اعتراض پر خشم کشاورزان به دروغپردازی های معصومه ابتکار

ویدئو
کشاورزان اصفهانی به دروغپردازی های معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست رژیم جمهوری اسلامی، اعتراض می کنند.
معصومه ابتکار، که ماجرای فسادهای کلان خود و همسرش، سید محمد هاشمی، در وارد کردن بنزین سمی چندی پیش فاش شد، در 38 ساله ی گذشته مقامات حکومتی بالایی را در دست داشته و کارکرد ضد ملی او یکی از عوامل مهم آلودگی و خشک شدن آب های ایران، چون زاینده رود، دریاچه ی ارومیه و رود کارون است.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: