آیا «مبارزه» به دردسرش می‌ارزد؟

اعتراض مدنی و سیاسی به حکومتی که حق اعتراض را در بسیاری موارد به رسمیت نمی‌شناسد، چه دستاوردی دارد؟ در این برنامه که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، به هزینه و فایده مبارزه مدنی اختصاص داشت، از کسانی می‌شنویم که برای فعالیت مدنی هزینه پرداخته‌اند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: