پيام پشتيباني كنگره مليت هاي ايران فدرال از مبارزات جاري مردم مبارز عرب در ايران

بر اين باوريم كه اتحاد و همبستگي مليت هاي تحت ستم در ايران ضامن رسيدن به حقوق از دست رفته امان ميباشد.

 

در روزهای اخیر شاهد اعتراضات شجاعانه مردم شهرهای اهواز، فلاحیه و خلفیه در رویارویی با سیاست‌های خصمانه، غیرانسانی و تبعیض‌‌آمیز نظام مرتجع ولایت فقیه در مناطق ياد شده بوده ايم 

این اعتراضات به دنبال قتل یک جوان بیگناه و زخمی شدن شماری دیگر و اعمال سیاست‌های ضدبشری، از جمله خشكاندن تا لا بها و انتقال آب رودخانه‌ها به ویژه رودخانه کارون به مناطق مركزی ایران و احداث چندین سد به شیوه‌ای غیرعلمی تنها به منظور درآمدسازی برای شركت‌های سپاه و همچنین امتناع عمدی از استخدام شهروندان عرب  که ساکنان بومی اقلیم اهواز هستند صورت گرفت.

 كنگره مليت هاي ايران فدرال ضمن تسليت به خانواده ان جوان بي گناه و مردمان شهرهاي ياد شده در بالا بر اين باوريم كه اتحاد و همبستگي مليت هاي تحت ستم در ايران ضامن  رسيدن به حقوق از دست رفته امان ميباشد.

 ما ضمن محكوم كردن اين اقدامات ضد مردمي و ضد انساني و ضد محيط زيستي جمهوري اسلامي ايران پشتيباني خود را از اين مبارزات و همه راهاي مبارزه جهت از بين بردن اين تبعيضات و رسيدن به حقوق از دست رفته اعلام ومسئوليت عواقب اين اجحافها و تبعيض ها و سياست هاي ضد مردمي را رژيم جمهوري اسلامي ايران مي دانيم و تنها راه رسيدن به ازادي و حقوق حقه مليت هاي ساكن در ايران سرنگوني جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ايران ازاد و اباد ازطريق فدراليسم ملي جغرافيايي ميسر مي باشد 

مستحكم تر باد مبارزات ازاديخواهانه مليت هاي ايران

كنگره مليت هاي ايران فدرال

فوریه 2017

 

منبع: 
کنگره ملیتهای ایران فدرال
انتشار از: