نگاهی به شایعه پراکنی های حشمت رئیسی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
امروز تلویزیون میهن از امریکا خبر داد که حشمت رئیسی بدلبل سکته قلبی در بیمارستان است.
چند بیننده تماس گرفتند و برای وی آرزوی بهبودی نمودند.
توصیه ما هم اینست که ایشان ترک سیگار بکنند . چون چربی و سیگار عامل مهمی برای سکته هستند.
اخیر ادعا شده که در خاورمیانه بدلیل مصرف نان سفید گندم ،سکته زیاد است .
دیروز تلویزیون آلمان گزارش داد که در دانمارک بدلیل منع روغنهای خاصی ، تعداد سکته بشسیار کاهش یافته. من متوجه نشدم منظور کدام چربیهای درختی یا گیاهی و یا حیوانی است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
در قیافه حشمت رئیسی همه چیز پیدا است
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
وقتی انسان به صحبتهای حشمت رئیسی گوش میدهد بلافاصه متوجه میشود که هدف ایشان با دادن آدرسی عوضی ،کم کردن بار جنایات و ترور های جمهوری اسلامی ایران است چرا که او خوب میداند که تمامی این گروه های تروریست و جنایت کار بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی خمینی ایرانی بوجود آمده مثل حزب الله لبنان ، طالبان افغانستان و الحوثی ها « انصارالله » در یمن و القاعده و کلی دیگر که با حمایت مستقیم مالی ایران بوجود آمده حتی رهبران القاعده و خانواده شان در ایران زندگی میکردند و حتی دخالت در امور کشور های همسایه و صدور انقلاب سیاست اصلی دولت ایران بوده و هست و اگر تادتان باشد قبل از هجوم ارتش عراق « صدام » به ایران منتظری یک نامه و طوماری از رهبران مذهبی عراق در ایران را در نماز جمعه خواند که از رهبر انقلاب خمینی خواسته بودند که رهبری انقلاب عراق را خمینی به عهده بگیرد معنی آشکار این یعنی ترور و دخالت در
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
لمپن کسی است که دیگری را لمپن بنامد . کله طاس های چشم مغولی با لیاس شامانی و اردغان پرست ، لمپن هستند و نه حشمت رئیسی وطن پرست .
عدم انتشار شده: 
false