راهپیمایی امروز پشتیبانی از آرش صادقی در تهران

ویدئو
بامداد امروز، 13 دی 1395، صدها تن از ایرانیان در پشتیبانی از زندانی سیاسی، آرش صادقی، در برابر زندان اوین تهران راهپیمایی کردند.
آرش صادقی از 3 آبان امسال در اعتراض به بازداشت همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، و در پشتیبانی از حقوق زندانیان سیاسی ایرانی دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون در آستانه ی مرگ قرار دارد.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود بر آخوند حسن روحانی - و بر فرجام - که باعث شدند ، زنان موهایشان را نشان بدهند بدون مزاحمت های گشت ثارالله.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
چقدر جالب و شور آفرین است که صدها تن از اهالی مبارز تهران، به خاطر دفاع از جان آرش صادقی ، زندانی سیاسی آزاده و مقاوم ، در جلو زندان اوین، محل بدترین شکنجه های ضد انسانی و اعدام های وحشیانه ، اقدام به مارش اعتراضی و تظاهرات سیاسی، کرده اند . اگر در توده های مردم به ستوه آمده از ستمگریها و تعدیات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ، همواره چنین تحرک و وظیفه شناسی در جهت دفاع از جان زندانیان سیاسی وجود داشته باشد ، تردیدی نباید داشت که حتی رژیمی به خونخواری و آزادیکشی رژیم جمهوری اسلامی را می توان به عقب نشینی هائی در شکنجه و آزار زندانیان سیاسی و رفتار وحشیانه با این مبارزین پرتوان راه آزادی و دموکراسی، مجبور ساخت. 38 سال تمام است در ایران تحت سلطه ننگین رژیم جمهوری اسلامی ، هر انسان آزاده و شرافتمندی که فریاد اعتراض و دادخواهی خود را علیه خودکامگان حاکم
عدم انتشار شده: 
false