بنی طرف در سمینار" آینده سنجی پلورالیسم" در استکهلم

سخنرانی یوسف عزیزی بنی طرف در سمینار "آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیت ها در ایران" با عنوان " گذشته بنیاد آینده است: از ممالک محروسه تا جمهوری فدرال ایران". بنی طرف در این سخنرانی با استناد به حقایق تاریخ نوین ایران، نشان می دهد که در این کشور، زیر ساخت های تاریخی و ذهنی برای برپایی فدرالیسم وجود دارد، زیرا ایران از دوره صفویه تا اوایل دوره رضا خان پهلوی، از چند مملکت تشکیل می شد که قانون اساسی مشروطیت از آن با نام "ممالک محروسه " یاد کرده است.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
.... با بچه طرف نیستی .
نام ایران از زمان سیمرغ و زردشت و کورش و داریوش بوده.
بوی دلار می آید.
کلنگ از آسمان افتاد و نشکست .
بغداد و تل آویو و جندی شاپور و عراق عجم یعنی اراک اسامی ایرانیست.
نام فارس و پارس را دشمنان ایران مانند یونان و اعراب روی ایران گذاشتند .
منطق تجزیه طلب خنده آور و ساده لوحانه و فریب دهنده است .
برو اول خودت را با تاریخ 5 هزارساله ایران آشنا کن و بعد بیا عرب گرایی کن .
از هر.. که 30 کیلومتر مسافرت میکرده آنزمان فکر میکنی ایران را میشناخته که از آمودریا تا زنگبار سعدی ادامه داشته.
دکانت را جمع کن . کاربران ایرانی ترا توی جیبشان میگذارند تا نروی مکه معظمه ....
ترک به ترکستان ! عرب به بین النهرین ! و عراق عجم یا عرب !
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
یکروز دشداشه و چفیه و اگال می پوشد و یکروز مکلا و کت و شلوار کراواتی میشود.
یک روز چپ انترناسیونالیست و یک روز پیرو شیخ خزئل و جاسم مسعودی و ترکی فیصل.
تفو بر تو ای چرخ گردون تفود !
از آنهایی است که آبروی سابق چپ را برده و حالا بزله عربی می خواند و میرقصد.
عدم انتشار شده: 
false