مردم ایران تجزیه طلب و مشوق تجزیه طلبی را به دیار نیستی خواهند ،،،،،، در رابطە با کامنت همین شخص و بسیاری دیگر کە بە عناوین از تمامیت مرضی ایران دفاع میکنند و در گفتار بعضی این دفاع از تمامیت ارضی ایران واضح و شفاف بە فاشیزم و بربریت و تهدید و ارتکاب جبایت در ابعاد وسیع خود را نشان میدهد ،، بە همین دلیل لازم شد من نیز در رابطە با کامنت همین شخص و بسیاری دیگر کە در لفافە و رک همین نظر را در مورد تمامیت ایران بیان میکنند نظر خود را بیان کنم ....... من یک کوردم و تا مغز استخوان بە استقلال کوردستان و فروپاشی و تجزیەی ایران باور دارم ایران در طول تاریخ بە غیر از مصیبت .
گشتاسب
راسای دولت ترکیه بجای زبان خوش و احترام به کشورهایی که در آن قصد برگزاری تبلیغات برای تغیر قانون اساسی خود را دارند، آنها را فاشیست و نمیدانم چی میخوانند. نتیجه آن شد که هلند به هواپیمای وزیر خارجه ترکیه اجازه فرود در فرودگاه را ندهد. آیا شباهت هایی میان کامنت نویسان ترک و حرفهای این وزرا وجود ندارد؟
جمال
خدمت جناب کیانوش توکلی و مسئولین سایت در رابطە با کامنتهای من و جواب بە آن از مسئولین سایت تقاضا دارم هیچ کامنی کە در برخورد بە من نوشتە میشود حذف نکنید از طرف من آزاداند هر چە دلشان خواست در مورد من و کامنتهای من بنویسند و هیچ محدودیتی در آن نیست
َA
آقای توکلی, این سایت را بازکرده به تورکها توهین بکنند. ر م د
A
حناب آقای توکلی کامنت من در جواب جمال چه شد؟ جناب جمال متهم کردن با محکوم مردن فرق دارد. یادبگیرید
جمال
هر چقدر هم پان تورکها منفی بزنند هیچ دردی دوا نمیکند واقعأ تورکیە در بحران عمیق اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، نژادی ، جنگ ، تروریسم ، مذهب ، کودتا، نقض حقوق بشر ، تظاهراتهای هر روزە ، کشتار ، زندانی ، و 1000 کوفت و زهر مار دیگر میباشد منفی زدنتان هیچ کمکی بە ماندگاری فاشیزم نمیکند
جمال
سازمان ملل تورکیە را بە نقض شدید حقوق بشر در کوردستان تورکیە محکوم کرد ،،،،، آیا واقعأ تروریست کیست ؟ چگونە ما باید تروریست و اعمال تروریستی را بشناسیم ؟ کشوری کە شهرها ی کورد نشین را این چنین ویران کردە میتوان چە نامی بر آن گذاشت ؟
http://fa.euronews.com/2017/03/10/un-accuses-turkey-of-serious-human-rights-violations-against-its-kurdish-south
َA
به جمال. آمریکا فعلا به پیاده نظام در منطقه احتیاج دارد و بهتر از کرد ها کسان دیگری را پیدا نکرده است. بهتر است باز هم زود عربده نکشید. بشار اسد هم دارد می آید.تورکیه هم که نشسته در وسط کانتومهای ساختگی تان.
جمال
راستی یک سوأل از پان تورک های آذری ؟؟ چرا مثل یک ماه پیش از همکاری دولت ترامپ و تورکیە بر علیە کوردها نمینویسید ؟؟ آخر شما وعدە نمیدادید کە آمریکا و حکومت تازەی آمریکا و پنتا گون از ترکیە حمایت میکند در جنگ با کوردها ؟؟ راستی شما نبودید کە وعدە میدادید آمریکا با همکاری تورکیە منطقەی امن در کوردستان سوریە درست میکند ؟ راستی شما نبودید کە میگفتید تورکیە الباب را میگیرد و سپس بە منبج و رقە هم میرود ؟ خوب این وعدەهایتان چرا عملی نشد ؟ واقعأ میدانید رهبران تورکیە از رئیس جمهور و ، نخست وزیر و وزیر امور خارجەی تورکیە در چە حالی هستند ؟؟ بە هر دری زدند جواب رد گرفتند وزیر خارجەی تورکیە کە در زوریخ اجازەی سخن رانی بە ایشان ندادند در بالکن سفارت تورکیە مجبور بە سخن رانی شد و آمریکا با پیشرفتە ترین سلاحها کە حتی این سلاحها را در اختیار همپیمانهایش در ناتو نیز نگذاشتە آنها را در
جمال
این جملات از بهمن موحدی ( بامدادان ) است ،،،،،،،، مطمئن باش که ملت ایران کسانی را که به فکر "یوگسلاویزه کردن" ایران می باشند را به درک واصل می کنند و از صفحۀ روزگار محو می کنند.
اینرا بدان که پس از سرنگونی آخوندها، ایرانیان، تجزیه طلبان خائن به وطن را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می کنند و مزدوران پان عرب و پانترک و پان کرد را از ... به دار می زنند.
ننگ بر همۀ خائنانِ تجزیه طلبِ مزدور و رذل ،،،،،،،،، این تقریبأ بحث و جملاتی هست کە این جناب بهمن موحدی تقریبأ در هر کامنت آن را کپی میکند و اینجوری مینویسد ملت ایران بە حساب شما میرسند شما ها تجزیە طلبان را نابود میکنند فلان و بهمانتان میکنم این جملات بهمن موحدی را باید رمز شکنی کرد منظور این جناب از ملت ایران چیست و کیست ؟ از نظر ایشان این ملت ایران کیانند ؟
mehdi sam
شور بختی است که عده ای با داشتن رسانه که باید هدف نهایی آن اول آگاهی و نقد بی طرفانه اخبار و .... و بعد از آن اتحاد ملت در راه رسیدن به فضای رواداری و همزیستی و ابادانی کشورمتکی بر اراده اگاهانه و همکاری و.. ملت و... باشد اما کارشان گله گزاری از هم در فحاشی و نفی هم شده کاری که همه انها کم وبیش بدان مشغولند و اینان که اکنون که چیزی در دست ندارند اینچنین به هم می تازند وای بدوزی که دستی در قدرت ...و شما که بیانه آخر را به آخرین شاهزاده می نویسید با انکهنانکه صرف نامه بیانگر آست که فعلا آواز اقبال بیشتری برخوردار است و بد یا خوب این اقبال غیر ازجایگاه خانوادگی به لحاظ ایده ها و عملکرد هم واگر واقعا در فکر وطن و آزادی و ... بودید بیانیه ای را می نگاشتید که در آن همه فعالین و مبارزات از هر طیف . پیمان ببندند برای دو سال دست از نفس هم و غرض و مرض و.. بردارند آنوقت شاهد اعتماد و تلاش ملت و
mehdi sam
شور بختی است که عده ای با داشتن رسانه که باید هدف نهایی آن اول آگاهی و نقد بی طرفانه اخبار و .... و بعد از آن اتحاد ملت در راه رسیدن به فضای رواداری و همزیستی و ابادانی کشورمتکی بر اراده اگاهانه و همکاری و.. ملت و... باشد اما کارشان گله گزاری از هم در فحاشی و نفی هم شده کاری که همه انها کم وبیش بدان مشغولند و اینان که اکنون که چیزی در دست ندارند اینچنین به هم می تازند وای بدوزی که دستی در قدرت ...و شما که بیانه آخر را به آخرین شاهزاده می نویسید با انکهنانکه صرف نامه بیانگر آست که فعلا آواز اقبال بیشتری برخوردار است و بد یا خوب این اقبال غیر ازجایگاه خانوادگی به لحاظ ایده ها و عملکرد هم واگر واقعا در فکر وطن و آزادی و ... بودید بیانیه ای را می نگاشتید که در آن همه فعالین و مبارزات از هر طیف . پیمان ببندند برای دو سال دست از نفس هم و غرض و مرض و.. بردارند آنوقت شاهد اعتماد و تلاش ملت و
lachin

https://www.youtube.com/watch?v=dy9Qtf3P6Nw
دوستان... شبکه خبر گذاری MSNBC آمریکا هر روز در ساعت شش بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا برنامه ای دارد بنام ( راشل مدوو).. دیروز راشل مدوو رابطه دونالد ترامپ با ایران که پر از فساد مالی بود و بوسیله ویکی لیکس افشاء شده بود را در برنامه خود قرار داد. شما را به تکرار این برنامه که سپاه پاسداران با وزیر فاسد جمهوری آزربایجان و خانواده این وزیر فاسد با خانواده دونالد ترامپ را توضیح میدهد. نتیجه گیری میشود که رابطه غیر میستقیم دونالد ترامپ با سپاه پاسداران و با وزیر و دولتمردان فاسد ازربایجان اولین قدمی باشد که دولت دونالد ترامپ از هم بپاشد. لطفآ به لینک بالا که به زبان انگلیسی پخش شده است دعوت میکنم....
جمال
این هم اصل خبر و اعتراف بە شکست نخست وزیر تورکیە <<<<

یلدرم: شکست خوردیم

ی پ گ: محاصره رقه امروز کامل شد

نخست وزیر ترکیه بینالی یلدرم امروز درکنفرانسی مطبوعاتی اذعان کرد که در تلاشهایشان برای شکست و انزوای کردها در سوریه شکست خورده اند.

او به صراحت چنین گفت: متاسفانه نیروهای ائتلاف همکاری با یگانهای مدافع خلق را برما ترجیح دادند.
جمال
آیا یادتان هست پیش از سوگند خوردن ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا پان تورک از همە نوعش اوردغانی و پان تورک آذری بە خودشان وعدە می دادند کە با آمدن ترامپ وضعیت عوض خواهد شد و ترامپ همراه تورکیە بر علیە کوردهای سوریە وارد عمل خواهند شد ،،، آیا یادتان هست در همین بخش کامنت ، یلینک ، یوسف آذربایجان و لوائی آنومینوس ، تهرانلی ، زینولی ، جم ، بامسی ، نانسی A وووو هر روز حرفهای اوردغان را تکرار میکردند کە بە زودی کوردهای سوریە را در هم میشکنند الباب را میگیرند سپس منبج را میگیرند و رقە را نیز میگیرند یادتان هست ؟ همین دیروز اوردغان گفت تورکیە بەمنبج میرود و رقە را هم میگیرد امروز بینالی یلدریم نخست وزیر تورکیە میگوید ارتش تورکیە بە منبج نمیرود یعنی بە رقە هم نمیرود خوب چە شدە ؟ آیا تورکیە بە خواست خودش از خر شیطان پائین آمدە ؟؟
علی یاری
کمنت این ترک عین سوفسطایی بازی است.
سوفسطائیان در یونان باستان کارشان بازی با کلمات و حرافی و لوث کردن موضوع و منحرف کردن بحث و ایجاد غبار نمودن بود.
نمیدانم ایشان چه اصراری دارند تا درباره هر نوشته ای در اینجا نظرات عجیب و غریب بیان کنند !
شاید احساس و حسادت به ایرانیان و فارسها است که پان ترک همیشه" یک اما و اگر و ولی " برای پرتاب بسوی ایرانیان در کیسه داشته باشد.
پرسشگر
نوشته ای در تارنمای افتابکاران مرا بر ان داشت تا نظر شما خوانند ه گرامی را جویا شوم که ایا انچه شورای ملی مقاومت مجاهدان انجام میدهند همان ادامه راه مصدق است ؟ امروزمطلبی از خانم رجوی خواندم که قضاوت نهائی را به شما وا گذار میکنم .خانم رجوی میگوید که (شورای ملی مقاومت ایران مفتخر است که راه مصدق بزرگ را در مداری تکامل یافته، با اتکا به‌ زنان و مردان از جان‌گذشته‌یی که‌ به‌قول او «در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می‌گذرند»، ادامه داده است.)