خشم وزیر رژیم از افشای حقوق های نجومی مدیران دولتی

ویدئو
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، از افشای حقوق های نجومی مدیران فاسد دولت از سوی جناح رقیب برآشفته شده، در برابر دوربین صدا و سیمای رژیم به مشاجره با مجری برنامه می پردازد!
درگیری جناح های اصول گرا و اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی بر سر قدرت، موجب شده است که کارگزاران رژیم پاره ای از دزدی ها و خیانت های یکدیگر را افشا کنند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: