گفنگوی بیژن فرهودی با فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی

جنایت تازه جمهوری اسلامی علیه کردهای ایرانی
در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ دو انفجار در مقر «حزب دموکرات کردستان» یا اختصارا PDK که حزب منشعب ...

منبع: 
کیهان لندن
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: