میزگرد رنگین کمان: امریکا و ترامپ (بخش نخست)

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
میزگرد: “دونالد ترامپ, جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایران”
بخش نخست: امریکا و ترامپ
میهمانان: ژاله وفا, مهتاب قربانی, رضا اکرمی, جلال ایجادی, فرهنگ قاسمی
تنظیم کننده ومجری برنامه : سیروس ملکوتی و با مشارکت تلویزیون پویش
تصویربردار وبخش فنی: فرشاد با دستیاری داوود.

پاریس، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: