پیرامون نشست اخیر تورنتو، حسن کیانزاد

ویدئو
دکتر حسن کیانزاد، کنشگر سیاسی ایرانی در برونمرز، دلایل عدم شرکت خود در نشست اخیر "آینده ی ایران" در تورنتو را بازگو می کند.
کیانزاد، بر اهمیت اندیشه ی ایرانگرایی برای رویارویی با سیاست های ایران ستیزانه ی رژیم جمهوری اسلامی، تأکید می نماید.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
واقعا، اینها در عصر سرود و پرچم زندگی می کند، کلیب با دو سرود ایران آغاز می شود وبا کلی مقدمه چینی... خوب هر کی جای من باشد، علامت ضربدر را می زد و می رفت سراغ یک کلیک امروز...آقا برای وقت مردم ارزش قایل شید
عدم انتشار شده: 
false