«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
نظر
جمال
و آخرین خبر را هم از کوردستان ایران بشنوید ،،، این خبر میرساند کە خود آگاهی ملی ملت کورد بە بار نشستە و ملت کورد مبارزەی منفی علیە هر نوع اشغالگری را در دستور کار دارد .
خبر از کوردستان ایران مردم کورد در ایران تمامی مواد خوراکی ، ساختمانی و ساختمان سازی ، لباس و پارچە و هر آنچە کە مارک تورکیە داشتە باشد تحریم کردند ای کاش منردم مناطق دیگر ایران نیز بە این حرکت ملی مردم کورد در ایران می پیوستند
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب بابک آذری راست نمیگوئید شما هیچ وقت نە میتوانید و نە میخواهید دوست قابل اعتماد ملت کورد باشید مرغ شما یک پا دارد آن هم دنیای تورکی شما هر جا یک تورک باشد باید از آن دفاع کنید حال اگر این تورک اشغالگر هم باشد ،،،،، بلە باز هم میگویم کدام ملت توسعە طلب است شما پان تورکها یا کوردها کوردها ١٠٠٠ ها سال است در همین مکریان آذربایجان غربی زندگی میکنند ولی پان تورک بە آنها مهاجر میگویند در صورتی کە خودشان مهاجرند و شاهد هم سفر نامەی چلبی در ٣٧٠ سال پیش بیان داشتم شما یا با نظرات من آشنا نیستید یا پرغ شما پان تورک همیشە باید یک پا داشتە باشد آذربایجان غربی تنها تورک زندگی نمیکند و این اسم بی مسما هم مثل تمام بهم زدنهای دیگر رضا شا ابداع کنندە آن بودە آذربایجان غربی تنها تورک زندگی نمیکند و من بارها گفتم تنها یک رفراندوم و نظر خواهی میتواند سرنوشت این مناطق مورد مناقشە را با نظارت سازمانهای
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
پیشنهاد میکنم سخنان این خانم فارس زبان را کە لبنان متو لد شدە و بە صفوف ی پ ژ ملحق شدە با زبان فارسی سخن میگوید نگاه کنید و بە صحبتهایش گوش دهید شاید بهتر بە وضعیت زنان در صفوف ی پ ژ آشنا شوید ،
https://www.facebook.com/aryenmedia/videos/1586274604788623/
عنوان مقاله: 
جواب به مقاله آقای یونس شاملی منتشر یافته در سایت ایران گلوبال
yaradiciliq
"" با آزادی عفرین از کنترل ی پ گ، پ ی د، پ ک ک ، خاورمیانه وارد دوران پایان کولونیالیسم و استعمار خواهد شد "" نبرد عفرین را باید در بعدی کلان و منطقه‌ای ارزیابی کرد، با از بین بردن عامل و فاکتور‌های بی‌ ثباتی، خاورمیانه یک دوره ثبات را تجربه خواهد کرد و این ثبات، مانع ورود امپریالیسم و بهره‌برداری آن از موج خشونت و هرج و مرج در خاورمیانه خواهد شد، امپریالیزم بعد از نابودی داعش، طرفند تجهیز یه پ گ، پ ی د، پ ک ک را در پیش گرفت که با اقدامات حساب شده ترکیه، دفتر مداخله امپریالیزم در خاورمیانه، بسته خواهد شد.
عنوان مقاله: 
جنایات جنگی نظامیان کُرد-مستندی از سازمان عفو بین الملل
yaradiciliq
""" دو تحول مهم """ ۱- ترکیه از آمریکا خاصت نیروهای خود را از منبیج خارج کند. ۲- ی پ گ - پ ی د به مذاکرات صلح آستانه پیرامون آینده سوریه دعوت نخواهند شد
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
هر چند بە خودم قول؛ دادە بودم با این آالیار دم بە دم نشوم ولی سکوت در مقابل پان تورکیسم در هر شکل و لباسش نە جایز است و نە باید از آن گذشت نکتە بە نکتە در جواب این جناب بنا بە جملات خودش کە نشان میدهد ایشان نیز هر چند ژست انسان گرا بە خود میگیرد ولی در عمل همان پان تورکی است کە نمیتواند چهرە خود را کاملأ بە پوشاند و زیر عبایش همان خروس نمایان است هر چند سوگند میخورد بە حضرت عباس ولی خروس زیر عبایش کاملأ پیداست بە بقیەی کامنت در زیر توجە کنید
عنوان مقاله: 
نظرخودرابیان کنید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - جناب دوشکی،لطفن نظرتان را نسبت به مسلح شدن سی هزارنفرکورد،توسط آمریکا،وتشکیل این نیروی عظیم توسط آمریکا،حمایت تسلیحاتی کورد ها دراوایل بهارعربی توسط روس،وحمایت آشکار آلمان،بلژیک ازیاری تسلیحاتی کوردهای هممرزتورکیه،نظرخودرا درموردبمب گذاری های کنارجاده ایی پ کا کا، ونسل کشی کوردها درکرکوک،عراق، در مناطق تورک وعرب نشین سوریه اعلام کنید،
جناب دوشکی،شعاردادن کاربسیار زیرپا افتاده ایی شده است،
خواهشن بجای شعاردادن وعقده خالی کردن های توده ایی،واتهام های پهلوی چی ها دست بردارید،
مدتی است،سرکلاف را کمی به خاطر این وآن گم میکنی،سعی کن درتصمیم ها خودت باشی،
آیا بعلت مهاجرت تعدادی تورک آزربایجان برای کاردربلوچستان،
تورک ها میتوانند،برطبق خواست حکومت آنجارا آزربایجان اعلام
و بلوچ کشی راه اندازند؟
این چه منطق وطرفداری ازانسانیت است؟
بخاطر تفکرپان ایرانیستی هرواتهامی به دیگران میزنی؟
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
نوشتەای از ارشاک رئوف گنبدی
شاخەی زیتون ...... نویسندە شاید کورد هم نباشد ولی خواندنش را توصیە میکنم
او میخواهد سلطان باشد، سلطانی با قدرت سلطان سلیمان! و در عین حال میخواهد از این پس او را پدر ترکها بنامند و در بسیاری از اقداماتش به وضوح میتوان دید که قصد دارد جای مصطفی کمال را هم بگیرد!
اما سر راهش مانعی جدی وجود دارد به نام کُرد!

چند سال پیش در جریان اعتراضات مردمی شهرهای کُرد نشین در نطقی به نیروهای پلیس گفت "حتی بچه‌هایی که به خیابان میایند تروریست هستند" با این جمله در حقیقت دستور کودک کشی را به زیردستانش داد.

از شروع جنگهای داخلی سوریه، دولت او آشکارا از مخالفین دولت سوریه حمایت کرد و در نهایت با قدرت گرفتن کُردها در بخشهای شمالی سوریه کار به جایی رسید که علنا از تروریست های جبهه‌النصره و داعش حمایت تسلیحاتی و لجستیکی نمود!
عنوان مقاله: 
گفتی،حرف دلت راآخرگفتی،
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ دربین نظریه پردازان سیاسی بازهم این ائلیاراست،که صادقانه تلاش میکند،راه نشان میدهد،هرچند که هنوز درعالم رویا سفرمیکند،میشود،گفت این رهنمون دریک کشورغیروابسته به دلارهای نفتی و درکشوری که استعمارگران بین المللی در درآمدهاو درمنافع بری سهم آنچنانی ندارند،رهنمون درستی است.بنده یک سفارش دارم،فکرمیکنم هرکسی درمورد تغییرات ریشه ایی درنظام ایران رامیخواهد،وفکرمیکند،میتواند در تئوری های خودمثمرثمرواقع شود،این فاکتورها را درنظرداشته باشد،1ـکشورایران هنوزهم از مهندسی استعماری بخصوص نفتی درایران علاوه برکمک گیری ،میشود گفت درسایه آنان حکومت میکنند،2ـکشورایران کشوری نیست که تشکل های کارگری درآن نقش داشته باشد،تادرصورت ضرورت دست ازکاربکشد.3ـکشورایران توسعه نیافته بوده ،هنوززندگی وتفکرسنتی دررگ وشالوده زندگی مردم ریشه دارد.4ـ کشورایران دارای چند اتینیک قدرتمند است،که دراثررسانه های مجازی به حقوق
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
خواشمندم بە این کلیپ حتمأ نگاه کنید اینها کورد نیستند در آرژانتین ، برزیل ، شیلی ، نیکاراگویە مردم آمریکای لاتین بە خیابانها آمدند در پشتیبانی ملت کورد و ێلیە لشکر کشی تورکیە ،،،،،
https://www.facebook.com/kawe.rojheilat/videos/381834735615999/
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
باز هم در مورد تروریسم تورکیە و اوردغان در پارلمان انگلیس ...
https://www.facebook.com/kurdistan1400/videos/2011707412400969/
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
تروریست کیست ؟ سخنان یک آلمانی.... ما انسان ها آزادانه به شما افتخار می کنیم ، کسانی که به ارزش های خود برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر متعهد هستند.

https://www.facebook.com/jahanbachsch.rostami/videos/2013888945304526/?q=jahanbachsch%20rostami
عنوان مقاله: 
هیچ کس برجیره خواری سران کورد،وتروریست وآلت دست بودن آنها شک ندارد
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ یادم می آید،درسال 1365 بود که ازطرف اداره تعدادی رابرای زیارت به سوریه ثبت نام کردند،منهم درآن جمع بودم،بادوستان رفتیم به سوریه و مرز سوریه واسراییل،منطقه جولان بود،آن موقع صحبتی ازکورد،تورک وعرب نبود،زمان حافظ اسد بود،همه جا امن وامان ودرسوریه قوانین راهنمایی ورانندگی اجرامیشد،همه جور آزادی اجتماعی غیرازسیاسی بود.من یک آشنایی داشتم از کوردهای اخراجی عراق بود،عربی وکوردی رابلد بود.حدودسی وشش همکاربودیم،رفتیم بازاردمشق و ازآخربازارشام ازمغازه کوردهای مهاجرخرید کردیم،رفتیم،بالای شهردمشق قهوه خانه ایی که کوردها درآن جمع میشدند،همه باهم دوست ورفیق بودیم،تورک وکورد وعرب نداشتیم،چی شد؟که همان کورد ها روبه اسلحه آورده وهرجارفته اند،هرجا مهمان بودند،نمکدان شکستند؟درآزربایجان،درعراق،درسوریه ودرتورکیه این به نمکدان شکستن صاحبخانه ها پرداخته وحرمت مهمانوازی را میشکنند،چی شده این هاگرفتاراین
عنوان مقاله: 
جنگ افرین به نفع کیست؟
حسن
اقای شاملی گرامی . نمیتوان نقش منفی دولت یهود را در خاورمیانه انکار کرد. دولت یهود با ایجاد جنگ داخلی در کشور های عرب و خاورمیانه و ایجاد تنش بین گروهای قومی هدفی جز اشوب در این کشور ها ندارد . اقای اردوخان از انچه در پشت پرده میگذرد اگاه است و میداند که دولت یهود نقشی مخرب در کشور ترکیه دارد و میداند که ایجاد کشوری کرد از ایران ترکیه و سوریه امنیت مرزهای دولت یهود را تضمین میکند . نه تنها دولت یهود در بین کردان نقش افرین است بلکه در بین گروهای عرب از طریق شعار ملل تحت ستم به ایجاد ترور و تنش منفی در ایران کمک میکند . دولت یهود هم اکنون در اذربایجان از طریق جاسوسی و سرمایه گذاری در صدد شکاف بین مردم ایران و ایجاد تنفر همگانی است. اسنادی در دست است که نشان میدهد دولت یهود همراه با سازمان
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب بابک شما انگلیسی بلدی و و در گوگل شر کنید جنایات تورکیە و تورکها را تا ببینی دها سهل است میلونها فیلم و دکومنت از جنا یات تورکیە را میتوانی پیدا کنی نە دەها ، کاش نظر خودت را هم در حملە و لشکر کشی تورکیە همراه 8 سازمان بە نام ارتش آزاد سوریە ، کە متشکل است از جبهەالنصرە ، احرار شام ، گردان نورالدین زنگی ، کوردان ترکمنها ، فرقەی صلا ح الدین ، و ٣ گروه دیگر کە تمام این ٨ گروه قبلژ در لیست تروریستی قرار دارند و یا از داعش جدا شدند بە اینها پیوستند ومینوشتید کە نظرتان چیست کاش نظر خودتان را در رابطە با بمب بارانهای شدید خانەهای مردم می نویشتی البتە امیدوارم مثل اوردغان و فیدان نفرمائید کە بمبهای تورکیە آنقدر هوشمندن فقط نیروهای مسلح را میکشند و اصلأ بمب های تورکیە در برابر مردم عادی عمل نمیکنند
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جدای از توهینهای جناب پان تورک باب آزاد کە من را جوجەی استبداد قلم داد میکند بە این جملە جناب بابک آزاد توجە کنید >
جمال تو خودت بهتر میدانی چنین چیزی وجود ندارد تو عامدانه از جنایت جنگی دفاع می کنی ،،، واقعأ اگر رو مثل سنگ پای قزوین نباشد بە این رو چە باید گفت ؟ کی از جنایات جنگی دفاع میکند ؟ حتی جرئت این را هم نداری کە بگوئید بە نوچەی اوردغان و جنگ طلبی ایشان تبدیل شدی البتە کاش فقط بە نوچەی جنگی اوردغان تبدیل میشدی بر مبنای تفکر پان تورکیت بە نوچەی جبهەالنصرە ، احرار شام ، گوردان نورالدین زنگی هم تبدیل شدی چون همین ها هستند کە همراه لشکریان مغول تورک بە عفرین حملە کردند ولی این لشکریان مثل خر تو گل و لای و لجن و باران گیر کردند در این فصل آیا شهامت این را دارید بگوئید کە اوردغان با اف ١٦ خانەهای مردم بی گناه را بمب باران میکند ؟
عنوان مقاله: 
جنایات جنگی نظامیان کُرد-مستندی از سازمان عفو بین الملل
هوتن
دوست عزیز جمال
به عنوان یک کرد در مورد حمله اردوغان به عفرین کاملا هم نظرم ولی دوست عزیز بکار بردن کلمات توهین آمیز در مورد لینک گذار نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند بلکه به تشدید تضادها کمک میکند. بهتر است با مدرک و دلیل اعتراض را بیان داشت.کلماتی مانند " اگر ذره ای شرافت..." ومانند اینها حقانیت حرفت را اثبات نمیکند. سیاست انسانی ودرست وبا پرهیز از دشنام و توهین عاقبت حقانیت موضعت را به اثبات خواهد رساند
عنوان مقاله: 
جنگ عفرین بزیان کیست؟
اومود دوزگون
جواب ساده به سوال آقای شاملی: جنگ عفرین بزیان گروههای تروریستی کرد است.
اما توضیح: - با تمام احترامی که به نظرات و زحمات شما درمورد روشنکری مسئله ملی از نگاه راه حل فدرالیسم دارم انتقادات خود را همیشه گفته و نوشته ام اما نه بصورت چت دو بدو بهرحال هدفمان یکی است و آن آزادی و سعادت ملتمان است. قصدم فقط تبادل افکار و آموختن از همدیگر است. - اما در مورد نحوه اظهار نظرها، حداقل ما باید هارمونی ملی و صداقت بین خودمان را درنظرداشته باشیم. ما بعنوان فعالان سیاسی- فکری که در حال حاضر نه در قدرت هستیم و نه شریک قدرت (در هیچ کجای خاورمیانه) نباید با کلمات و جهت گیریهای متناقض سیاسی خود بجای روشنگری و آسان کردن فهم مسئله، مخاطبان را و مخصوصاً جوانان کم تجربه و یا انها که وقت کافی برای خواندن و دنبال کردن همه مطالب را ندارند گیج کنیم. اولاً در ورژن اول مقاله اتان دست بردید( جنگ
عنوان مقاله: 
جنگ عفرین به زیان کیست؟
هوتن
اما دلایل امریکا برای حمایت نسبی از نیروهای دمکراتیک سوریه:
بازیگران منطقه ای خاورمیانه در حال حاضر اینها هستند:
1.حکومت ایران.
2.حکومت ترکیه
3. حکومت بشار اسد در سوریه
4. عربستان و قطر
5. حزب الله لبنان
6. نیروهای دموکراتیک سوریه و پ ک ک
7. کردهای عراق ( حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی
همه بازیگران بالا حکومتها/سازمانهای اسلامی (چه شیعه و چه سنی) هستند به جز چند مورد حکومت بشار اسد، نیروهای دموکراتیک سوریه، پ ک ک و کردهای عراق.
با توجه به اینکه اسلامگرایی بزرگترین دشمن حال حاضر غرب هست، غرب ترجیح میدهد که نیروهای سکولار دست بالا را در منطقه داشته باشند (البته تا آنجایی که این دفاع از نیروهای سکولار غرب را با متحدین منطقه ایش سرشاخ نکند).
رژیم بشار اسد از اقمار حکومت ایران است و مشروعیتی هم برایش باقی نمانده پس تنها چاره کار حمایت نسبی از کردهاست.
عنوان مقاله: 
جنگ عفرین به زیان کیست؟
هوتن
اما دلایل من برای رد نظر شما:
1. همانگونه که گفتید اطلاعاتتان در مورد نیروی 30000 نقری کاقی نیست. پس لطفا تا وقتی که اطلاعاتتان به حد قابل قبولی در این زمینه نرسیده اتهام نزنید.
2. در کامنت بالا که امیذوارم منتشرش کنید گزارش سازمان ملل را میبینید که متن ان اینست که سازمان ملل هیچ شاهدی دال بر اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه پاکسازی نژادی کرده باشند مشاهده نکرده.
3. اگر آمریکا و اسرائیل به قول شما قصد تشکیل کردستان بزرگ را دارند و کردها هم در صدد پاکسازی نژادی هستند چرا اجازه دادند کرکوک و خانقین به تصرف نیروهای شیعه در بیاید و اکنون چرا جلو حمله اردوغان به عفرین را نمیگیرند؟
اگر آمریکا و اسرائیل تمایل به این کار دارند ولی هیچ عملی در راستای جلوگیری از تصرف عفرین توسط ارتش به اصطلاح آزاد سوریه و اردوغان انجام نمی دهند پس عروسک خیمه شب بازی هستند و نه آمریکا و اسرائیل.
عنوان مقاله: 
جنگ عفرین به زیان کیست؟
هوتن
دوست عزیز آقای توکلی:
1. اولا که کامنت من که در تایید سخنان آقا شاملی است را هنوز منتشر نکرده اید.
2. سوال من را پاسخ گفتید ولی مابقی کامنت من را منتشر نکرده اید (موارد 3 و 4).
3.هنوز لینک روزنامه لوموند را ارائه نداده اید با این وجود در حال اتهام زنی به کردهای سوریه هستید.بهتر است این لینک را ملاحظه بفرمایید تا بهتر هم شما و هم خوانندگان قضاوت کنند.
http://www.bbc.com/persian/world-39265536
4. نیروهای دموکراتیک سوریه فقط کردها نیستند.با وجودیکه بدنه اصلی آنرا کردها تشکیل میدهند اما عربها، ترکمن ها، ... در آن حضور دارند.
عنوان مقاله: 
جنگ افرین به نفع کیست؟
هوتن
آقای توکلی عزیز ظاهرا شما قادر به دیدن کامنتهای فیسبوکی نیستید. برای همین کامنت را اینجا مجددا تکرار میکنم:
قای توکلی عزیز. یک انسان دمکرات همیشه باید از انتقاد استقبال کند دلایل بسیاری هم دارد که لازم نیست در این مجال کوتاه به آن پرداخته شود. اما در مورد انتقاد شما به پ ی د سوالی دارم و هم اینکه توجه شما را به چند نکته جلب میکنم:

1. سوال: آیا امکانش هست که لینک این مطلب لوموند در مورد محاصره شهری که حتی یک کرد هم در آن زندگی نمیکند را در اینجا بیاورید.
2. شما همین مطلب را در دو جای دیگر هم آورده اید( تا آنجا که حافظه ام یاری میکند در یک کامنت دیگر و یک بار هم در مصاحبه با یکی از فعالین سیاسی). آنگونه که پیداست انتقاد دیگری که مستند باشد به خاطرتان نرسیده است و گرنه همین مطلب را تا حال 3 بار تکرار نمیکردید. اگر اشتباه میکنم لطفا مرا روشن سازید.
عنوان مقاله: 
جنگ افرین به نفع کیست؟
هوتن
به عنوان یک کرد به آقای شاملی عزیز درود میفرستم که به صرف ترک بودن از اردوغان و لشکرکشی جنایتکارانه اش حمایت نکرده اند که هیچ آن را هم محکوم کرده اند.امیدوارم دوستان دیگر کرد نیز از این موضع مترقی ایشان دفاع کنند. خاورمیانه برای رسیدن به دمکراسی به اشخاصی چون شما نیاز دارد
عنوان مقاله: 
جنگ عفرین به زیان کیست؟
هوتن
با تشکر مجدد از آقای شاملی غزیز. مقاله ای منطقی که نشان از تفکر دمکراتیک آقای شاملی دارد. به عنوان یک کرد بار دیگر به شما درود مبقرستم.
اقتصاد ایران
این تیتر و این آمار، غلط است چون 15 درصد و 90 درصد میشود 105 درصد !. این حرفها فقط در کشور امام زمان ، و همگارهای افغانی ایران گلوبال ممکن است.
Anonymous
تا جایی که مطلعم ایام اعتراضات سپری شده !
فقط 10 روز ناآرامی .
ناراضیان اصلی مورد اشاره من و شما کجا بودن ؟
اون مامورین آگاهی موردنظر مدتیه راحت از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند ... کارشناس از دانشگاه آزاد و کارشناس ارشد
از دانشگاه دولتی .
عنوان مقاله: 
تحلیل رئالی بود
ع.ب.تورک اوغلی
سالام - میشودگفت تحلیل خوبی بود،تنها کاری که میشودگفت،تحلیل گران ایرانی ازدیدن آن تفره میروند،قدرت گیری تورکیه دراین 25 سال پس ازفروپاشی شوروی است،این نادیده گرفتن ازدوحال خارج نیست،یابدخواهی عاملش است،یا اینکه واقعا دیدتشخیص ندارند.
تورکیه دراین مدت میشودگفت ،به یک قدرت منطقه ایی تبدبل گشته و به همت ملت های تورک به همه این مشکلات عمدی ایجادشده فایق خواهدآمد.
تنها لازم است گفته شود،که ملت کورد توسط نیروهای تندرو کوردی آلت دست دول استعماری شده اند،
تبریزی


مساله حقوق کورد جایگاه خود را دارد. آنچه که به نظر من بیشترین مانع در رسیدن ملت کورد به حقوق خود دارد، زیاده خواهی گروههای کورد و به تبع آن برخی از مردم کورد یا بیشتر مردم کورد است. علت عدم حمایت مجامع بین المللی و دیگر ملل نظیر( چهار صد میلیون تورک در دنیا) و تورکان آذربایجان از کوردها همین زیاده خواهی آنهاست. به عنوان مثال کرکوک یک عامل شکست کوردها بود. دیروز کرکوک، امروز عفرین... و فردا اورمیه و... و دیگر مردم سرزمین هایی که کوردها چشم به آن دوخته اند باعث شکست و مصیبت و عدم حقانیت آنها از طرف ملل دیگر خواهد بود. گفتم حقوق کورد مانند دیگر ملل جایگاه خود را دارد ولی چشم به سرزمین دیگران دوختن باعث مصیبت هرچه بیشتر کوردها خواهد بود. در شهر خوی بیش صد کورد مهاجر وجود ندارد اما چشم دوختن به ماکو اورمیه خوی سلماس باعث رودر رویی آنها با سی چهل میلیون تورک فقط در آذربایجان خواهد بود.
Anonymous
از این روده درازی های بی حاصل خسته شدیم
آراز
جمال جان این کامنت من حطاب تنها بشما نه بلکه به فرهیخته گان کردی است و من خودم دوستان کرد خوب هم دارم. جناب جمال من دراین کامنت قسمتی از گفته های سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را در رابطه با وقایع اخیر سوریه ورابطه ایالات متحده آمریکا با ترکیه را درج میکنم. جناب جمال کرد ها 50 - 60 سال است این چنین تظاهرات را در کشور های اروپائی میکنند و هیچ تازگی ندارد. اولا خود شهروندان کشورهای غربی نه تنها وقعی به چنین تظاهرات نمی نهند هیچ بلکه بدشان هم می آبد و بین خودشان بهمدیگر میگویند: بما چه؟ این همه بیژی بیژی کردستان, چرا آرامش ما را هم میزنند؟
Anonymous
چه ربطی داشت
احمد
حکومت جمهوری اسلامی از بین می رود و شاهزاده باید شاه شود تا ایران پیشرفت کند درود بر شاهزاده رضا پهلوی .
عنوان مقاله: 
کارخوبی کردید،آفرین برشما.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ اگریادتان باشد،برایتان نوشتم،باتمام کسانیکه مصاحبه کرده اید،کاربسیارپسندیده انجام داده وسعی کنید،باتمام کسانیکه ادعای سیاسی وصاحب نظرداشتن میکنند،مصاحبه کنید،شمادراصل رسالت رسانه ایی خودرا باصداقت انجام داده وذات ونیت این افرادرادرعرصه عمومی قرارمیدهید،که کاربسیارپسندیده وبزرگی است.آنهاییکه ایرادمیگیرند،دراصل گرفتارکیش شخصیتی شده و میشود،گفت یک نوع بیماری دارند.اصل کاراین است که خط دهندگان انحرافی مشخص شوند.درایران روشنفکران ما گرفتار تغذیه فکری دهندگان صدسال گذشته اند،معنی دموکراسی ،معنی جدل سیاسی،معنی تمرین دموکراسی،معتی مبارزه سیاسی،معنی،آزادگی،معنی انسانیت،معنی آزادی،هنوز یک کلاف سردرگم برای تعدادی است.این ها پهلوان پنبه های جهان تاریکی وجهالت هستند.برایت آرزوی موفقیت وپیروزی دارم،اوپورئم سنی،ساغ ،سالامات اولاسان،
عنوان مقاله: 
بازبه دشت کربوبلا زدی،
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ جناب کوردی عزیز،دراین مقاله کوتاه ازهرموضوعی صحبت کردی و راست هم گفتی،ولی ولی از جناب آقارضای سوم نگفتی؟ ازسارینا گفتی وحقش بود،ازپهلوان پنبه ایی سیاسیون گفتی و از بی اعتقادی به آرمانشان فرمودی ،راست گفتی،یکی اش خودجناب عالی که ازاین شاح به آن شاخ میپری،نگفتی؟یک روزچپ،یک روز سلطنت طلب،یک روزملی گرا؟ ازطرفداران احمدی جون گفتی وازپول ریختن فرمودی،ولی ازطمع پول وپست درآینده درجوار امام رضای سوم پهلوی نگفتی؟عزیزم یک سوزن به خودت یک چوالدوزبه دیگران،راستی انقلاب تخم مرغی تان چی شد؟ قراربود من هم ازترسم ،جاوید شاه بگویم، میشود از شما یک خواهش برادرانه بکنم؟خواهشم،این است بعنوان یک چالشگر مدنی فعالیت خوبی میتوانی بکنی،لطفن وارد معادلات سیاسی کلان نشوید.چون که سواد همه ما کم است،وقتی قدرت تشخیص نداریم،درسایه این وآن خوابیدن وجهه علمی وسیاسی حتی انسانی مارا ازبین میبرد، سن ساغ من سالامات.
عنوان مقاله: 
جوگیرنشوید
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ دیروز عکسی را در رسانه های مجازی پخش کردند،که تعدادی انگلیسی،آمریکایی،اروپایی،در بین نیروهای پ کا کای سوریه دیده میشد،اروپایی ها و خصوصن بلژیک و آلمان ،آمریکا،اسراییل اسلحه نیرووهای کوردهای سوریه را میدهند.اززمانیکه نیروهای تورکیه برای سرکوب تروریست های مسلح شده توسط آمریکا وبرای دفاع ازنسل کشی عرب وتورکمن سوریه وارداین کشورشده ،آمریکایی ها نیزعقب نشینی میکنند،این راقبول کنید،که هیچ دولتی حتی اسراییل وآمریکا درمقابل سرکوب تروریست درهیچ مجامع رسمی نمیتواند ،درپشت تریبون جاگیرند،مگراینکه تعدادی راتحریک وبه خیابان سرازیرکنند.اگریادان باشد،آقای اقبال اقبالی چندروزپیش نوشتند،درجریان جنگ عین العرب به سوریه رفته ،اکنون نیز کم پیدا شده وسایه شان دیده نمیشود،فکرکنم به عفرین تشریف برده باشند،چپ ایران درهر حرکتی در مورد کوردها بجای تحلیل علمی به حرکت احساسی گرفتارمیشود،انحراف ازهمین حرکات
چپ ها و اکراد
فقط چوپانان هنوز از پشتیبانی چپ ها از کردها بی هبرند چون مشغول شفل مقدس گله داری هستند. توهین ناسیونالیست های شونیست به جنبش بین المللی چپ ناشی از نادانی و بی خبری آنان است.
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
امروز تظاهرتهای عظیمی در اکثر شهرهای اوروپائی در جریان است علیە لشکر کشی تورکیە در کلن آلمان از ساعت ١٠ شروع شدە عکسها و فیلمها نشان از یک تظاهرات بسیار عظیم در این شهر دارد در سوئد نیز تا یک ساعت دیگر در استکهلم شروع میشود احتمال تظهارات بسیار عظیمی در این شهر نیز خواهد بود بخصوص کە حزب چپ سوئد و چوانان چپ از همە احزاب و لاتین آمریکائیها نیز از این تظاهرات پشتیبانی کردند
Anonymous
دده قورقود چه ربطی به اذربایجان دارد؟ کجای این اثر اصلا نامی از اذربایجان امده؟
Anonymous
طرف عکس سگ را روی یکی از ارامگاههای باستانی ایرانزمین گذاشته و رگ گردنش از یکی از شهرهای اذربایجان ایران برای سلطان اردوغان و ترکیه! بالا میزند و انوقت به دیگری میگوید فاشیست! این جماعت پانترک " کلمه فاشیست از دهانشان نمی افتد" بهترین دفاع از رفتار فاشیستی خود را در حملات اینچین " فاشیست فاشیست صدا کردن دیگران میبینند ... از رفتار بیمارگونه و فاشیستی خود را که حتی گاهی اوقات به افتخار به نسل کشی ارامنه و کینه از هموطنان خودشان " که همه را هم دشمنی خیالی بنام فارس خطاب میکنند!" شرمسار نیستند! اینها ادعای فدرالیسم قومی و تکه پاره کردن ایرانزمین را دارند! که همه چیزشان را دو دستی تقدیم بیگانه کنند
Anonymous
مثل همیشه بی ربط به مشکلات ما
و قبلا صدبار این ور و آن ور خواندیم اینطور مقالات را .
یعنی که ربطی نداشت
Anonymous
روزی صدتا بچه دارند میمیرند
خب ولی مثل شما عز و جز نمی کنن
Anonymous
ربطی نداره
بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
"" نئو لیبرالیزم، به نئو محافظه کاری انجامید "" تشدید اختلافات در اتحادیه‌های تجاری، چند قطبی شدن جهان، خیز راست افراطی، عدول اتحادیه اروپا از جایگاه مرکز نظم و قانون گرائی، به چالش کشیده شدن پترو دولار و ورود " پترو یوان چینی‌ "، تشدید موج جدید مهاجرتی از آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین به سوی شمال، ورود چین به بازار جهانی‌ و "" با گفتمان فقط تجارت به هر قیمتی ""، نقش آفرینی جدید روسیه در خاورمیانه، اتحاد کارتل‌های نفتی‌ عربستان و روسیه در مقابل "" تکنیک فرکینگ شیل آمریکا که قصد جلو زدن عربستان - روسیه را "" کرده است، خشکسالی مهیب که تمام خاورمیانه، نصف هند را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، دنیای جدید بی‌ ثبات متلاطم را، به لبهٔ پرتگاه نزدیکتر خواهد کرد.
Anonymous
چه ربطی به ما اره
ما داریم راجع به مشکلات خودمون صحبت می کنیم در مورد دانشگاه ها و دانشگاه های مملکتمون
نه در مورد چنین کارهای تبلیغاتی و خانم هاشمی رفسنجانی
عنوان مقاله: 
هشدار ترامپ به اردوغان: با نیروهای آمریکایی در سوریه درگیر نشوید
yaradiciliq
""" آیا عفرین، کرکوک دیگری است؟ """ اینک ی پ گ - پ ی د - پ ک ک و کادر رهبری آن، بدون استراتژی راهبردی، در چشم مردمان منطقه، بقا خود را، به ۳ سه فاکتوری پیوند زده، که وابستگی‌ به آن، مثل شکست است. ۱- رژیم اسد و به تناوب آن، رژیم ایران، ۲- دلقکی مانند ترامپ ۳- جذب بقایای نیروهای داعش برای دفع ارتش آزادیبخش سوریه و ارتش ترکیه، حالا مخالفان اسد و اپوزیسیون سوریه، نبرد با پ ک ک ، پ ی د - ی پ گ را، جایگزین نبرد با اسد کرده اند، بدون شک کسانی‌ که نتوانند درسهای لازم را، از کرکوک بگیرند، به ناگزیر باید به تحلیلهای ساده لوحانی دل‌ خوش کنند که پ ک ک ، ی پ گ و پ ی د را، خاکریز و سنگر مقاومت برای دموکراسی قلمداد میکنند.
Anonymous
اینکه عبدی در مصاحبه با فلان سایت چی گفته
و بررسی بی بی سی چیه برای شما مهمه .. نظرات چنین کارشناسانی برای خودتون
برای ما مشاهدات خودمون مهم تره
این کس شعرهاتون هم به درد ما نمی خوره
Anonymous
شما در همین مطلب قبلی تان مثل تمام چپ های جهان وطن " حق استقلال و تجزیه راهم به رسمیت شناختید " این هم یک حقیقت است که وقتی رویای چپ های ایران که هیچوقت مهری به وطن نداشتند و همیشه پیاده نظام بیگانه در ایران بودند با ریختن دیوار برلین بر باد رفت.. امروز تنها " بازیچه دست همان استعمار جهانی هستند برای خاور میانه جدید و تکه تکه کردن ایران از روش دموکراتیک و پیش بردن اهداف ان قدرتهای سرمایه داری ..درباره این جماعت زوزه کش هم حقیقت این است که شما نمیتوانید دیگر کاری کنید! شما نه میتوانید نفرت بی پایان من ملی گرای ایرانی را ( که نه فارسم نه فارسزبانم نه دشمنی خیالی بنام فارس میشناسم) را ذره ای نسبت به این موجودات که زیر بیرق ترکیه و باکو شرف خود را فروختند و به ارزشهای ملی ایرانزمین میتازند ذره ای کم کنید ..ما بدون هیچ شکی در اینده جنگی با این مزدوران خود فروخته داریم
Anonymous
بوی گند فاشیسم پانترکیسم که با همه " کرد و گیلک و لر و فارس و ارمنی و...... دشمنی داره و زیر بیرق " ترکیه شرف و همه چیز خود رو میفروشه
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
اراز با آب و تاب این خبر را پخش کردە بدون اینکە مثل اوردغان بداند چرا فرماندە نیروهای کورد چنینن میگوید .
از از اراز ......فرمانده کُرد: از ورود ارتش سوریه به منطقه «عفرین» استقبال می‌کنیم،

بنا بر این من چگونگی این خبر را برای اراز تفسیر کنم کە فکر نکند ٢ تا مگس را یکجا در یک مشتش شکار کردە .
اولأ اگر نیروهای کورد احساس کنند کە در مقابل لشکریان مغول ناتوانند و نمی توانند عفرین را نگە دارند همان بهتر کە عفرین در اشغال ارتش سوریە باشد تا در اشغال ارتش تورکیە آنهم بە چند دلیل کوردستان سوریە هنوزم بخشی از سوریە است در حالی کە ارتش تورکیە اشغالگر است آنهم اشغالگری شبیهە داعش کە جبهەی النصرە و احرار شام و گردان نورالدین زنگی و تمامی آدم خواران فناتیک پیادە نظامش هستند
چرا اگر بنا باشد عفرین سقوط کند بدست ارتش سوریە سقوط کند نە بدست ارتش اشغالگر تورکیە و آدم خوارانش اشغال عفرین
عنوان مقاله: 
چرا تبریز تب نکرد؟!
رضا دولت
تحلیل بسیار خوبی است و به گمان بنده برای تهیه آن نویسنده تحقیقات گسترده ای را انجام داده است. البته مواردی همچون انتقال سرمایه های آذربایجان و فرار مغزها به مرکز حامل هیچگونه واقعیتهای علمی نمیباشد. فعلا تمام اقتصاد ایران رانتی - نفتی است و تمام بودجه های کشور از محل فروش نفت و گاز بدست می آید که در جاهای دیگر ایران قرار دارند. بودجه سنگین تیم تراختور هم که توسط ارگان فاشیستی سپاه اداره میشود از محل همان بودجه نفتی تامین میشود. ارطغرول ساغلام؛ مربی ترکیه‌ای برای 8 بازی باقی مانده ۷۰۰ هزار دلار میگیرد! نمیدانم طرفداران تراختور این بودجه را تقبل مبکنند؟!!! شما از کدام انتقال منابع آذربایجان به مرکز صحبت میکنید؟ مگر منابع دیگر استانها به مرکز نمیرود و صرف اعمال تروریستی رژیم و فساد و اختلاس حاکمان نمیشود؟