محمود صادقی در حسرت دوران خمینی گریه می کند!

ویدئو
محمود صادقی، نماینده ی مجلس و مهره ی سیاسی جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی، در گورگاه روح الله خمینی حسرت دوران رهبری آن جنایتکار را می خورد و به یاد "آرمان" های خمینی گریه می کند!
پیش از این، میر حسین موسوی، رهبر "محصور" اصلاح طلبان رژیمی نیز آرزوی بازگشت به "دوران طلایی" خمینی را بیان کرده بود!
جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی می کوشد از مهره های آلوده ای چون علی مطهری و محمود صادقی "قهرمان" بسازد و از این راه از نیروی مردم مخالف رژیم، در رویارویی با جناح رقیب "اصول گرا" بهره برداری کند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
همه فسادی که اکنون گریبان جامعه ایران را گرفته است و به چاهی پر از فساد و رشوه خواری و دزدی تبدیل شده است ریشه در دیکتاتوری جنایتکار فاسد و خودخواه و نادان به نام خمینی دارد. اشک تمساح برای یک جنایتکار که به روشنی می گفت که می تواند امروز یک چیز بگوید و فردا چیز دیگر و همه مصیبت ها از علم و دانشگاه است و هزاران خزعبلات دیگر فقط شرم اور است، بسیار هم شرم آور است. خجالت بکش آقای دکتر.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
چه قدر حرکت نمایشی بود! عجب آرتیستی!!!!
عدم انتشار شده: 
false