دستگیری شماری از فعالان محمره (خرمشهر) را محکوم می کنیم

طبق گزارش های رسیده از محمره (خرمشهر)، نیروهای امنیتی شماری از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه 18/9/95 را دستگیر کرده اند. این تجمع در همان روز و در اعتراض به برنامه های دولت جهت انتقال آب شط کارون به مناطق مرکزی ایران در آن شهر برگزار گردید. دو خانم به نام های رقیه جعفری، فعال محیط زیست، و راحیل موسوی عکاس و فعال مدنی ویک فعال محیط زیست به نام مسعود کنعانی در میان دستگیر شدگان هستند.

طبق گزارش های رسیده از محمره (خرمشهر)، نیروهای امنیتی شماری از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه 18/9/95 را دستگیر کرده اند. این تجمع در همان روز و در اعتراض به برنامه های دولت جهت انتقال آب شط کارون به مناطق مرکزی ایران در آن شهر برگزار گردید. دو خانم به نام های رقیه جعفری، فعال محیط زیست، و راحیل موسوی عکاس و فعال مدنی ویک فعال محیط زیست به نام مسعود کنعانی در میان دستگیر شدگان هستند.

نیروهای امنیتی تا کنون این افراد را که کاری جز دفاع از محیط زیست شهر خود نکرده اند، آزاد نکرده اند. قبل از برگزاری تجمع در روز پنجشنبه، ماموران اداره اطلاعات و فرمانداری محمره (خرمشهر) با فشار و تهدید کوشیدند تا مانع برگزاری تجمع یاد شده شوند. این افراد در حالی دستگیر شده اند که برخی از وابستگان به رژیم نظیر حیدری امام جمعه موقت اهواز و موسوی امام جمعه محمره نیز به انحراف آب کارون معترض هستند.

روز پنجشنبه گذشته شماری از مردم محمره و اهواز در ساحل شط کارون تجمع کردند زیرا بر این نکته واقف اند که انحراف شط کارون و کاهش آب آن باعث تخریب محیط زیست، آلودگی آب و افزایش توفان های شن و ریزگردها در استان می شود و این حق طبیعی و قانونی مردم است که با برنامه های دولت در این زمینه مخالف باشند و به آن اعتراض کنند.  

کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران خواهان آزادی هر چه زودتر رقیه جعفری، راحیل موسوی، مسعود کنعانی و دیگر افراد بازداشت شده در تجمع روز پنجشنبه محمره (خرمشهر) است و از دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر و محیط زیست می خواهد تا برای رهایی این افراد کوشش کنند.

كانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران

11/12/2016

 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تصور کن که ترکی از اناتولی و یا عربی از دو بی هردو اجاره نشین در شهر لندن بخواهند برای رودخانه تایمز نظر دهند که قایقرانی بشود یا نشود و یا سدی ساخته شود و یا نشود . اصلن بتو چه مربوط است ؟ تو که ایرانی نیستی تو عرب مهاجر و اشغالگری و نه بیشتر . فلسیتن بتو بیشتر نیاز دارد و تو را با اغوش باز میپذیرد برای شهرک سازی یهود بنویس نه در باره خرم شهر .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دولت شیعوی عاریاوی مرکز گرا تمام تلاش خود را در مبارزه علیه ترکیب جمعیتی ملت های غیر پ-ا-ر-س بکار می بندد.برای بزانو در اوردن این جنایتکاران متوهم باید چیزی که توهمشان هست هدف قرار گیرد و ان حمله به بی ارزشهای شیعوی و عاریایی عیرانی هست از قبیل گسترش و تبلیغ مفاهیم ارزشی مثل خلیج عرب-محمره-الاهواز و کلا همه بی ارزشهای عیرانستان شیعه.