نایب هاشم درباره تاثیرات اعتصاب غذای محمد علی طاهری

حسن نایب هاشم: "اعتصاب غذا به مثابه اعدام خاموش زندانی است"

گفتگو با حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر درباره تاثیرات اعتصاب غذای محمد علی طاهری و رفتار جمهوری اسلامی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: