۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان یک وزیر

وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است.

احمد توکلی “رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت” از باندهای نزدیک بیت رهبری گفته است: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است وی در نشستی با عنوان “در برابر فساد” پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد .وی با اشاره به محدود بودن آزادی بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند.دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد. در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف ۵ سال مالیات این بخش ۲۷ درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.وی گفت: ما فساد را سیستمی می‌بینیم، درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این راستا دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم تا برای مبارزه در این زمینه وارد عمل شویم.برگفته از تسنیم

 

منبع: 
تسنیم
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نام این وزیر محمدرضا نعمت زاده است که یک ترک تبریزی است، درباره این وزیر به این لینک نگاه کنید

http://www.iranglobal.info/node/50955