مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدروبرخوردی خشن با مدیر عامل صدا

مهدی هاشمی موقع حمل تابوت پدر ،عکس العملی خشن با مدیر عامل صدا وسیما انجام داد !

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.