16 آذر: دانشجویان جنایات رژیم را به چالش می کشند

ویدئو
آیین روز دانشجوی 1395: دانشجوی سخنران در دانشگاه "امیر کبیر" تهران، از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، چون کشتاربزرگ 1367، سرکوب شورش 1378، ادامه ی جنگ خانمانسوز 8 ساله و دخالت مرگبار و پرهزینه ی رژیم در جنگ سوریه سخن می گوید و با تأیید دانشجویان حاضر در همایش روبرو می شود.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: