تغییر ایدئولوژی، زندان اوین و موضعگیری مسعود رجوی

تمدن نخستین بار از آنجا آغاز شد که انسان خشمگین به جای تکه‌سنگ، کلمه پرتاب کرد و کلمه را با کلمه پاسخ داد.
ویدئو
..
قسمت های پیشین
...
سایت همنشین بهار  
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
جالب بود دیدن این مصاحبه جهت روشن شدن بخشی از مبارزات روشنفکران ایران .
حیف که شاه و ساواکش و امپریالیسم و صهیونیسم ،با کمک همدیگر ،فرزندان مبارز و جان بر کف خلق را ، طوری سرکوب نمودند که آخوندها روی کار بیایند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
در مصاحبه اخیر "حسین دهباشی با لطف الله میثمی" در ایران ادعا شده که مارمسیست نمودن مجاهدین توسط شهرام باعث شد که مردم یا بخشی از خرده بورژوازی کاسیکار از کمونیست متنفر شوند و به کمونیستها امکان پیروزی در انقلاب را ندهند .
جناب همنشین بهار !
حتما این مصاحبه را ببینید و نظر خودتان را در باره میثمی در اینجا بیاورید .
میثمی گفت لاجوردی باعث به زندان افتادن وی در زمان آخوندها شد . گرچه اغلب برای صرف صبحانه به منزل علی خامنه ای میرفت . طبق ادعای او رفسنجانی و خامنه ای زمان شاه هوادار مجاهدین بودند .
عدم انتشار شده: 
false