محمد ملکی: ایستادگی آرش صادقی تودهنی به رژیم است

ویدئو
محمد ملکی می گوید، ایستادگی زندانی سیاسی، آرش صادقی، که 70 روز است در زندان در اعتصاب غذا به سر می برد، برآمده از عشق او به ملت ایران است.
آرش صادقی، که به خاطر انتقاد از جنایات رژیم جمهوری اسلامی به 19 سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به زندانی شدن همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، و در پشتیبانی از حقوق همه ی زندانیان سیاسی ایرانی اعتصاب غذا کرده است و اکنون در آستانه ی مرگ قرار دارد.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
برای ما سلامتی مرتضی مرادپور اهمیت داشت و دارد ...
آرش صادقی ها که تفکر شووینیستی فاشیستی پان ایرانیسم و محوریت زبان فارسی را بسط می دهند کوچکترین اهمیتی برای آزربایجان ندارد .
دفاع از آرش صادقی دفاع از هیتلر است .
عدم انتشار شده: 
false
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
فرزند دلاور ایران "آرش صادقی"هفتادمین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشته است. گفته می‌شود معده وی آب و غذا قبول نمی‌کند.
پیش‌تر نیز دژخیمان خامنه‌ای جلاد در زندان اوین خطاب به آرش صادقی گفته بودند: نمی‌گذاریم زنده از این زندان خارج شوی.
جمعی از مادران و خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع اعتراضی در مقابل زندان اوین در حمایت از زندانی سیاسی آرش صادقی فراخوان دادند.
این تجمع امروز 13 دی ساعت 9 صبح در مقابل زندان اوین برگزار می شود.
مرگ بر رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی
مرگ بر خامنه ای جلاد
عدم انتشار شده: 
false
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
آرش صادقی با قدرت عشق,لرزه بر رژیم فاشیستی و ضدبشری جمهوری اسلامی انداخته است.
درود بر آرش صادقی آزادیخواه.
درود بر گلرخ ایرایی,همسر آرش صادقی.
گلرخ ایرایی قهرمان آزادیخواه است.
آرش صادقی قهرمان ملی ایران است.
عدم انتشار شده: 
false