جانبازان جنگ از ستم رژیم شکایت دارند

ویدئو
بسیاری از جانبازان جنگ 8 ساله ی ایران و عراق، که دچار معلولیت های جدی بدنی یا آسیب های روانی هستند، از تنگدستی و بیماری رنج می برند.
این در حالی است، که سران رژیم جمهوری اسلامی جنایات و دزدی های خود را به نام " شهدا و جانبازان" به انجام می رسانند و بسیاری از مقامات رژیم با جا زدن دروغین خود به عنوان "جانباز" در جایگاه های بالای حکومتی به تاراج دارایی های عمومی کشور مشغولند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: