«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
جمهوری سرخ کردستان /لاچین
palandouz
درمنطقه لاچین مابین قاراباغ وارمنستان که امروزه تحت اشغال ارمنستان میباشد ،حدودشصت روستاوجودداشته که شش فقره آنها کرد نشین بوده اند وعلی رغم تمایل مسکو برای تاسیس منطقه کردستان ،بخاطر ناکافی بودن درصد مردمان کرد آن منطقه این پروژه عملی نشده است.درصد بسیار کوچکی هم درماکو وسلماس کرد میباشند که بیشترین آن با۱۲درصد درسلماس ساکن اند.(از تحقیقات آقای بوسنه لی وسخنرانی ایشان درانجمن فرهنگی فرانسه درطهران).
البته یک درصد جمعیت شهرستان خلخال نیزکرد هستندوباپیوستن خلخال به کردستان ،میتوان کشوری ازبحرخزرتاعفرین ونیزمدیترانه راتشکیل داد .به امیدافتادن ٢ هزاریهای پان اتراک وشیرفهم شندشان.
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب پالاندوز محض اطلاع شما در دی ماه تظاهراتهای سرتاسری بازرگان و چالدران هم تظاهرات انجام گرفت کاملأ واضح از مردم بە زبان کوردی شعار میدن ،،،،، در رابطە با چالدران کە کاملأ مشهور است کوردستان در جنگ چالدران تقسیم شد و قسمت بزرگی از کوردستان از ایران آن زمان جدا شد بعد دوبارە با شکست عثمانی و از دست دادن سرزمینهایش کوردستان از همان ثعمانی هم جدا شد و یک بخش بە عراق چسپاندن در سایکس پیکو و یک قسمت را هم بە سوریە و قسمت بزرگ آن در تورکیە باقی ماند
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
این پالاندوز را من با چە زبانی حالی کنم دوست عزیز شما ٦ ماه جلفا بودی کە بودی این ملاک نیست ،،، ولی از قدیم تا حالا کوردهای جلالی از جلفا و ماکو ، بازرگان و چالدران زندگی میکنند البتە بە غیر از مرکز شهر ماکو و شاید هم جلفا محدودی هر ٢ این شهر تمام آبادیهایش کورد زبانند باز البتە این جمعیت کورد زبان ادامە پیدا میکند در جمهوری آذربایجان و نخجوان و ارمنستان تا جائی کە اولین جمهوری کوردستان در لاچین قرباغ اعلام موجودیت میکند بە اسم جمهوری سرخ چالدران و بازرگان هم کە کورد نشین است با آبادیهایش پائین می آیی بە شهر خوی میرسیم شهر خوی تنها شهری است کە اکثریت با ترکهاست هر چند کە از قدیم شهر کوردی بودە از اسم آن هم معلوم است خوی کە در کوردی همان نمک است کە مردم کورد از قدیم در این شهر خوی یا نمک برداشت میکردند ولی اطراف شهر خوی هنوزم بافت جمعت کوردی را حفظ کردە پائین تر می آیم بە سلماس میرسیم
عنوان مقاله: 
جمال آقا
palandouz
سعی میکنم تا بدور از تمایلات وآماج سیاسی مختلف ٬اطلاعات دقیق وغیرمغرضانه ائی ازتاریخ وجغرافیای ملل ومنطق داشته باشم.چنانچه قبلا هم اظهار کرده بودم در سال ۱۳۶۴ به مدت ششماه درمنطقه جلفا واطراف آن کار وزندگی کرده ام ودها باردرماکی وبازرگان بوده ام ٬بخشی از فامیل هایم اهل اورمیه وساکن آن شهراند .دوستان وهمکارانی از خوی وسلماس داشته ام ودرسال های اخیر هم سفرهائی به اورمیه داشته وهربار سعی درتماس باافراد مختلف شنیدن اطلاعات منطقه ائی راداشته ام.
مسافرت به غرب آزربایجان رابرای شماهم سودمندخواهدبود.
آتتی پان
جمال آقا نصف تورکیه , یک سوم عراق و یک سوم سوریه را گرفت و کردستان کرد حالا نوبت به آزرباجان غربی رسیده. آغا جمال بترس که غار های قندیل را هم از دست بدهید
عنوان مقاله: 
بیانیه‌ی رفراندوم؛ از تجزیه‌طلبی تا بی‌سوادیِ سیاسی
آتتی پان
اتفاقا ایران را دیکتاتوری پان ایرانیستی( پانفارسیزم) تجزیه خواهد کرد
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب پالاندوز انگار شما نمیخواهی ٢ هزاریت بیفتد و نە خواهد افتاد از این نوع لینکهائی کە میزنی میتونم ١٠٠٠ ها لینک برایت بزنم کە در آن گفتە شدە آذربایجان بە اصطلاح غربی کوردستان لینکهای با نقشە برایت بزنم کە اصلأ اسمی از تورک در این منطقە در میان نیست وووو من میگم انگار نمیخواهد ٢ هزاریت بیفتد بە این دلیل هیچ کدام از این لینکها قابل اعتماد نیستند مگر اینکە در یک رفراندوم آزاد این معیارها ثبت گردد هیچ زمانی یک رفراندوم و یک آمار گیری درست و حسابی در این استان انجام نگرفتە کە بە آمار آن اعتماد کرد ،، بخصوص کە بافت جمعیتی کورد بیشتر در حومەی این شهرهاست و همە میدانیم همیشە آمار جمعیت بافت محدودە از شهرها بیشتر است
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
برای بامسی و اراز و تمام پان تورکهائی کە میگویند کوردها در تورکیە آزادی دارند تورکها در ایران این آزادی را ندارند ،،،، فیلم واضح است یک جوان کورد در تورکیە فقط با سوت زدن یک آهنگ کوردی را سوت میزند ، ببینید چکارش میکنند پدر ملت اگر این بی پدر است بر گور پدر چنینن کشوری باید رید .
البتە این تنها مختص تورکهای تورکیە نیست نخبگان چنینن ملت و هویتی در همین سایت نیز از چنینن مزخرفاتی کاوش کردند کە باید در اورمیە لباس کوردی را ممنوع کرد یا سینە چاک کردند برای آتش زدن دفاتر رسمی حزب کوردی در تورکیە

https://www.facebook.com/blend.hassan199/videos/408241252954417/
عنوان مقاله: 
حسن نايب هاشم ، در باره اعتراضات دراويش و در دفاع از رفراندم
حسن
جای ان داشت که سازمانهای سیاسی از اعضا و مردم میخواستند که به اعتراضات دراویشان در ایران بپیوندند .
دادن اعلامیه کمکی به محرومیت شهروندان با هر مرام ومسلکی از حقوق شهروندی نمیکند .
عنوان مقاله: 
جمال آقا
palandouz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Kurdish-inhabited_provinces_of_Iran,_according_to_a_poll_in_2010.PNG

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Linguistic_maps_of_Iran#/media/File:Map_of_Azerbaijani-inhabited_regions_of_Iran,_according_to_a_poll_in_2010.png

http://looklex.com/e.o/orumiyeh.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/West_Azerbaijan_Province
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
تیتر روزنامەی ینی شفق وابستە بە اوردغان و حکومت آ ک پ 18 ژانویە 2018 یعنی دقیقأ 32 روز پیش چنین نوشت ...... ارتش تورکیە 3 ساعت بعد از شروع عملیات در عفرین خواهد بود ،،،،،،،،،، یعنی ژنرالهای تورکیە و حکومت تورکیە پلان و نقشەشان این بود بعد از 3 ساعت از شروع عملیات لشکر کشی بە عفرین در عفرین خواهند بود میبینیم ٣٢ روز از شروع عملیات گذشتە مثل خر گیر کردند حتی با آن بمب بارانها سنگینشان و گرفتن چراغ سبز از طرف روسیە ، آمریکا و ایران

روزنامە ینی شفق و قول اشغال ٣ ساعتە عفرین بە تورکها
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931506533535127&set=a.106891749329957.13021.100000273980504&type=3&theater

عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب بامسی بهتر نبود بنویسید این تورکهای آذری بیچارە با آن جمعیت بزرگ در ایران و نقش مأثیر در ٢ انقلاب تاریخ تازەی ایران مشروطیت و ١٣٥٨ و جمهوری آذربایجان در سال ١٣٢٤ ،،، هنوز نتوانستند ٥ نفر را سازماندهی کنند برای رسیدن بە اهداف ملیشان با کلمات قلمبە و سلمبە مبارزەی مدنی کە در اصل وجود هم ندارد صورت خود را سرخ نگە میدارند ،،، آیا بس نیست با گفتن این مزخرفات آزادی کە کورد در تورکیە دارد در ایران ندارد ؟ تورکیە یک کشور اشغالگر است در سرزمین کوردستان این آزادی پیشکش خودتان هر نیروی اشغالگری در سرزمین دیگران دیر یا زود باید بزند بچاک ما از آزادی سخن گفتن بە زبان کوردی و چند نمایندەی کورد در پارلمان تورکیە کە هر روز یکی را بە بهانەهای مختلف زندانی میکنند صحبت نمیکنیم ما از سرزمینهائی صحبت میکنیم کە متعلق بە ملت کورد است و تورکیە نیست ما مخالف یک کشور یک هویت آنهم تورکی و یک پرچم آنهم
Anonymous
"نامه‌ی دلیرانه‌ی مهدی کروبی به خامنه‌ای، نقد قدیانی به حضرت آقا، انتقادات مصطفی تاج‌زاده از ولی فقیه، و مهمتر از همه بحث رفراندمی که حسن روحانی مطرح کرد...، علائم و نشانه‌هايی از ورود اصلاح‌طلبان به دور دوم مبارزاتی یعنی اصلاح ساختاری نظام و تعیین تکلیف ولی فقیه است؛ ا"

خوشبختانه از 57 تا کنون همه اینها دستی در حکومت داشتن در کنار خامنه ای . تنها خامنه ای را مقصر را معرفی کردن برای همه ما که از 57 تا کنون با این حکومت مجمع الجزایری آشنا هستیم ... بی انصافیه .
جنگ اینها بر سر قدرت ، مردم را بنام رفراندم قربانی نکن
بامسی
این کوردهای بیچاره
فریب اشخاص مثل آقای جمال را می خورند که اکنون دراین روز سیاه بسر می برند
آیا اشخاص مثل آقای جمال که سنگ کوردها را به سینه می زنند با خواست کوردها موافقند، ایران اولین کشوری بودکه با استقلال کوردستان عراق مخالفت کرد.
آزادی که کوردها درترکیه دارند آیا درایران ما تورکها داریم .
اشخاص مثل جمال باید بدانند
اگر نبود محمود غزنوی اکنون ایران عضو کشورهای خلیج عربی بود وعربی زبان همچین دیگر خلیج فارس نداشتیم
چون تا قبل از به قدرت سلطان محمودعزنوی هیچ نوشته ای به فارسی نداریم .
ازکجا معلوم زبان ساسانیان عربی نبوده است پایتخت که تیسفون بوده دربغداد عراق
چون با یک حمله نمی شود زبان یک کشور عربی بشود وتا 300بعد حمله هم هیچ اثری ازآن دیده نشود .
آقای جمال اول داشته خودرا روکنید وبعد...
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب پالاندوز آمار ٧٦٪ تورک در آذربایجان غربی یا استان مکریان را از کجا آوردید ؟؟ از همان جلفا و ماکو و چالدران تا جنوبی ترین شهر این استان میاندوآب و شاهین دژ بعضی از شهرها مثل ، مهاباد ، سردشت ، بوکان ، پیرانشهر ، اشنویە ، ربط ، این شهرها با جمعیتی ١٠٠٪ کوردنشین هستند با تمامی روستاهای محدودەی این شهرها ، و از جلفا ، چالدران ، بازرگان ، ماکو ، خوی ، سلماس ، اورمیە ، نقدە ، میاندوآب شاهین دژ جدای از اینکە جمعیت قابل ملاحظەای در تمامی مرکز این شهرها کورد نشین هستند تمامی آبادیهای محدەدەی این شهرها نیز کورد نشینند تا جائی کە در همان اورمیە ، بند ، ترگور مرگور چسپیدە بە شهر اورمیە کورد نشین من از شمها یک سوأل کردم کە چگونە میخواهید در این سرزمینهای مورد مناقشە مسئلەی بین کورد و تورک را حل کنید شما جواب دادید مسئلەی سرزمین مورد مناقشە نداریم و آذربایجان جنوبی بە زعم شما ترکستان است
عنوان مقاله: 
کشتزار حضرت علی
شیعه
درود. سالمرگ حضرت زهرا کشتزار گرامی حضرت علی تسلیت باد.
موسی
مزدوران و وطن فروشها بسیج شده اند تا رژیم جنایتکار را نجات بدنند شرمتان باد بدبختهای بیچاره که شرافت سیاسی ندارید و موج سواری میکنید انهم روی خون جوانان بخون خفته ایران ننگتان باد.اصولگرا اصلاح طلب دگه تمام ماجرا
پرویز
خانم ایرانی!
برای اطلای شما آزربایجان یکی از اعضای سازمان ملل میباشد.تا امروز کشوری با نام آران عضو سازمان ملل ثبت نشده.واینکه ایده الیزم را برابر با سفاهت وحماقت ترجمه کردی به عهده خوانندگان واگذار میکنم.

Anonymous
بازار گرمی همیشگی آقای مخملباف
قبلا برای فروش فیلم و جوایز
حالا هم برای اینکه جایی در حکومت پیدا کند

یکبار به بهانه اینکه تحت تعقیب حکومت جمهوری اسلامی ایران
امروز هم مقام سلطنت و ایران !
اگر قرار باشد کامنت ها و نظرات مردم را که ترول است ترور بهانه مهم نیست
ایشان به هر کجا که می خواهد شکایت کند
به هر صورت ما به مقام سابق ترور و شکارچی ، باج نمی دهیم
ایشان در آینده و ترسیم ایران نقشی ندارد
عنوان مقاله: 
جمال آقا
palandouz
از اینکه تصمیم گرفته اید 76.2 درصد از جمعیت استان آزبایجان غربی(پان اتراک) را با اردنگی بیرون بیاندازید٬برایتان موفقیت وسلامتی آرزو دارم.

http://pltc.sbu.ac.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
آقای پالاندوز بە جای آ الیار جواب دادند ، این هم جوابش
قای جمال مسئلەی سرزمینهای مورد مناقشە ائی وجود ندارد. مناطق به هم پیوسته تورک نشین شمالغرب ایران ،آزربایجان جنوبی ومناطق به هم پیوسته ائی که درآن فارس ها در اکثریت اند ، فارسستان ونیز مناطق ائی که اکراد درآن اکثریت اند ،کوردستان میباشد.

جدی میگوئی پالاندوز آذربایجان غربی اولأ اسمش مکریان هست میبینم کە این ملت کورد نیست توسعە طلب باشد و چشم بە سرزمینهای دیگران داشتە باشد این برعکس پان اتراک هستند کە این تفکر را دارند محض اطلاع شما پالاندوز یک میلمیت از سرزمین کوردستان را نمیگزاریم از گلویتان پائین برود یا با صلح و آشتی بیرون خواهید رفت یا اوردنگی در کار خواهد بود
عنوان مقاله: 
جناب k وآقای جمال
palandouz
زبان ها وارداتی هستند.« دری» هم هزار سال قبل وارد مناطق مرکزی ایران کنونی شده است ونام فارسی برآن گذاشته شده است. زبانهای اسلاوی ولاتینی وژرمنی ومجاری وغیره هم از مناطق دیگری از آنچه امروزه استفاده میشود آمده اند.
آقای جمال مسئلەی سرزمینهای مورد مناقشە ائی وجود ندارد. مناطق به هم پیوسته تورک نشین شمالغرب ایران ،آزربایجان جنوبی ومناطق به هم پیوسته ائی که درآن فارس ها در اکثریت اند ، فارسستان ونیز مناطق ائی که اکراد درآن اکثریت اند ،کوردستان میباشد.
قبلا هم پیشنهاد کرده بودم که سفری به جلفا ومرند وماکی وبازرگان وسلماس وخوی واورمیه و...بکنید ودستخوش هیجان نشوید واحساسی اظهارنظر نکنید.
Anonymous
به هر حال اشاره ما به شهدا ربطی به قهدریجان نداره
و اینکه خب چه کمکی کرد این صحبت ها ی طولانی که همه میدانیم
Anonymous
این صحبت ها کمکی به ما نمی کنه
k
99 درصد کسانیکه میان اینجا و از ذهتابی و بقیه دانشمندان دفاع میکنند یکبار هم با تفکر کتابهاشون و نخوندن و فقط از روی تعصب نظر میدن . زبان ترکی زبان یک زبان وارداتی است هرکاری بکنید نمیشه توجیهش کرد نمیدونم این پان ترکها چرا حرف هیچکسی و نمیشنون شایدم قرار نیست بشنون فقط گوینده هستند ولی یک توصیه برادرانه دارم اگر میخاید ملت شما ازتون حرف شنویی داشته باشه بجای تحریف و سفسطه و تکرار جعلیاتی که یک نفر میگه (نمونه اش این بود که در نشریه ای در دانشگاه زنجان نوشته بود فارسی لهجه 72 زبان عربیه بقیه هم همیشه همینو تکرار میکردن اونم با منبع یونسکو!!!!!!!!!!) استدلالهای آقای جوادی رو جواب بدید تا ما هم یه چیزی از شما یاد بگیریم .خیلی خوبه که منطقی بحث بشه و بجای تهمت دلیل بیاریم
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
یک سوأل از این آ الیار ،، مسئلەی سرزمینهای مورد مناقشە را در آنچە کە بە غلط آذربایجانی غربی میگوئید از ماکو و جلفا شمال تا جنوب میاندوآب چگونە میخواهید حل کنید ؟ با گفتن این حرفهای حپروتی کوردها زیادە رو هستند و مهاجرند و کردستان بزرگ میخواهند نە تنها نمیتوان مسئلە را حل کرد حتی در بعد فدرالیزمی کە از آن دم میزنید بلکە مسئلە را حادتر میکند نە کورد حذف میشود در این استان نە تورک ولی راه حل انسانی شما چگونە است لطفأ نفرمائید در جمهوری دمکراتیک فدرال آذربایجان با حفظ هویت آنها جای خواهند گرفت چون کوردها نیز همین برنامە را برای شما تورکها دارند ولی راه حل انسانیتان چگونە است؟
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
ستاد بحران در فرودگاه یاسوج سقوط هواپیما را بە علت قرار گرفتن کوه در مکانی نا مناسب اعلام کرد
عنوان مقاله: 
شایسته نیست دونفروقت دیگران رابگیریم.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - آقا جمال،برای چندمین باراست،که نام من را،اغلی می نویسی،این هم نشان ازمشکلات درونی شماست،این تورک اوغلی
رامن اسم مستعاربرای خودانتخاب کرده ام،درزمان انتخاب این نام درایران مردم تورک ازتورک خواندن خودبراثرتبلیغات فاشیستی ابا
داشتند،که خودراتورک بنامند،ولی اکنون اگربه اینستاگرام،وای بر،تلگرام ووو،سری بزنید،هزاران نفربرای خودنام تورک ،تورک اوغلی،تورک قیزی گذاشته اند،
اگرمن هم شماراجیمول نامیدم ناراحت نباشید،ولی همیشه بخاطرحفظ ادب مراعات شماراکرده ام. آقاجمال انسانها بخاطر کار،توسعه نیافتگی منطقه خود،بخاطر مشکلات جغرافبایی، بخاطرمشکلاتی که حکومت ها ایجادمیکنند،مجبوربه مهاجرت میشوند،همین سیاسیون ایرانی درخارج ،درآلمان،فرانسه،آمریکا،
کانادا،چه اقتصادی،چه اجتماعی میلیونهانفرمیباشند،انشالله که روزی شرایط مساعد،وباب میل آنهاگشته برآغوش خانواده خودبرگردند،
این هایادآوری بود،برای شما،
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
سلام تورک اغلی من هم چیز زیادی نمیگویم فقط متأسفم برای کسانی کە در این سایت اعلام کردند کاش در تورکیە بودند و همراه گورگهای خاکستری دفاتر حزب رسمی کوردها در تورکیە را آتش میزدند جناب تورک اغلی بهتر است بە جای محکوم کردن دیگرانب یک آینە جلو خودتان بگذارید کە واقعأ چە هستید لطفأ پز روشنفکری و حقوق بشری از طرف شما پان اتراک ممنوع چون نخبگانتان اینجا بیان کردند اگر قدرت داشتند نمیگذاشتند هیچ کوردی در اورمیە با شلوار کوردی در خیابان و اماکن اورمیە حضور داشتە باشد همین
عنوان مقاله: 
آذربایجانیان 5000 سال است ایرانی هستند
yaradiciliq
"" شیفت ژئوپلوتیک و باطلاق اندیشه ایران شهری "" دو ۲ خط لوله گاز، "" تاپی - از تورکمنستان تا هندوستان "" و "" کوریدور جنوبی، از آزربایجان تا اروپا "" تبدیل به مرکز شیفت قدرتی‌ شده اند که تفکر ایران شهری، هیچ جائی در آن ندارد، اروپا نیاز به کوریدور جنوبی دارد، و هند نیاز به تاپی، عربستان برای انزوای ایران از هر گونه فعالیت اقتصادی، به همراه امارات، پشت تاپی جبهه گرفته اند و "" فعالین جوان آزربایجان جنوبی "" به خوبی‌ از عهده قانع کردن عربستان / امارات برای حمایت از تاپی به جای حمایت از رژاوا، کوبانی، پ ک ک ، پژاک بر آمدند و "" بدین نحو، امنیت آزربایجان جنوبی را، تضمین کردند ""، در حالیکه تحولات سریع در حال تکمیل هستند و ترکیه در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای ، هخا پرستان در تصور توهم فازری کردن ترکان آزربایجان، تسلیم نه تنها ژئوپلتیک، بلکه لجستیک خواهند شد.
عنوان مقاله: 
کمک به لوایی
کمک به لوایی
اگر شماره حساب پای پال دارند . ایمیل مربوط به آن حساب را بدهید تا از طریق پای پال پرداخنت شود. مرسی
عنوان مقاله: 
خودت رانشان دادی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - جمال جان خودت وتفکرت را نشان دادی،باخودت خوش باش،
دفعه اول نظرت را برداشتند،بازهم ذات خودرا نشان دادی،
هرچند که اکثر افراد دراین سایت شما راخوب میشناسند.
متاسفم برملتی که افرادی مثل تو طرف دارآنها توباشی.
عنوان مقاله: 
تاریخ این تفکرشما دیگرخیلی وقت است گذشته شمامثل اینکه خوابید،
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - دوستان دیگرزمان تفکرارتجاعی وعقب مانده تعیین کردن هویت وتاریخ نویسی برای دیگران گذشته است.
حرف هایی می زنید،که دورازشآن انسان امروزی است،
آقای افشار،من کاری ندارم که رئیس مجلس جمهوری آزربایجان چی گفته است،شایدهم دررابطه باقره باغ وتبریزچیزبی ربطی نگفته است،چون نه تنهاقره باغ بلکه کل ارمنستان بعلت هایی توسط کشورهای کریستین روس واوروپا ونیروهایی مثل شما خودپارس یادری دان ازمام وطن جداگشته است،واکنون سخت است،که آن راهمچون اسراییل ازچنگال دیگران خارج کرد.
آقای افشار،دراسلام شناسی مبحثی است،که میگوید،وقتی کسی خودرانشناسد،خدایش رانیزنخواهدشناخت،
بدترین شکل نطردادن، برای دیگران هویت وشناسنامه یا شجره نامه نویسی است،که شما این کارراکرده اید،
مردم آزربایجان ،فرزندانی دارد،که میتوانند،دربهترین دانشگاه هابابالاترین مدرک تدریس میکنند.شماکه هیچ.
اینکه یک ملت یا ملت جغرافیایی بخواهد،

عنوان مقاله: 
نظر
جمال
بقیەی نوشتە ،،،،،،،،،،
کوبانی و برگزاری همه پرسی در اربیل صدا و مطالبات خود را به گوش جهانیان رساندند و خبرساز شدند و امروز با عفرین خبرساز شدند. کردها و نظام بین الملل موافق آنان برای تغییرات ژئوپلتیک بیش از امروز به فردا چشم دارند و در راه هدفی که تعریف کرده اند، صبورند. به باور برخی از صاحب نظران برخی از رهبران کرد حاضرند برای تحقق هدف ظهور کردستان مستقل یا اقلیم کردی دیگری در سوریه که همراه با تغییرات ژئوپلتیک و راهبردی خواهد بود، کردها قربانی داده و حتی بعضا بسترساز کشتار و سرکوب آنان شوند. این معادله، همان توری است که اردوغان ندانسته در آن گرفتار شده است. توجه داشته باشیم در جهان امروز ادامه سرکوب و کشتار و مظلومیت ناشی از آن، می تواند برای کردها مشروعیت مطالبات فراهم کند.


جنایات جنگی

نماینده سازمان ملل در عفرین هفته گذشته خبر از بکار بردن گاز سمی در عفرین از طرف آرتش آزاد سوریه داده بود که خبر گزاریها منتشر کرده بودند. اما همین نماینده اضافه کرده بود : آنهائیک چنین ادعائی را کرده بودند( کردها) اجازه نداده اند که این ادعا بوسیله کارشناسان بی طرف بر رسی شود.
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: سقوط عفرین در نقطه نهایی، نه چاره‌ای برای رفع نگرانی امنیتی ترکیه و نه عامل برتری ژئوپلتیک این کشور خواهد شد. کردها و جهان امروز، کردها و جهان دیروزنیستند. سیاست‌های سرکوب کردها چه در داخل ترکیه چه خارج از مرزهای این کشور خود عامل پیروزی کردها خواهد بود.
دیپلماسی ایرانی:عفرین سقوط نکرده است اما می تواند در روزهای پیش رو سقوط کند. عفرین چه سقوط کند و چه نکند، کردها برنده نهایی معادلات و محاسبات اشتباه ترکیه خواهند بود.

پیش بینی سقوط سه ساعته عفرین توسط روزنامه ینی شفق، ارگان رسانه ای دولت حزب عدالت و توسعه علیرغم گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز عملیات شاخه زیتون هنوز تحقق نیافته است، با این وجود سقوط احتمالی عفرین می تواند افتخاری بزرگ برای دومین ارتش ناتو و متحدین داعشی آن باشد؟!
بهمن موحدی(بامدادان)
به پان ترک و حزب اللهی سایبری :
فاشیستهای پان آریایی،" ترکها" را ایرانی نمی دانند، و این هموطنان را به چشم بیگانه نگاه می کنند؛ لذا من در آن کامنت خود نوشتم: "ایرانی بودن حق ذاتی ترکهاست و تمامی خلق های ایرانی باید حقوقی یکسان داشته باشند".
از سویی دیگر ، به فاشیستهای پان ترک ،توصیه کردم از دامن زدن به بحث های ارتجاعی راسیستی خود داری کنند.
پان ترکها و طرفداران رژیم، چون خود ماهیتی وابسته و جیره خوار دارند، نمی توانند مستقل بودن دیگران را درک و هضم کنند. به عنوان مثال، هواداری اینجانب از سازمان مجاهدین، به معنای وابسته بودن و رابطه داشتن من با این سازمان نیست. شما میتوانی هوادار یک جریان سیاسی باشی بدون اینکه حتی کوچکترین رابطه ای با آنها داشته باشی.
در ضمن کما فی السابق " کافر همه را به کیش خود پندارد" سایبری های ساندیس خور رژیم که بابت انجام وظیفه در فضای اینترنت، ساعتی پول
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب کیانوش توکلی من کی مسئلەی انسانی را با تصفیە حساب سیاسی قاطی کردم من برای محمد رضا لوائی آرزوی سلامتی و بهبودی کردم و در ضمن بهترین راه حل را برای تأمین امکانات مالی برای دوا و درمان پیشنهاد کردم مطمئنأ محمد رضا لوائی با کمال میل اگر کمکی دریافت کند از دولت باغچە لی و میت تورکیە بر کمکهای ارسالی از طرف مردم بیشتر ترجح میدهند
عنوان مقاله: 
تکرار مکررات
محمد
جناب فرخ و ملیحه محمدی واقعا چیزی برای گفتن نداشتند . غیر از سماجت بر نظرات شان که در تجربه با شکست مواجه بوده و تکرار حرفهای کهنه !!
عنوان مقاله: 
جناب peerooz
palandouz
دردوران صفویه وقاجاریه، اکثریت جمعیت ایران تورک بودند. ولی امروزه بیش از نصف جمعیت تورک ها مجبور به تغییر ملیت شده وفارس شده اند. درسال ۱۹۱۵ سه ملیون از جمعیت ده ملیونی ایران فارس برآورد شده اند. درهمان سال ها تبریز بزرگترین شهر ایران بود وبه عنوان مثال جمعیت خوی وشیراز برابر بوده اند. اگر وجه مشترکی پیدا میشود که همه ما را به هم پیوندمیدهد همان زنجیر های برده گی ما تورک ها در دست ملت حاکم است.اگر درزمان صفویه ایران مفهوم کشور شیعه در تقابل با عثمانی را عرضه می کرد ،امروزه ایران دقیقا معادل فارس میاشد ونیز معرفی میشود.اگربه عقیده شما ی فارس « در دنیای آشفته و پر معضل کنونی آنقدر گرفتاری وجود دارد که نزاع بین ترک و فارس و غیره و دمیدن بر این آتش و " مشت بر هم زدن" آخرین چیزی ست که ما به آن احتیاج داریم. » مهم ترین مسئله من تورک حیات وبقا ملت آزربایجان جنوبی می باشد.
peerooz
جناب palandouz,
حساب بعضی افراد روشن است. که ظاهرا "عضو" "گروهک ها ئی" هستند که معلوم نیست - و یا معلوم است - که در این ۴۰ - ۳۰ سال مخارج زندگی و فعالیت های آنها از کجا تأمین میشده است مگر آنکه مانند "شاهزاده", مرحوم شاه بابا چنان ارثی برای آنها بجا گذارده باشد که بتواند پاسخ گوی این هزینه ها باشد.
منظور اینست که چنین افرادی که در اینجا "انجام وظیفه" و احتمالا کسب در آمدی مینمایند تا تخم نفاق بپراکنند نیز در ته دل قبول دارند که " ایرانی بودن حق ذاتی ترکها است" و زمانی که این گفته با فرمایش شما که "دردوران صفویه وقاجاریه، اکثریت جمعیت ایران تورک بودند" را کنار هم بگذاریم - با حذف زیاده خواهی ها - وجه مشترکی پیدا میشود که همه ما را به هم پیوندمیدهد و همان طور که بارها گفته ام اگر رضا شاه و اتا تورکی نبودند ما مانند قرن ها قبل از قرن گذشته, چنین مسائلی نداشتیم و دو
جنایات جنگی
جناب جمال این هم وحشی گری تروریستهای ی پ د در عفرین سوریه در اردیهشت سال 1395 بعد اشغال عفرین و گرداندن اجساد کشته های افراد آرتش آزاد در خیابانهای عفرین
https://www.google.de/search?q=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmnJnE3qzZAhWKZFAKHYPLBoUQ_AUICigB&biw=1366&bih=644#imgrc=6amAxj7R_gWouM:
عنوان مقاله: 
ترزا می: همانند آمریکا نگران فعالیت های بی ثبات کننده ایران هستیم
رهگذر
واقعیت این است که دولت اسرائیل عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه میباشد . دولت یهود با داشتن صد ها بمب اتمی خطری بزرگ برای کشور های منطقه و کشو رما ایران میباشد و خطر اصلی همین بمب های اتمی است که از سوی دولت فرانسه به دولت یهود داده شده است و در باره انها اساسن سخنی گفته نمیشود . در برابر موشکهای اتمی دولت یهود موشکهای ایران خطری ایجاد نمیکند و بیشتر جنبه دفاعی دارد . هدف دولت یهود از ترور و اشوب و اغتشاش و ایجاد جنگ داخلی در کشور های منطقه تضمین و حفظ مرزهای دولت یهود میباشد . جنگ کنونی در سوریه به اراده و خاست دولت یهود و دولت امریکا میباشد . دولت انگلیس خود از پذیرش یهودان در جنگ دوم سر باز زد و در بوجود امدن دولت یهود و جنگ علیه عرب نقشی فعال داشت .
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
این هم از ارتش تورکیە آیا ببینید فرقی هست بین ارتش تورکیە و داعش
https://www.facebook.com/luigi.gomezgarcia/videos/1875488775856606/
عنوان مقاله: 
peerooz -مشت بر هم می‌زدند از ابلهی/ پر بدند از جهل و, از دانش تهی
palandouz
آقای پیروز ،از کدام ابلهی ووپرازجهل وتهی دانشی حرف میزنید ؟ من تورک از حق حیات ملت آزربایجان جنوبی دفاع میکنم ومجاهدخلقی شعار خلق قهرمان ایران سرمیدهد.و ایرانی (فارس) بودن راحق ذاتی ترکها ! میداند.ووعده حق تحصیل و آموزش به زبان مادری (در کنار زبانهای فارسی و انگلیسی) اعطاء خواهد شد را میدهد. زبان های بیگانه فارسی واردو وانگلیسی وغیره چه ربطی به من تورک دارند؟ مگرملت فارس وملل انگلسی زبان مجبور به تحصیل زبان تورکی هستند تا منهم زبان آنان یاد بگیرم .شعر نویسی ودیگران راابله وپر بدند از جهل و از دانش تهی نامیدن ،مسائل ملی من تورک راحل نخواهد کرد. شما وآن مجاهد خلق مسئله ملی ندارید واگرنمیخواهید ویا قادر به درک آن نیستید، لطفا بلبل زبانی وشعر خوانی نکرده نمک بر زخم ما نریزید.
یحیایی
با آرزوی سلامتی به آقای نوایی از اقدام ایرانگلوبال و جناب توکلی متشکرم که اطلاع رسانی کردند، اگر چگونگی ارسال پول با ارزان ترین و فوری ترین راه هم قید شود، بهتر و مفید تر خواهد بود. یحیایی
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
Anonymuos هکر های جهانی پشتیبانی خود را از مقاومت مردم عفرین اعلام کردند با هک کردن ١٠٠ ها سایت حکومتی تورکیە ،

https://www.facebook.com/Qandilpostcom/photos/a.1880936035264657.1073741828.1879381395420121/1912754672082793/?type=3&theater
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
من هیچی نمیگویم فقط خودتان ببینید کە بعدأ آراز نگوید فیلم مربوط بە هند است ببینید چە با افتخار عمل میکنند .

https://www.facebook.com/itzik.levi.752/videos/1864187030321437/?notif_id=1518811316059266&notif_t=notify_me
صداقت روشنفکری
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای جناب لوایی.
من بیاد نوشته ایشان در این سایت افتادم که 2-1 سال پیش اینجا نوشته بود که فارسها و ارامنه در امریکا او را تعقیب میگنند و آزار میدهند. بعد هم نوشت که دچار افسردگی و پریشانی است.
آنزمان ایشان حتی راسیستی و نژادگرایانه و تنفرآمیز ، مردم و خلقهای دیگر را متهم نمودند.
امید است که ایشان بعد از بهبودی دست از تنفر قومی نسبت به انسانهای غیرترک بردارند.
عباس یزدی
اولا این عکس چیزی را ثابت نمیکند
درثانی بفرض که این ادعا صحت داشته باشد جزء را به کل نباید تعمیم داد. خود این ادعا از بیغیرتی است

البته بنده منکر آن نیستم که متاسفانه در سالهای اخیر بی تدبیری کار را بر ملت سخت کرده
اما این دلسوزیها از جانب ملت ایران نیست . بلکه دلسوزیهای اشک تمساح دشمنان و معاندین است

ملت ایران با شرف و با غیرت است
سکس و تجاوز بیغیرتی در مهد تمدن اروپا را چرا نمی بینید

گرچه همین اندک هم در ایران شیعه بسیار زیاد است

اما تعمیم و تسری این از راه دلسوزی نیست