مرخصی گلرخ ایرایی تمدید نشد

مرخصی گلرخ ایرایی تمدید نشد.وکیل‌ مدافع گلرخ ایرایی گفت: مرخصی موکلم تمدید نشد و وی به زندان بازگشت.

ایسنا:

 امیر رییسیان، وکیل‌ مدافع گلرخ ایرایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، افزود: آرش صادقی همسر گلرخ ایرایی در حالی در بیمارستان بستری شد که مرخصی همسرش تمدید نشد.

رییسیان پیش از این در ۱۴ دی ماه در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که موکلش پس از تودیع وثیقه به مرخصی رفته است. وی افزود: گلرخ ایرایی به مرخصی آمد و عرفاً این مرخصی‌ها ۵ یا ۶ روزه است که البته قابل تمدید نیز هست.

منبع: 
ایسنا
بخش: 
انتشار از: