مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدروبرخوردی خشن با مدیر عامل صدا

مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدر ،عکس العملی خشن با مدیر عامل صدا وسیما انجام داد !

بخش: 
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری