آگهی درخواست خبرچینی از سوی وزارت اطلاعات رژیم

ویدئو
با افزایش اعتراضات اجتماعی و سیاسی بر ضد رژیم جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات این رژیم بیلبورد های فراوانی در جاده ها و خیابان های شهرهای کشور برپا کرده و در آنها از مردم خواسته است تا به خبرچینی و جاسوسی از مخالفان رژیم بپردازند و برای این کار شماره ی تماس هم اعلام کرده است!
این اقدام گسترده، از نگرانی رژیم از خطر شورش های اجتماعی و کوشش آن برای استخدام مزدوربرای رویارویی با اعتراضات مردم خبر می دهد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: