راهپیمایی اعتراضی کارگران در اراک

ویدئو
در روز 18 در 1395، کارگران کارخانه ی ماشین سازی "هپکو"ی اراک در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماهه ی دستمزد خود، در این شهر راهپیمایی کردند.
کارگران در اعتراض به وعده های دروغین پیشین استاندار مرکزی، با شعارهایی او را دروغگو و بی غیرت خواندند.
شرکت هپکوی اراک، در سال 1385 زیر نام "خصوصی سازی" به شماری از وابستگان رژیم جمهوری اسلامی واگذار شد و از آن هنگام وضعیت شغلی و پرداخت دستمزد کارگران این شرکت دشوارتر گردید.

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: