سراینده میهن پرست، در بند رژیم میهن ستیز

ویدئو
همایون پناهی، سراینده ی ستم ستیز ایرانی، که به اتهام شرکت در آیین شکوهمند بزرگداشت کورش بزرگ در 7 آبان 1395 دستگیر شده است، از سوی دادگاه انقلاب رژیم جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد.
همایون پناهی، یکی از صدها ایرانی میهن پرستی است که به خاطر شرکت در آیین گرامیداشت کورش بزرگ در پاسارگاد به دست مزدوران رژیم دستگیر شد و یکی از 74 تنی است که تاکنون به این اتهام محکوم شده است.

 

همایون پناهی، سراینده ی میهن پرست و زندانی سیاسی

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: