نگران اینکه بهت بگن سانسور میکنی نباش

یک سایت، حکومت نیست که بترسد
اینها که اسم می بری حتی افراطی نمیشود اسم گذاست روشون، نوعی موریانه و کنه ویرانگر هستند که میخواهند ساختاری را از درون بپاشند. حول گویا هم جمع شده بودند، تازگی ها بی هیچ توضیحی ریختشان دور. کامنت بی کامنت. مقاله ها را هم مطابق سیاستش کاملا انتخاب میکند. نگران اینکه بهت بگن سانسور میکنی نباش. تو وزیر فرهنگ که نیستی، صاحب یک سایتی و حق داری کسانی را که تهدیدی برای سلامت و رشد آن محسوب میشوند، پس ب

سلام کیانوش عزیز
راست گفته ای ایران گلوبال درش به روی همه باز است. اما یک سایت یا مدیای دموکراتیک، اگر فقط به اینکه درش باز است اکتفا کند، ستون هایش می افتد دست پر گو ها و پررو ها، که در همه جوامع هم هستند. اصلا قدرت را در سیاست اینطور به دست می گیرند، با پرروئی و پرحرفی و سر آنهائی که شرمی و حیائی دارند و خود را مجاز به هر نوع پرده دری و بیهوده گوئی نمیدانند بی کلاه میماند. درست که جلوی پادشاه دانمارک علیه خودش و خانواده اش برنامه طنز ارائه شده و همه روده بر شده اند. اما سایتهای ایرانی، بخصوص خارج کشوری جای طنز و برنامه شب عید و شو من بودن نیستند. وقتی من خواننده شاهد ناخن به روی هم کشیدن مدام چند نفر به هم هستم، دیگر دلم نمیخواهد سراغ این سایت بیآیم. آزاد گذاشتن مردم آزار های احتمالی یا سادیست های احتمالی، علامت آزادی یک رسانه است؟ اینجاست که نقش مدیریت برای بخشیدن تعادل، و استتیک و قابل تحمل کردن آن برای خوانندگان هر چه وسیع تر، ( چون گلوبال بودن را نه فقط به نویسندگان بلکه در مورد خوانندگان هم باید رعایت کرد،) نقش اصلی را می یابد. حرف دلم را بگویم، حوصله ام از دست اینهائی که غالبا هم اسم مستعاری هستند، از تیپ و هنگ زرتشت و اهورامزدا و سخنور و مانی و فرزانه و غیره، سر رفته. چقدر حرفشان را تکرار میکنند؟!!حرف تازه ای اگر ندارند بگویند سکوت کنند مدتی.! با تکرار مکررارت که آدم مشتری جمع نمیکند، مشتری را فراری میدهد. کمی هم بروند مطالعه کنند، حرف تازه پیدا کنند.
من معتقد به صداقت تو هستم و میدانم میخواهی رسانه دموکراتیک ارائه دهی، 

یک سایت، حکومت نیست که بترسد از داشتن حق انتخاب و انگ سانسور خوردن. مجلس شورای ملی هم نیست که مجبور باشد همه را راه بدهد و به جیغ و داد ها گوش بسپارد.

 سایت، خلاقیت و محصول کار یک فرد است که ایده آنرا طراحی و بعد مدیریت میکند. نوعی کار هنری ست و هنرمند حق دارد سلیقه و استیل خودش را داشته باشد.
اینها که اسم می بری حتی افراطی نمیشود اسم گذاست روشون، نوعی موریانه و کنه ویرانگر هستند که میخواهند ساختاری را از درون بپاشند. حول گویا هم جمع شده بودند، تازگی ها بی هیچ توضیحی ریختشان دور. کامنت بی کامنت. مقاله ها را هم مطابق سیاستش کاملا انتخاب میکند. نگران اینکه بهت بگن سانسور میکنی نباش. تو وزیر فرهنگ که نیستی، صاحب یک سایتی و حق داری کسانی را که تهدیدی برای سلامت و رشد آن محسوب میشوند، پس بزنی.
یا میتوانی برای مقاله ها سهمیه تعین کنی که نوعی تعادل برقرار باشد، به نفع معتدلون. مثلا ازین موریانه های نقابدار، یک مقاله در هفته نه بیشتر.
این آدمی که رفت بازارچه کریسمس آن جنایت را کرد و یک عده را کشتن داد، ممکن بود قبلا اگر میخواستند بگیرندش در مورد ظلم به مهاجرین و عرب ها و غیره چه شیون ها راه بیندازد، ولی بهتر نبود همان موقع که دیدند آدم ویرانگری ست کنارش میکشیدند. آزادی آدمها نباید سلامت جمع را آلوده کند و فضای تنفس نگذارد. در هر صورت حق انتخاب با مسئول سایت است که نه وزیر فرهنگ است نه وزیر کشور.و به هیج وجه کلمه سانسور به حق انتخاب او اطلاق نمیشود مگر از موضع طلبکاری و باج گیری
ولی برای گرفتن یکه تازی از زبل ها و تقسیم عادلانه جایگاهها، بخشیدن تعادل و استتیک به سایت، منتظر اقدامات تو گرامی هستم

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هموطن گرامی مشدی پرحرف، البت سخن مشدی عباد را بگونه ای که شما فهم کرده ای هم میتوان فهمید. اما با این همه قفل زدن به قلم، دهان و اندیشه ی مردمان کشور به هر علت و بهانه ای حتی به علت شرم و حیا، و یا مجاز ندانستن پرده دری نهایتاً به استبدادی خشن ختم خواهد شد.
مروری بر آنچه که پس از ریزش استبداد محمدرضاشاهی در کشورمان پدید آمد، دلیلی موجه بر مدعای فوق است. در فردای پیروزی قیام بزرگ ضداستبدادی بهمن ۵۷ صحن علن جامعه پر بود از صداها و نوشته های رنگارنگ، اما به تدریج به بهانه های مختلف همه جا را حتی دانشگاهها را تعطیل و مشغول تصفیه ی منتقدین شدند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو خودت هم با چند تا اسم کامنت می زاری پس برای بقیه موعظه نکن. این مشدی پرحرف هم خودتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشدی عباد، آی گفتی! گل گفتی! گفتی: تصور می کنم، آن دوستانی که شرم و حیا را بهانه ی عدم دخالت در بحث می کنند، مستبدتر از آنانی هستند که هر نوع پرده دری را مجاز می شمارند. قربان دهانت و نظرت که تشخیص میدی آدم مودب با شرم و حیا که نمیخواد وارد بحث با جاهل ها بشه، مستبد تر از همه ست. تو واقعا دموکراسی رو خوب فهمیدی. همینطوری کبلوئی باید حرف زد، هر که مودبه، (البته خودمونیم خودت هم خیلی با ادب شروع میکنی، نمیدونم میخوای خودتو مودب جا بزنی یا راستی راستی مثل این مستبد های با ادبی ؟)آره داشتم میگفتم که آزادی بیان و پرحرفی در اشد آن باید از سوی هر کسی که به خودش اجازه داده سایتی باز کنه، باید رعایت بشه والا فورا به اشد مجازات تبعید خواهد شد.آزادی برای هر نوع دری وری به هر نوع زبان زرگری، زنبوری، همه زبانها ی مرده، نیم مرده. اصلا دموکراسی یکجور زبور خانه است که همه دسته جمعی برای آنکه مستبد تلقی نش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مهناز بانو همان مهناز بانو هدایتی است یا یک مهناز دیگه ای ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هموطن گرامی بانو مهناز، وقتی می نویسی؛ «...اگر فقط به اینکه درش باز است اکتفا کند، ستون هایش می افتد دست پر گو ها و پررو ها، که در همه جوامع هم هستند. اصلا قدرت را در سیاست اینطور به دست می گیرند، با پرروئی و پرحرفی و سر آنهائی که شرمی و حیائی دارند و خود را مجاز به هر نوع پرده دری و بیهوده گوئی نمیدانند بی کلاه میماند...»
حال بی آنکه بترسم از اینکه به پر رویی و یا پرحرفی متهم شوم. لازم می بینم که برای شما و دیگر خوانندگان مطلب بنویسم؛
اولاً، علت جاخوش کردن استبداد در کشورمان، نه به علتِ باز بودن درب مطبوعاتش، و یا باز بودن دربِ دنیایِ سیاستش، بل درست برعکس، علت استمرار استبداد در ایران و جامعه ی ایرانی حضور مستمر ولات فقیه در رنگهایِ مختلف است، که هر یک جامعه را به شکلی ممیزی کرده و زیر کنترل خود می خواهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
yazichi
تنها جایی که به زودی قحطی رخ خواهد داد اذربایجان هست شما از همین الان به فکر تهیه کمک های بشر دوستانه برای قحطی زدگان اذربایجان باش چون به زودی نابودی گریبان ان را خواهد گرفت
ترکیه ای که یک روز بدون درگیری ندارد تجزیه میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سانسور عقیده و نظر کار درست نیست. آن هم برای یک سایت اپوزیسیون که قصد حمایت لیرال دمکراسی دارد.
لیبرال دمکراسی، یعنی مردم سالاری آزادی خواهانه.
اما اینکه فحش، تهمت، افتار، تمسخرکردن را منتشر کنند، نشانه لیبرال دمرکاسی است؟
در سایتهای جمهوری اسلامی، از مشرق نیوز تا سایت الف، که کاربران را اهانت می کنند، از ترس اینکه لو نروند، با IP کشورهای دیگر (شاید با فیلترشکن) در سایت های جانیان و جلادان نظام ولایی می آیند هتاکی می کنند. به ندرت نظر /کامنت یک مخالف و منتقد جدی نظام ولایی را منتشر می کنندو اگر منتشر کنند، معمولا با لمپنهای ناشناس وگاه با IP کشورهای دیگر، به او توهین می کنند!
آیا اپوزسیون لیبرال دمکرات، شانش را در حد یک سایت ضد اخلاق جمهوری اسلامی ولایت فقیه پایین می آورد؟!
نشر کامنت برعهده شماست.
فرق ما لیبرال دمکراس یخواهان با یک تروریست سایبری ولایی یا سلفی چیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تحلیل‌های یارادیجیلیق را که میخاندم ۲ واقعیت برام آشکار شد. ۱- اقتدار دوباره دنیای عرب با سیاست جدید ترامپ ۲- تثبیت جایگاه تورکیه در ناتو و سیاست‌های کلان غرب. اقتدار این ۲ جبهه، توام خواهد شد با ضعف رژیم شاهنامه خوان ایران، (((((((( آیا پیش بینی‌ یارادیجیلیق در مورد وقوع قحطی در ایران درست از آب در خواهد آمد؟ امیدوارم چنین نشود )))))))

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس با تحلیل‌های یارادیجیلیق، نابودی داعش، در نابودی هلال شیعه شاهنامه خوان‌ها میّسر خواهد شد، همچنین، کمونیست‌ها در ۳ جبهه، بر علیه تورکیه و دنیای تورک وارد میدان شدند. ۱- با پشتیبانی از تروریست‌های کمونیست پ کا کا، به سیاست اوباما و امپریالیست آمریکا در تخریب خاورمیانه پیوستند. ۲- همزمان، در حالیکه به تشدید بنیادگرائی و جنگ شیعه و سنی دامن می‌‌زدند، ترکیه را محکوم کردند که اسلامی می‌‌شود و ۳- با نوشتن ۶۳۶ مقاله ضدّ تورکیه و آزربایجان، و عدم اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج ارامنه از اراضی‌ اشغالی آزربایجان، به محور ارمنستان، رژیم شاهنامه خوان ایران، تروریست‌های پ کا کا و داعش پیوستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پدرجان اگر بالکل ما را بلوک کردید و نمیخواهید کامنت من را منتشر کنید راست بنویسید که ما هم وقت خودمان را این جا تلف نکنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

سلام، ادابازچیلیق قولونجی هستم از کوره سنی های روستای قولونجی از توابع ارومیه! خواستم عید جدید میلادی را خدمت همه تان تبریک بگویم، بلاخص خدمت آغا اردوغان و خبرچینان و جان نثاران. ما چند ماه قبل بواسطه هم دهاتی مان ینیلیک سابق و یازیچی یاراداجیلیق کنونی خدمت آغا طیب اردوغان عریضه فرستادیم ولی هیچ جوابی تابحال نگرفته ایم. به میمنت سال نو، عرایضمان را مجددأ خدمت شریف میفرستیم. خواهشمندیم موارد ذیل را در اسرع وقت به دست اهالی سنی مذهب قولونجی برسانند:
- دو عدد کارآفرین ترک، (توجه شود که آزمایش خون بعمل خواهد آمد و اگر این دو نفر خون خاالص تورک نداشته باشند جهت تنبیه به صحرای قبچاق فرستاده خواهند شد تا در آنجا زیر نظر شاگرد شوفری بنام آغای مئهران باهارلی شکنجه شوند.)
- یک عدد روبات ساخت ترکیه که بطور شبانه روزی و بدون مزد حاضر به کار کردن باشد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرچه کسر شان آدم میشود که این کامنت را بنویسد ولی بالاخره کسی باید این را از جناب مجددی بپرسد که آیا اشکالی دارد که داماد یک مازندرانی یک ترک ترکیه باشد؟ داماد ایشان باید چه کسی میبود که مورد تائید ایشان قرارمیگرفت ؟ آیا جناب ایشان یکی از " ما " میباشند و یا از کره مریخ آمده اند ؟ و با چنین اشخاصی آیا ما مستحق حکومت روضه خوان ها نیستیم ؟ و خیال میکنید برای این کامنت چند پوینت منفی خواهم گرفت ؟ و کامنت چنین افرادی را سایت های دیگر, به قول اینها به زیر قالی جارو میکنند که کسی نبیند, گوئی چنین افرادی وجود ندارند در حالی که ایشان ظاهرا باید یکی از تحصیل کرده های ما باشند که به خود زحمت کامنت نویسی میدهند.. نمیدانم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" هلال شیعه، اختراع مزخرف تیم‌ اوباما، به روسیه و تروریست‌های پ ک ک یاری رساند """ بدون هلال شیعه، روسیه زیر حمایت مزدوران شیعه، قادر به تثبیت موقعیت خود، در ایران، عراق و سوریه نخواهد شد. بدون همین هلال شیعه، ایران توان یارگیری از تروریست‌های کمونیست پ ک ک و بی‌ ثبات کردن ترکیه را از دست خواهد داد. در سطح کلان و میزان تخریب رسانی، دولت‌های تخریب گر‌، بیشتر از افراد تخریب گر‌، قدرت تخریب دارند. قطب شیعه همیشه تمایل به چپ و کمونیست‌ها داشته، در حالیکه قطب سنی، همیشه Pro West پرو غرب بوده. با این مختصات، هدف ترامپ، نگاه داشتن ترکیه در جبهه غرب خواهد بود تا روسیه، ایران، تروریست‌های پ ک ک ، تروریست‌های داعش، محور ترکیه را، به آغوش روسیه، حول ندهند. همزمان، ترامپ باید، بین چین و روسیه، یکی‌ را در محور غرب نگاه دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک نفر دنبال تبار شناسی توکلی میگشت به این جمله از خوداش دقت کند:

"تصور ما این بود که تنها من ، دخترم و دامادم (که ترک ، ترکیه است)"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی، آیا بهتر نیست ابتدا مشکلات خاورمیانه را در دو ۲ بعد "" سیاسی / مذهبی‌ "" و "" اقتصادی / محیطی‌ "" کالبد شکافی کنیم. در بعد "" سیاسی / مذهبی‌ ""، بزرگترین عامل بی‌ ثباتی، سیاست غلط اوباما در میدان دادن به "" محور شیعه به رهبری ایران بود. همچنین متفکران خاورمیانه ای، باید تکلیف خود را با "" اسلامیست‌های جهادی "" و ارتباط آن با "" ذات اسلام "" تعیین کنند. در بعد "" اقتصادی / محیطی‌ "" "" نزول قیمت نفت "" اقتصاد‌های پترو دلار خاورمیانه را دچار چالش کرده و با "" ارتش میلیونی بیکاران "" بی‌ ثباتی در خاورمیان دوام خواهد یافت. "" بی‌ آبی‌ و خشک سالی‌ "" در کوتاه مدت و بلند مدت، بزرگترین چالش محیطی‌ خاورمیان خواهد بود که اثرات آن را، در ابعاد اجتمائی شاهد خواهیم بود. با ترامپ، هلال شیعه، پر و بالش قیچی خواهد شد، و گرنه، خاورمیانه به چنگ پوتین روسیه خواهد افتاد و باید فاتحه‌
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فردا، اولین روز کاریست و امروز یکشنبه، اول ژانویه، همه جا ساکت و غم انگیز بنظر می رسد . برای نوشتن به دنبال بهانه هستم تا 16 سال عملکرد اپوزیسیون را در ترازو قضاوت بگذارم و تک تک جریانات سیاسی را وزن کنم؛ مهم این است که آدم از کسی نترسد و خودت باشی و نگران آن نباشی کسی و یا کسانی بهت انگ بزنند. «آتحاد جمهوریخواهان ایران »نخستین همایش خود را که در حقیقت مجمع مؤسس این گروه بود در ژانویه سال 2004 در برلین برگزار شد. در این نشست حدود ۷۰۰ نفر شرکت نمودند که قریب به ۳۰۰ نفر از آن‌ها از امضا کنندگان بیانیه تأسیس و مابقی بعنوان مهمان شرکت داشتند. این همایش ، واکنشی بود در مقابل هیاهو ی سرنگونی از سوی سلطنت طلبان .... دیدیم چنین نشد و بجای «اتحاد» تفرقه و انشعاب و ریزش نیرو در هر دوسو ادامه یافت تا اینکه در سال 2009 و ظهور جنبش سبز ایران..
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیشب با شراب نه چندان کهنه با سال 2016 «سال منحوس» واع کرده ام و همراه با دوستان تازه ، آغاز سال 2017 را جشن گرفتیم . دیر وقت خوابیدم و طبق معمول زود بیدار شدم تا دنباله داستان سیاست در 16 سال گذشته را پی بگیرم تا شاید بتونم پاسخی به خانم مهناز بدم: در بررسی بخش اول مجاهدین خلق را پاک فراموش کرده بودم که بگویم ، زمانه ، استاد تاریخ ، فلسفه و سیاست است. سازمانی با آن همه تجهیزات نظامی ، مالی و دیپلماتیک و لابی گری ، چگونه حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 بساطش را در عراق بهم زد و مسعود رجوی را نا پدید ساخت. بیاد می آورم که در سال 1990 با یکی از اعضای بلند پایه مجاهدین چنین استدلال می کردم که درصورت توافق دو رژیم و یا در صورت سرنگونی صدام و... ممکن است که شما خلع سلاح شوید. او پاسخ می داد که در آن صورت با همه تجهیزات بسوی تهران حرکت می کنیم....دیدیم که چنین نشد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرسی پیروز جان، همیشه یاد آوری کن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
" بعد التحریر " متوجه شدم که شاید شما comment را با comet قاطی کرده باشید و " عذر شما موجه است " و اشکالی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کیانوش,
گرچه من سواد فارسی درستی ندارم ولی غلط نویسی را وقتی ببینم میشناسم. " خلاصه اوضاع خیلی شیر تو شیری بود " غلط و " خلاصه اوضاع خیلی شیر تو شیر بوده است " درست است که گویا به آن ماضی مضارع یا چیزی شبیه آن میگویند و صفحات ایران گلوبال شاهد وجود وجهت اثبات آن میباشد. دیگر اینکه درست " این کامنت ادامه دار خواهد بود" " این کامنت ادامه خواهد یافت " است. کامنت, ستاره نیست که دنباله دار باشد. جهت اطلاع و و عادت به فضولی عرض شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عمواوغلی پسیانلو تو آنقدر مودبی که مرا که نمی شانسی راحت وابسته به معمرین می شماری.اگر آذربایجانی ریشه داری باشی که تردید دارم باشی، میدانستی که در زبان عامه می گویند: سالداددخ المه. یعنی روش سالدات ها را نرو.یا می گویند سن د اولدون سالدات؟ تو هم شدی سالدات؟ یک مثل در ترکی هست که می گوید: دزد به منبر میرود میگوید خانها آقایان درستکاری باشید/ درستکاری چه بدی داره؟اوری گدر منبر اوسدونه دیر خام نار آقا لار دوز اولون، دوز لوغا نه گلیب.حالا دعوت تو به ادب و دعوت علتین به عدم فاشیسم و عدم سانسور ازین مقوله است. یکبار به ذهن تو حطور نکرد که من خودم آذربایجانی هستم. و ذره ای احساس همبستگی نکردی ..آیا حق ندارم فکر کنم دفاعت مثلا از اتنیک ها، یک بهانه است ؟ برای من موضوع کاملا روشن است دیگر به آن نخواهم پرداخت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال (امیدوارم قیچی نخوره)
آیا این مهناز همان مهناز هدایتی نیست که می خواست زن پنجم محمد بن سلمان سعودی بشه؟!!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهناز ، مرد نیست بلکه نویسنده زنی است که در سایت های اینترنتی مطلب می نویسد .ایشان این سطور را بطور خصوصی برایم فرستاد، مطلب خصوصی نبود ، بهمین خاطر، ان را بشکل کامنت منتشر کردم ؛ تا هم دیگر ان نظر دهند و هم بهانه ای شود که مطلبی در پاسخ به او بنویسم : بگذار از انگیزها و هدف ها و نقشه ام برای راه اندازی سایت ایرانگلوبال بگم.سال 2000 تا 2004 ، سال اوج سایت های سیاسی فارسی زبان بود و پالتاکی ها معرکه ای براه انداخته بودند، سال هایی که که افکارم با رفقای قدیمی ام در تقابل قرار می گرفت ، طرفداران نظام پادشاهی مشروطه و لیدرشان ، زنده یاد داریوش همایون همه جا عرض اندام می کردند ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرکارمهنازخانم من هیچ وقت شمارا فاشیست ننامیدم وادعاهم نکردم که مرااین چنین دانسته اید.همیشه گفته ام که توهن توهین می آورد واحترام بایدکه جلب احترام کند.املای کلمات ایران واریارابا ع ونظایرش راهم نمیپسندم .ازهرطرف که باشدوآنرا برخلاف اتکا به نفس واحساس حقانیت میدانم .ایران همان ایران است.گفتن ونوشتن آراز وساوالان راهم به صورت ارس وسبلان درست نمیدانم. اشاره به کلمه سالدات کرده بودیدکه درآذربایجان به سربازروس گفته میشد .درست است وشای حالاهم بعضی معمرین بگویندوآن برداشت های منفی راهم شاید یامبالغه به اطلاع شمارسانده باشند.درهرحال یک کلمه خارجی است مثل زنرال ومارشال. واگر بار منفی هم داشنه باشد حداقل من نشنیده ام.بااحترام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به " مهناز" نویسنده مفاله " نگران اینکه بهت بگن ...." خانم یا آقای عزیز! از این نوشته کوتاه گمراه کننده، دیکتاتورمآبانه و آمرانه شما، بوی سانسور و سرکوب عقاید ونظرات مخالفین، به مشام میرسد. دشمنان سرسخت و ضد دموکراتیک آزادی بیان در خارج از کشور، این روزها سخت میکوشند نه تنها در پالتاک و نشریات و سایت ها ئی که خود اداره می کنند ، محیط ترورافکار و اندیشه ایجاد کرده و عقاید و نظرات سیاسی را که نمی پسندند، بیرحمانه سانسور کنند، بلکه در نهایت پر روئی و بی احترامی به آرا و نظرات طیف های مختلف سیاسی، به انواع وسایل تلاش می کنند در سایت ها و نشریات دیگران نیز اعمال نفوذ کرده و به مثابه افراد مستبد و جبونی، در جلو آزادی بیان و اظهار نظر، سد و مانع ایجاد کنند.همواره کسانی به چنین شیوه های ناپسند دست می یازند که به جهت داشتن مواضع سیاسی غیر دموکراتیک، آزادی بیان و اظهارعقیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مورد مسخرگی دموکراسی از نوع عیرانی و ف-ا-ر-س-ی‌اش همین بس که اکنون یک ماه است در عیران‌گلوبال بر سر اسم "آلتین" دعواست. فاشیست‌های محترمی که واژه‌ی اصیل تورکی آلتین (طلا) خاطرشان را آزرده می‌نماید دعوت به اندکی تعقل می‌نمایم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
التین یا التون واژه ای مغولی است و هیچ ربطی هم به تورکی ندارد . توی واژه نامه تورکی استانبولی چاپ ترکیه هم نوشته مغولی است .التین اردو هم متعلق به مغول های خاندان جوچی بوده
در تورکی به "قیزیل" قرمز میگویند و طلا هم میگویند
این قومک پر مدعا حتی در غارت مغول ها هم کم نمیاورد و جالب اینکه اعتراض هم میکنند چرا میگویید مغول

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پسیانلو بابا گفتی به تورکی طلا میشه قیزیل، خُب چه ربطی به آلتیین داره؟ ربطشو نفرمودی. در مقام وکیل مدافع لتیین یا خود او هم نفرمودی حساب عیران به معنی دوغ چی میشه؟ می ینی رفیق، وقتی با اسم آدم و اسمهائی که برای آدمم حترمند بازی میشه، چقدر آدم عصبانی میشه؟ این دوستت یا خودت هم پیام سابق منو نشانه فاشیستی بودن شمرده!! این دیگه یملیدی( به ترکی یعنی خوردنی)./ تو فاشیست نیستی که قصد داری مورد احترام ترین کلمه را برای خوانندگان سایت بخیال خودت ساختار شکنی بفرمائی اما منکه باز یدتو به خودت پس دادم شدم فاشیست؟ ببین یک کلمه از روسی وارد زبان ترکی شد، از زمان حمله روس ها به تبریز، و در زبان ترکی ماند. آن کلمه، سالدات است. سالدات یعنی سرباز، اما نزد مردم تبریز و اطراف بعنوان سمبل پرروئی و بیشرمی و دست درازی به حقوق مردم ماند که ماند،. در کوچه پسکوچه های ایران گلوبال سالدات نمی خواهیم.جالب است که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بااحترام. آلتین یاآلتون وازه ای تورکی وبه معنی طلااست .نه گوشت خوار.ترجمه اصطلاح گوشت خوار به زبان تورکی میشود ات یی ین بافتح اول وسکون دوم وبالاخره فتخ پنجم.دوحرف ی وی پشت سرهم مثل سی(30)تلفظ میشوند.لازم میدانم یادآورشوم که مفهوم اصلی وقدیمی کلمه قیزیل که حالیه برای طلا به کارمیرود سرخ وقرمزاست وهنوزهم یادگارهای زیادی ازاین معنی داریم .مثل کوه قیزیل داغ درمنطقه هشتری(هشترود)آزربایجان که تماما به رنگ سرخ است ونیز قیزیل بولاغ (چشمه سرخ).قیزیل قایا(صخره سرخ)رودخانه قیزیل ا وزن.(اوزن به معنی رودخانه به کار میرفت یاشیل اوزن هم داریم )قطعه شعری ازمنطقه اردبیل وایل پولاتلو هم به یاددارم که دررثای شهادت یکی ازخان زادگانشان سروده بودند که میگفت: قیزیل ساعات قیزیل قاناباتیبدی:ساعت طلایی به خون سرخ آغشته شده .واین زمانی بوده که قیزیل به هردومعنی به کارمیرفت وحدود صدسال پیش گفته شده.شادوموفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"کاربر مهناز!"

آنچه در مورد من نوشته‌ای و یا به قول خودت «پرانده‌ای» از معنی اسم من گرفته تا تفسیر نوشتن برای توهم خودت، همه و همه نشان دهنده‌ی خوی فاشیستی‌ات می‌باشد که من در خصوص مطلب تو نوشته بودم و بدون آنکه نیازی به بسط بیشتر مطلب از سوی من باشد خودت با تأیید نمودن کامنت من خودت را محکوم نموده‌ای. اما برای من تعجب‌آور است که عیران‌گلوبال با موش‌دواندن در سایت از طریق انتشار اینگونه مطالب بی‌سر و ته دنبال کدام گم شده‌اش می‌گردد!!!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر میرسد که بررسی روش سایت ایران گلوبال در مورد مسائل اتنیکی و یا به عبارت دیگر پرسیدن اینکه عمل ما را چگونه ارزیابی مینمائید موجب شده است که دو کامنت سرکار خانم مهناز و جناب ابراهیم کاشانی را جداگانه و جهت توجه, به صورت مقاله منتشر نماید که البته اشکالی ندارد ولی باید همچنین متذکر میشد که این مطالب در مقاله " مشخصات رسانه اپوزیسیون دمکراتیک چیست؟ " تا حدودی حلاجی شده و مراجعین قبل از اظهار نظر بهتر است این حلاجی را مرور نمایند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عمو اوغلی آلتتین ( به ترکی میشه الت یین، یعنی گوشتخوار): من پیشنهاد میکنم کیانوش توکلی که خانه ای به اسم ایران گلوبال ساخته، همه کسانی را که در گنچه ها مخفی میشوند تا یکهو بریزند سر یک مهمان و حسابشو برسند، به خانه راه ندهد چون امنیت دیگر مهمانان خدشه دار میشود. تو میخواهی پیراهن عثمان درست کنی اسمش را بگذاری سانسور که کیانوش را دچار عذاب وجدان کنی؟ ببین درسته خودتو جزو کسانی میدونی که کارشون اینه که ته گفته آدمها را می خواند ماشاللا بس که دانا و زبده ای و مگس رو تو هوا میزنی، اما اگر توانستی، یک لحظه هم فکر کن دیگرون هم توی هوا میتوانند بخونند چه قصدی توی نوشته توئه. البته گفتم اگر بتوانی، چون انگار فشار تکلم و پراندن عبارات چنان سنگینی میکنه که نمیگذاره فرصت تفکر پیش بیاد. برو عمو جان دست از سر ایران گلوبال بردار برو یک لیوان عیران( دوغ به ترکی) بخور انگار ویار دوغ داری.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مطلب به زبان خیلی ساده و خودمانی گردانندگان سایت را دعوت به سانسور نمودن صدای مخالفان، بویژه در خصوص مسئله‌ی اتنیک می‌نماید. عیران‌گلوبال اگر واقعاً خود را یک رسانه‌ی آزاد و دموکراتیک می‌داند باید صدای مخالفان در سپهر سیاسی عیران را صرفنظر از آنکه خاستگاه‌شان کجاست بی‌طرفانه منعکس نماید و گرنه باید اسمش را به «شخصی‌گلوبال!» تغییر دهد.

می‌دانیم در جغرافیای موسوم به عیران طیف‌های سیاسی مختلفی حضور دارند و در بین اپوزیسیون رژیم جمهوری عسلامی هم یکی از جبهه‌های خیلی مهم، جبهه‌ی آزربایجان جنوبی می‌باشد و کسانی که طبق روال اکثریت رسانه‌های ف-ا-ر-س-ی، بطور غیر مسئولانه می‌خواهند عیران‌گلوبال را نیز به سمت اعمال سانسور و خفقان هل دهند باید بدانند اگر باب بحث مسئله‌ی اتنیک ملت‌های غیر ف-ا-ر-س امروز از طریق گفتگو باز نشود سوریه‌ای شدن عیران سرنوشت محتوم آن خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بااحترام اگرکارها درچهارچوب خط مشی اعلام شده سایت پیش برود ومیرفت به این جا نمی رسیدیم که تحمل بعضی مقالات وکمنت ها خارج ازظرفیت خوانندگان به بینیم. برای رفت وروب حتی المقدوری سایت پیشنهاد میشود 1اندکی وسواس درقبول مقالات.تاآن جاکه اولا درارائه نقطه نظرات شان جانب ادب معمول اجتماعی رادرحدی که گویا گفت وگوئی رودرجریان است نگه دارند.آگراسیو نباشند که بلای تبادل آراءاست واگر درنوشتن احساس خشم وانگیزه توهین وتحقیرمیکنند یک تاده بشمارند یک لیوان آب خنک واگربازهم احساس خشم داشتند نوشته رابه وقت دیگری موکول کرده یااصلا قیدش رابزنند.ثانیا از نوشتن وارسال آن چه راکه خودهم به زحمت ممکن است باروقبول داشته باشند خودداری نمایند.2 درانعکاس کمنت ها وسواسی بیشتر وسانسورگونه اعمال شود.3 با کمال تاسف پوئن های منفی ومثبت را برچینند که دیگربدجوری .....(این سانسورازخودم است)