آیا از راه "جلب محبت" رژیم می توان به حق خود رسید؟

ویدئو
تجربه ی 38 ساله ی زندگی زیر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که با ضعف نشان دادن در برابر این رژیم ننگین و کوشش برای "جلب محبت" مقامات حکومتی نمی توان به حق خود رسید، بلکه ابراز ضعف بر گستاخی این تبهکاران می افزاید.
هم میهنی که خانه اش در شهرک زیتون تهران به دست مزوران رژیم ویران شده است، می کوشد تا با ابراز اینکه "سرباز نظام" است، کارگزاران فاسد رژیم را بر سر رحم آورد، حال آنکه این کارگزاران پیشتر تن بسیاری از وفادارترین "سربازان نظام" را در جنگ بر سر ثروت و قدرت پاره پاره کرده اند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
"ضعف نشان دادن در برابر این رژیم ننگین و کوشش برای "جلب محبت" فقط سرباز رژیم شدن بخاطر حفظ خانه نیست بلکه صف کشیدن برای غذای نذری عوامل رژیم درلسانجلس مادرید و سایر شهر های دنیا توسط روشن فکر نماهای اپو.یسیون نمای پان تورک پان فارس سلطنت طلب رجوی چی کوروش پرست و غیره هست
"ضعف نشان دادن در برابر این رژیم ننگین و کوشش برای "جلب محبت" فقط سرباز رژیم شدن بخاطر حفظ خانه نیست بلکه همنوایی با رژیم در آزری نامیدن تورک هایی هست که می خواهند تورک باشند.
"ضعف نشان دادن در برابر این رژیم ننگین و کوشش برای "جلب محبت" فقط سرباز رژیم شدن بخاطر حفظ خانه نیست بلکه هماهنگی هر چه تمامتر با رژیم در تورکیه و تورک و عرب و بلوچ ستیزی و حمایت بی چون و چرا از جلادانی مثل پوتین و اسد هست....این یک بام و چند هوای عاریا چی ها بر همه عیان شده و با زیر برف کردن کله های متوهم مشکلی حل نخواهد شد.
عدم انتشار شده: 
false