صحنه دستگیری یک کنشگر اجتماعی به دست مزدوران رژیم

ویدئو
در حالیکه دزدان اموال عمومی و خائنان به کشور جایگاه های بالای حکومتی را اشغال کرده اند، کنشگران مدنی و سیاسی از سوی مزدوران مسلح رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی می شوند.
امیذ علیشناس، کنشگر مدنی، و خانواده اش، به هنگام دستگیری امید در خانه اش در روز 20 آذر 1395، دلیرانه در برابر مزدوران امنیتی رژیم می ایستند و دادخواهی می کنند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
درود بر بانو سیمین عیوض زاده, مادر امید علیشناس. این شیر زن، شجاعانه در مقابل مزدوران سپاه پاسداران ضدخلقی مقاومت و دادخواهی می کند.
بی گمان رژیم ضد خلقی و ضد ایرانیِ جمهوری اسلامی به سرکردگی خمینی خون آشام و خامنه ای جلاد با جنایات بیشمارشان از هرحیوان وحشی، وحشی تر و درنده خوتر بوده اند وهستند. این را تاریخ ایران به ثبت خواهد رسانید، و آیندگان به خوبی درخواهند یافت که چگونه مشتی آخوند و دزد بازاری و پاسدار جنایتکار و غارتگر، خلقی را به بند کشیدند و شکنجه کردند، و کشتارهای عظیمی براه انداختند و کشوری را غارت کردند، و فرهنگ و تاریخ آن را به باد فنا دادند.
جوانان ایران باید خود را برای مبارزات مسلحانه ی توده ای آماده کنند.
تنها راه نجات خلق ایران از جهنم آخوندی ، شروع مبارزات مسلحانه ی توده ای و انقلاب قهر آمیز می باشد و لاغیر.


عدم انتشار شده: 
false