گفتگوی شورانگیز با زندانی سیاسی، آرش صادقی، از زندان

ویدئو
آرش صادقی، زندانی سیاسی ای که به خاطر اعتصاب غذای 2 ماهه در خطر مرگ قرار دارد، از زندان اوین با گروهی از کنشگران اجتماعی ایران گفتگو کرد.
آرش صادقی، که به اتهام اقدام علیه رژیم جمهوری اسلامی به 19 سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به محکومیت خود و همسرش از روز 2 آبان 1395 اعتصاب غذا کرده است و هم اکنون در شرایط خطرناک جسمی به سر می برد.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: