فاجعه تهیدستی و خشکسالی در سیستان

ویدئو
مردم سیستان، افزون بر سهیم بودن در گرفتاری های مردم سراسر ایران، از مشکل خشکی زدگی دریاچه ی هامون، که به ورشکستگی کشاوزی و فقر و گرسنگی گسترده در این منطقه انجامیده است نیز، در رنجند.
بی تفاوتی رژیم جمهوری اسلامی در برابر بسته شدن جریان آب رود هیرمند از افغانستان به سوی ایران و جولان دادن سرداران فاسد سپاه پاسداران رژیم ـ که، از جمله، به قاچاقچی گری در این منطقه ی مرزی مشغولند ـ موجب شده است که روستاهای سیستان دچار خشکسالی شده، صدها هزار تن از مردم از خانه ی خود آواره شوند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
دوباره می سازمت حلب ولو با دلار ۵۰۰۰ تومنی ....
عدم انتشار شده: 
false