حکومت اسلامی چه سهمی در نهادینه شدن یهودی‌ستیزی دارد؟

آیا میان مسلمانان ستیزه‌ای با یهودیان وجود دارد؟‌ یهودی‌ستیزی که گروه‌هایی می‌گویند در ایران هم تاریخ طولانی هم دارد تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد، ‌و از کجا و چگونه وارد ایران شده است؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه‌ای دامن زده است؟

هومن سرشار نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران، و مجید تفرشی سندپژوهش و تاریخ‌نگار، میهمان‌های این هفته تابو هستند و با هم بر سر این موضوع بحث می‌کنند.

منبع: 
رادیو فردا
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: