محمد ملکی و کوچ دوستداران محمدعلی طاهری به زندان اوین

ویدئو
شعار "کوچ کنندگان به اوین" بر پلاکارد بزرگی در دست آنان چنین نقش بسته است: "اگر اندیشیدن جرم است، پس ما هم مجرمیم"!

دوستداران محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی رژیم جمهوری اسلامی، با حضور محمد ملکی برای اعتراض به ادامه ی حبس محمدعلی طاهری روانه ی زندان اوین می شوند.

محمدعلی طاهری، پایه گزار گروه "عرفان حلقه"، از سال 1390 تنها برای بیان اندیشه اش در زندان رژیم به سر می برد.

دوستداران طاهری در کارزار اعتراضی "کوچ به اوین"، گروه گروه به زندان اوین رفته، خود را تحویل مأموران امنیتی دادسرای اوین می دهند.

شعار "کوچ کنندگان به اوین" بر پلاکارد بزرگی در دست آنان چنین نقش بسته است: "اگر اندیشیدن جرم است، پس ما هم مجرمیم"!

 تاکنون 41 تن از پشتیبانان محمدعلی طاهری که در برابر زندان اوین گرد آمده بودند، به دست مأموران دادسرای اوین دستگیر شده اند، که نام برخی از آنها چنین گزارش شده است:

  الهه یاسی، سارا کاوندی، ملیکا کاوندی، ناهید ربانی، آمنه حمکت، امیرحسین میرخلیلی، علیرضا رشوندی، محمد آباریان، محسن باقری، بهار منصوری، حمید محمدی، علی عبدالمالکی، بهاره رادکیان پور، مینا امیر معزی، وفا خسروانی، زهرا سادات ابراهیمی، رضا غنی، رویا ارباب، زهرا شفیعی، نویده الماسی، فرناز علیزاده، امیر نصری، اکرم درویشی، احسان حدادی، ابراهیم سلامت، مژده درخشان، بهارک آذرنیا، فاطمه حسین علی آبادی، رقیه کرمی، احترام هداوند، سعیده گودرزی، مرضیه درودیان ، رها داودیان، علی گروسی، حسین دلیری، بهنام منصوریار و بهروز رشوند.

شعار "کوچ کنندگان به اوین" بر پلاکارد بزرگی در دست آنان چنین نقش بسته است: "اگر اندیشیدن جرم است، پس ما هم مجرمیم"!

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: